Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Асоціація лікарів-інтерністів — діяльність для лікарів і з лікарями

Асоціація лікарів-інтерністів України, створена в 1995 році, на сьогоднішній день налічує понад 5 тисяч лікарів з усіх регіонів України. Вона входить до складу Міжнародного товариства внутрішньої медицини і тісно співпрацює з іншими міжнародними товариствами — Європейським товариством кардіологів, Європейським будинком серця тощо. Президент Асоціації — Нетяженко Василь Захарович — член-кореспондент АМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, декан ІІ медичного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, дійсний член Європейського товариства кардіологів та Міжнародного товариства внутрішньої медицини.
Відповідно до Статуту основним завданням діяльності Асоціації лікарів-інтерністів є освітянська робота з метою ознайомлення широкого кола українських лікарів з найновішими досягненнями сучасної медицини. Традиційними заходами Асоціації є:
· проведення Всеукраїнських конференцій у Києві 2 рази на рік;
· виїзні сесії (для ширшого залучення до участі лікарів нецентральних регіонів України);
· організація міжнародних конференцій спільно з Міжнародним товариством внутрішньої медицини і Європейським кардіологічним товариством;
· друк керівництв і періодичних видань, що ґрунтуються на найновіших світових досягненнях.

Структура Асоціації побудована з урахуванням її всеукраїнського статусу. Тому особлива увага приділяється роботі з осередками Асоціації, яких нараховується 16 і які є основною структурною одиницею Асоціації:
· Буковинський обласний осередок під головуванням професора Волошина О. І.
· Вінницький обласний осередок під головуванням професора Мостового Ю. М.
· Волинський обласний осередок під головуванням д. м. н. Ягенського А. В.
· Дніпропетровський обласний осередок під головуванням професора Хомазюк Т. А.
· Дніпродзержинський міський осередок під головуванням Манько Л. М.
· Донецький обласний осередок під головуванням професора Дядика О. І.
· Закарпатський обласний осередок під головуванням професора Архій Е. Й.
· Івано-Франківський обласний осередок під головуванням професора Нейка В. Є.
· Кримський обласний осередок під головуванням професора Крутікова С. М.
· Луганський обласний осередок під головуванням професора Іванової Л. М.
· Львівський обласний осередок під головуванням професора Дутки Р. Я.
· Одеський обласний осередок під головуванням професора Якименко О. О.
· Полтавський обласний осередок під головуванням професора Гольденберга Ю. М.
· Рівненський обласний осередок під головуванням заслуженого лікаря України Качан О. В.
· Сумський обласний осередок під головуванням професора Рачинського І. Д.
· Тернопільський обласний осередок під головуванням професора Шведа М. І.
· Харківський обласний осередок під головуванням професора Кравчуна П. Г.
· Черкаський обласний осередок під головуванням к. м. н. Герасим'юка П. П.
Саме завдяки співпраці з осередками Асоціація має можливість робити свою діяльність доступною і корисною для широкого загалу українських лікарів різних куточків нашої країни — і через організацію виїзних конференцій, і через поширення журналу "Мистецтво лікування" та інших друкованих видань (журналу "Клінічна фармакологія, фізіологія та біохімія", Європейських керівництв з найактуальніших проблем медицини).
Підводячи підсумки роботи за минулий 2003 рік, слід зазначити, що він був досить плідним у діяльності Асоціації. За вказаний період під егідою Асоціації лікарів-інтерністів України проведено дві Всеукраїнські конференції в Києві: у травні — "Нові напрямки діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів" і у листопаді — "Найновіші досягнення сучасної фармакотерапії для лікарів внутрішньої медицини".
Дуже важливою ланкою нашої діяльності є виїзні сесії Асоціації, які проводяться в різних містах України. Протягом минулого року їх відбулося 5 — ця цифра продемонструвала підвищення активності Асоціації, особливо в плані співпраці з осередками. Всі виїзні конференції були цікавими як для лікарів відповідних регіонів по новизні та актуальності одержаної інформації, так і для нас — по безпосередньому спілкуванню з лікарями — членами нашої Асоціації для того, щоб зрозуміти, які напрямки роботи слід активніше розвивати в майбутньому, які питання піднімати на конференціях і в пресі, на що робити акценти і наголоси, як далі розвиватися.
Аналізуючи кожен з проведених у минулому році заходів, хочемо зазначити, що кожен з них мав свої особливості та відмінні риси.
Так, проведена у березні 2003 року в Рівному науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря внутрішньої медицини" зібрала понад 400 лікарів і згодом була детально висвітлена на шпальтах рівненської періодичної (особливо медичної) преси. Тому лікарі, які не змогли побувати на цій конференції, змогли заочно ознайомитися з представленими на ній матеріалами. Та гостинність, якою нас зустріла рівненська земля, активна участь управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації у підготовці конференції та організації осередку Асоціації лікарів-інтерністів — дійсно продемонстрували, що наша робота потрібна і на її результати з нетерпінням чекають у багатьох містах.
