Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

В.І.Бульда, О.Є. Кордунська
/кардіологія/ Хронічне вживання алкоголю та підвищений артеріальний тиск

Статьи на похожую тематику:

1. Л.М.Маркозова /психіатрія/ Коррекция патологического влечения к алкоголю с помощью препарата Медихронал®-Дарница

2. /кардіологія/ Протокол надання медичної допомоги хворим на гіпертрофічну кардоміопатію

3. І.А.Ільченко /кардіологія/ Кардіогемодинамічні порушення та можливість їх корекції при метаболічному синдромі

4. А.Н.Соловьян /кардіологія/ Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Клиническое применение Кордарона®

5. /кардіологія/ Протокол надання медичної допомоги хворим з вродженими вадами серця

6. /кардіологія/ Протокол надання медичної допомоги хворим із гіпертонічною хворобою (есенціальною артеріальною гіпертензією) I–II стадії

7. /кардіологія/ Протокол надання медичної допомоги хворим із гіпертонічною хворобою (есенціальною артеріальною гіпертензією) III стадії

8. М.Ю.Ігнатов, М.В.Маркова, В.В.Бабич /кардіологія/ Щодо терапії тривожно-депресивних розладів непсихотичного регістру, коморбідних із серцево-судинними захворюваннями

9. В.И.Целуйко, О.В.Пелецкая, О.В.Радченко, А.В.Жадан /кардіологія/ Влияние Лизиноприла на показатели суточного мониторирования артериального давления и динамику эхокардиографических показателей у больных гипертонической болезньюзміст