Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Лікування мігрені в різних субпопуляціях: останні опубліковані дані

Ефективність та переносимість зол­мітриптану у формі таблеток для купірування менструальної мігрені

Tuchman M., Hee A., Emeribe U., Silberstein S. Efficacy and tolerability of zolmitriptan oral tablet in the acute treatment of menstrual migraine//Drugs. – 2006. – V.20 (12). – P.1019–1026.
Нещодавно у США закінчилася перша фаза багатоцентрового рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження, що проводиться з метою визначення ефективності та переносимості золмітриптану у формі таблеток 2,5 мг для усунення нападів мігрені, пов’язаних із менструальним циклом. Золмітриптан (2,5 мг одноразово) застосовували протягом 3 менструальних циклів для припинення 1 чи 2 атак мігрені. Менструальна мігрень — напад болю голови з типовими ознаками, що з’являється за 2 дні до очікуваної менструації або через 5 днів після її початку. Лікування було спрямоване на купірування мігренозного болю голови помірної або вираженої інтенсивності, що з’являвся більше ніж за добу після останнього нападу мігрені та який не вдалося усунути за допомогою інших засобів. Ефективність золмітриптану оцінювали за динамікою болю через 1, 2 та 4 години після вживання препарату, потребою у додаванні інших медикаментів, кількістю пацієнтів, які через 24 години цілком позбулися болю, переносимістю препарату.
За період дослідження у 334 пацієнтів виникло майже 1150 нападів мігрені. Протягом 2 годин після вживання препарату зменшення болю спостерігали 65,7% пацієнтів, які отримували золмітриптан, та 32,8% тих, що отримували плацебо. Так само достовірно меншою була інтенсивність болю через 1 і 4 години після прийому золмітриптану порівняно із плацебо, і вдвічі більшою — кількість пацієнтів, які через 2 години не відчували болю взагалі. Неохідність приймати інші медикаменти виникла у 42,6% пацієнтів із групи золмітриптану і к 71,3% — із групи плацебо. Біль повертався відповідно у 29,1% і 45,1% пацієнтів у середньому через 8,5 та 4 години. Усі пацієнти переносили золмітриптан добре.
Отримані дані свідчать про те, що золмітриптан у формі таблеток по 2,5 мг ефективний для лікування мігрені, пов’язаної з менструаціями.


Ефективність золмітриптану у формі назального спрею для лікування гострого кластерного болю

Cittadini E., May A., Straube A., Evers S., Bussone G., Goadsby P.J. Effectiveness of intranasal zolmitriptan in acute cluster headache: a randomized, placebo-controlled, double-blind crossover study// Arch. Neurol. – 2006. – V.63 (11). – P.1537–1542.
Кластерний біль голови — це форма первинного болю голови, що характеризується раптовими жорстокими нападами. Основне лікування — вдихання кисню та ін’єкції суматриптану сукцинату, який до останнього часу був єдиним дослідженим препаратом, застосовуваним у даної категорії пацієнтів.
Для визначення ефективності назального спрею для усунення кластерного болю голови було обстежено 92 пацієнта віком 40±10 років. При трьох послідовних нападах болю усім учасникам проводили лікування одноразово кожним із способів: плацебо, золмітриптан 5 мг (ЗНС5) у формі назального спрею, золмітриптан 10 мг (ЗНС10) у формі назального спрею. Первинною кінцевою точкою вважали зменшення болю протягом 30 хвилин: для плацебо вона становила 21%; для ЗНС5 — 40%, для ЗНС10 — 62%, що є статистично достовірним для обох концентрацій діючої речовини. Препарат ефективний у випадках як епізодичного, так і хронічного кластерного болю Золмітриптан у формі назального спрею із вмістом діючої речовини 5 чи 10 мг проявляє дію через 30 хвилин після застосування, ефективний для лікування кластерного болю голови і добре переноситься пацієнтами.


Застосування таблеток золмітриптану та ібупрофену для лікування дітей із мігренню

Evers S., Rahmann A., Kraemer C. et al. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen// Neurology. – 2006. – V.67 (3). – P.497–499.
Автори провели плацебо-контрольоване дослідження для визначення ефективності золмітриптану для лікування дітей та підлітків із мігренню. Пацієнти (n=32) отримували кожен із трьох варіантів лікування — плацебо, золмітриптан 2,5 мг та ібупрофен 200–400 мг — впродовж трьох послідовних нападів мігрені. Зменшення болю через 2 години становило 28% при вживанні плацебо, 62% — золмітриптану, 69% — ібупрофену. Обидва медикаменти виявляють незначну побічну дію і добре переносяться дітьми.


Нове у лікуванні мігрені — вивчення ефективності золмітриптану у формі таблетки, що розчиняється у ротовій порожнині

Shapero G., Dowson A., Lacoste J.P., Almqvist P. Improved migraine management in primary care: results of a patient treatment experience study using zolmitriptan orally disintegrating tablet// Neurology. – 2006. – V.67 (3). – P.497–499.
У дослідженні брали участь пацієнти зі встановленим діагнозом мігрені. Протягом піврічного періоду вони щомісяця отримували для лікування трьох нападів мігрені таблетки, що розпадаються у роті, зі вмістом золмітриптану 2,5 мг. Для усунення інших атак мігрені у цей місяць пацієнти застосовували альтернативні медикаменти (у тому числі інші триптани). Первинною кінцевою точкою вважали кількість пацієнтів, які бажали продовжувати лікування золмітриптаном, — під кінець дослідження таких виявилося 75,4%.

Матеріал підготовлений редакцією


Статьи на похожую тематику:

1. Результати лікування фібриляції передсердь: нові дані про роль блокади ренін-ангіотензинової системи

2. В.І.Цимбалюк, Б.М.Лузан Сучасні принципи діагностики мігрені

3. Нові дані щодо серцево-судинної безпечності целекоксибу

4. Ю. Г. Антипкін Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників

5. Вивчення впливу різних доз препарату мідокалм на динаміку больового синдрому в нижньому відділі спини у жінок в постменопаузальному періоді

6. Медикаментозна профілактика мігрені (за рекомендаціями Американської неврологічної академії лікарям первинної ланки охорони здоров’я (оновлення: листопад 2005 р.)

7. Лікування клінічних проявів атеросклерозу – від гіполіпідемічної терапії до антиатеросклеротичного лікування

8. Лікування системного червоного вовчака і його життєво небезпечних ускладнень (Керівництво з діагностики та лікування системного червоного вовчака у дорослих. Американська колегія ревматологів, 2000 рік)

9. Діагностика та лікування нейрофіброматозу

10. Закрепи та принципи їх лікуваннязміст