Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Слово до читача

За дорученням редакційної ради новоствореного науково-практичного часопису "Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування" звертаюсь до майбутніх шанувальників видання, до кожного, хто цікавиться новинками в галузі медичної науки та практики, не байдужий до її поступу і не мислить розвитку свого професійного розвитку без постійної самоосвіти та щоденного поглиблення знань. Звертаюся до кожного медичного працівника, який не може і не хоче стояти осторонь гострих проблем в українській охороні здоров'я, хто прагне свіжим поглядом осягнути горизонти своїх можливостей та збагатити свій досвід.
Необхідність наполегливого доцільного поширення новітніх медичних знань та технологій серед загалу українських лікарів, науковців, дослідників, організаторів та керівників системи охорони здоров'я і студентів медичних вузів з кінцевою метою підвищення стандартів надання медичної допомоги населенню нашої країни — все це виявилося стимулом для провідних фахівців з Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, Академії медичних наук України, Асоціації лікарів-інтерністів та інших громадських професійних об'єднань медиків з усіх регіонів України, для створення нового медичного щомі-сячного журналу, який якомога повніше відповідав би вимогам сучасного науково-практичного видання для вітчизняного лікаря та науковця. Так народилося "Мистецтво лікування".
Журнал структуровано за трьома основними розділами.

Перший розділ містить статті лекційного та оглядового характеру і спрямування, присвячені найактуальнішім проблемам в галузі клінічної медицини, і має суттєве значення для українського фахівця. Авторами матеріалів виступатимуть авторитетні вітчизняні експерти та вчені. Слід особливо наголосити, що журнал сповідуватиме принципи доказової медицини, яких дотримується сьогодні світова медична громадськість і які вважаються єдино прийнятними для реалізації прогресу традиційної медицини на всіх рівнях надання лікувально-діагностичної допомоги.

У другому розділі подано статті, які ознайомлять з результатами оригінальних наукових медичних дос-ліджень, виконаних вітчизняними та зарубіжними вченими. Одним з основних критеріїв відбору матеріалів до друку в журналі редакційна рада вважає принцип публікації лише тих статей, які відповідно до сучасних міжнародних вимог та норм подають результати стандартизовано побудованих та проведених досліджень за найпоширенішими питаннями в клінічній практиці.

Третій розділ дещо контрастує з попередніми, оскільки дозволяє поглянути на медицину ширшим поглядом і присвячується не лише індивідуальному мистецтву в цій галузі, а й медицині в дзеркалі етики та історії, видатним медикам-гуманістам, роздумам про вічне і фундаментальне в медицині як філософії милосердя та співчування. Розділ включатиме аспекти драматичної медицини, творчі надбання та імпрези фахівців, деонтологічні есе та етюди про лицарів української і світової медицини.
Сподіваюся, що новий науково- практичний журнал стане для вас корисним довідником та лекційним посібником у щоденній роботі, буде незамінним порадником для кожного, хто має намір удосконалюватися в своєму мистецтві лікування. Переконаний, що журнал особливо пот-рібний саме в наш час, оскільки своєчасно та якомога повніше ознайомлюватиме клініцистів та науковців з останніми рекомендаціями, концепціями, вказівками та практичними розробками провідних міжнародних медичних товариств стосовно актуальних проблем у царині внутрішньої медицини та найголовніших досягнень світової і вітчизняної науки та практики.
Редакційна рада та видавничий колектив намагалися надати першому числу журналу риси зразку, який слугуватиме для читачів візитівкою нашого творчого потенціалу. Часопис виходить з друку в червні, коли в Україні традиційно відзначається День медичного працівника, уособлення професійного єднання медиків. Від імені редакційної ради та редакційної колегії дозвольте щиро поздоровити колег та всіх майбутніх прихильників нашого журналу із цим святом.
Заздалегіть вдячний за можливість розділити з вами велику радість з приводу появи ще одного джерела наукового слова, покликаного наблизити нашу спільну мету — досягти Мистецтва в Лікуванні, Мистецтва в Медицині, Мистецтва у Житті.


З глибокою повагою,
Василь Нетяженко,
головний редактор,
член-кореспондент
АМН України


Статьи на похожую тематику:

1. Слово может спасти, слово может убить

2. Слово специалиста о продукции Фармацевтической компании “Юрия-Фарм”зміст


Этот домен и сайт с уникальным контентом, созданные в 2006 году, продаются.
Пишите на этот e-mail