Проведені науково-практичні конференції у великих промислових, індустріальних, інтелектуальних центрах нашої країни (у квітні — в Донецьку "Сучасні підходи до діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб", у листопаді — у Харкові "Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів: досягнення, перспективи", у грудні — у Дніпропетровську та Дніпродзержинську "Міжнародні стандарти лікування і їх впровадження в повсякденну практику лікаря внутрішньої медицини") зібрали велику кількість слухачів та учасників. Це було тим приємніше, що в таких містах проведення конференцій не є рідкістю, і лікарі дійсно мають можливість вибирати між різними заходами. Тому є підстави думати, що тематика, яка обирається для наших конференцій. є цікавою і потрібною для практичних лікарів. Разом з тим, ми постійно працюємо над удосконаленням структури і форм проведення виїзних сесій, включаючи до їх програми не лише лекції, а й розбір клінічних випадків, дискусії, сателітні симпозіуми тощо. З цього приводу особливо хочеться згадати нашу виїзну сесію, яка відбулася 9-10 грудня 2003 р. Крім високого наукового рівня, інформативності прочитаних лекцій, насиченості програми, хочемо зазначити, що фактично одна сесія охопила дві конференції у різних містах -Дніпропетровську та Дніпродзержинську. При цьому вона виявилася найбільшою з наших виїзних сесій: протягом двох днів роботи в ній взяла участь рекордно велика кількість учасників — понад 1100 лікарів різних спеціальностей. Ми і надалі будемо практикувати таку форму роботи, оскільки вона дозволяє розширювати коло лікарів, з якими ми працюємо, і робити нашу діяльність більш доступною для широкого кола слухачів.
Окремо хочеться згадати конференцію "Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів", проведену в Тернополі у жовтні 2003 р. Незважаючи на порівняно невелику кількість лікарів у цьому регіоні, їх активність та інтерес до нашого заходу виявилися дуже високими — за проведеною під час конференції реєстрацією в ній взяло участь близько 600 лікарів. Особливо зручним, комфортним, по-справжньому європейським виявилося місце, де відбувалася конференція — конгрес-центр "Червона калина" Тернопільської медакадемії. Сучасна лекційна аудиторія, синхронне транслювання доповідей і слайдового матеріалу в інших приміщеннях і залах, наявність на території центру готелю, комплексу харчування, місця для відпочинку разом з гостинністю господарів справили найкраще враження як на учасників, так і на організаторів конференції.
Як підсумок участі в наших конференціях всі лікарі отримали Сертифікати про переривчасту післядипломну освіту, що набувають все більшої ваги і авторитету при атестації лікарів — у багатьох областях за пропозицією місцевих управлінь охорони здоров'я участь у декількох конференціях такого рівня (що підтверджено Сертифікатом учасника) прирівнюються до проходження передатестаційних циклів тематичного вдосконалення.
Продовжуючи співпрацю з Європейським товариством кардіологів і Європейським будинком серця, 9-11 вересня Асоціація лікарів-інтерністів України провела під егідою цих організацій Міжнародну навчально-освітню програму "Кардіологія в 21 столітті: від епідеміології і профілактики до впровадження сучасних консенсусів у щоденну лікарську практику". Хочеться нагадати, що саме Асоціація лікарів-інтерністів започаткувала проведення в Україні міжнародних курсів, і це вже четвертий подібний захід. При підготовці до проведення міжнародних освітніх курсів Президент Асоціації В. З. Нетяженко робить наголос не лише на науковій програмі конференції, а й веде активний пошук спонсорів для участі в цих освітніх курсах якнайбільшої кількості українських лікарів. Учасники зазначеного курсу відчули справді європейську атмосферу заходу — це і найвищий науковий рівень, і разом з тим — можливість вільного спілкування в дискусіях з найвідомішими спеціалістами Європи в галузі кардіології — професорами Дж. Клілендом, Г. Ліпом, Д.Фіцджеральдом, Я. Грехемом.
Плануючи нашу діяльність на наступний рік, щиро чекаємо на зустріч з Вами на сторінках журналів "Мистецтво лікування", "Клінічна фармакологія, фізіологія та біохімія", а також на конференціях, які ми плануємо провести у 2004 році:
16-17 березня 2004 р. — Луцьк, науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної фармакології в практиці лікаря-інтерніста" (400 учасників) для лікарів з Рівненської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Хмельницької областей.
13-14 квітня 2004 р. — Запоріжжя, науково-практична конференція "Сучасні підходи до діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб" (500 учасників) для лікарів з Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей.
11-12 травня 2004 р. — Київ, Всеукраїнська науково-практична конференція "Новини клінічної фармакології — лікарю-інтерністу" (800 учасників).
27-28 травня 2004 р. — Одеса, науково-практична конференція "Нові напрямки діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів" (500 учасників) для лікарів з Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Вінницької, Черкаської областей.
30 вересня — 2 жовтня 2004 р. — Київ, міжнародна навчально-освітня програма "Супутні захворювання у кардіологічних хворих — досягнення інтегративної медицини" під егідою Європейського товариства кардіологів (180 учасників).
12-13 жовтня 2004 р. — Львів, науково-практична конференція "Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів" (500 учасників) для лікарів з Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської областей.
2-3 листопада 2004 р. — Київ, Всеукраїнська науково-практична конференція "Новини клінічної фармакології — лікарю-інтерністу" (800 учасників).
23-24 листопада 2004 р. — Миколаїв, науково-практична конференція "Нові діагностичні та лікувальні підходи в практиці лікаря-інтерніста" (400 учасників) для лікарів з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської областей.
Інформацію щодо питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, Ви можете отримати:
тел.: (044) 211-10-72; 223-79-10; 223-79-11
факс (044) 211-10-72
e-mail: vnetiazhenko@yahoo.com
веб-сайт: http://www.ksg.kiev.ua/~lij,
який постійно оновлюється.


Користуючись нагодою, вітаємо членів Асоціації лікарів-інтерністів та читачів журналу "Мистецтво лікування" з Новим роком та Різдвяними святами і щиро зичимо Вам щастя, здоров'я, успіхів, творчості та наснаги!


Статьи на похожую тематику:

1. Асоціація лікарів-інтерністів України

2. Асоціація лікарів-інтерністів у співпраці з Європейським кардіологічним товариством

3. Рекомендації Американської колегії торакальних лікарів з профілактики післяопераційної фібриляції передсердь після кардіохірургічних втручань та ведення таких хворих (American College of Chest Physicians Guidelines)

4. Європейська асоціація педіатричної кардіологіїзміст