Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Амоксицилін Ватхем: можливості та перспективи в педіатричній практиці

І. С. Сміян, член-кор. АМН України, д. м. н., професор;
Г. А. Павлишин, к. м. н.
Тернопільська державна медична академія
ім. І. Я. Горбачевського,
кафедра госпітальної та факультетської педіатрії


Табл. 1 Чутливість до антибіотиків найбільш розповсюджених збудників респіраторних захворювань Основними вимогами, які висуваються до сучасної фармакотерапії, є оптимізація співвідношення вартість–ефективність лікування з забезпеченням швидкого видужання. Це може бути досягнуто лише шляхом запровадження комплексу заходів щодо удосконалення діагностики інфекційної патології, оцінки антибіотикочутливості збудників, розробки відповідних алгоритмів (стандартів, протоколів) емпіричної антибактеріальної терапії з фармакологічним обґрунтуванням режимів дозування. При цьому перспективи лікування інфекційної патології стають реально обнадійливими, що пов’язано зі створенням та впровадженням у практику структурно нових антибактеріальних препаратів, а також з випуском високоякісних генеричних препаратів з антибактеріальною активністю [1].
З позиції раціональної хіміотерапії лише 50 % хворих отримують адекватну антибактеріальну терапію. У більшості випадків це зумовлено застосуванням “старих” схем лікування через недостатню поінформованість лікарів щодо нових лікарських форм та засобів.
На сьогоднішній день Міжнародною спілкою з раціонального використання антибіотиків (APUA) зареєстровано 15 груп антибактеріальних препаратів, що включають 109 генеричних найменувань (понад 600 торгових назв) [4]. Це призвело до того, що за короткий час на нашому фармацевтичному ринку з'явилося декілька десятків оригінальних антибіотиків. Для лікарів, при їх завантаженості, це створює певні труднощі в призначенні того чи іншого лікарського засобу. Адже вибір антибіотика та шляхів його введення є складним завданням у процесі комплексного лікування інфекційної патології у дітей [4].
Фармацевтична промисловість має значний арсенал антибактеріальних пероральних засобів, що широко застосовуються в педіатричній практиці, оскільки випускаються у вигляді суспензій, сиропів, таблеток з відповідним дозуванням. Аналізуючи класичні шляхи введення антибіотиків (зокрема, парентеральний та пероральний) за певних обставин у дітей варто віддавати перевагу саме пероральному шляху, як це рекомендує ВООЗ (Всесвітня Організація Охорони Здоров’я), — у вигляді суспензій та сиропів, оскільки усувається виражений психотравматичний вплив на дитину, зводиться до мінімуму небезпека передачі інфекцій, у тому числі вірусного гепатиту та ВІЛ-інфекції. Запровадження до клінічної практики принципу мінімальної достатності в лікуванні бактеріальних інфекцій у дітей дозволяє відмовитися від ін’єкційних препаратів за рахунок використання високоефективних пероральних антибіотиків.


Рис. 1 Мікробний спектр харкотиння дітей з хронічними захворюваннями легень Зважаючи на вищевикладене, варто виділити новий препарат, що з’явився на нашому ринку, — Амоксицилін Ватхем. Амоксицилін Ватхем виробляється компанією Ватхем-Фармація, у співпраці з провідною фармацевтичною компанією “Біохемі ГмбХ” (Австрія). Даний препарат належить до групи напівсинтетичних пеніцилінів, має широкий спектр антибактеріальної дії, добрі фармакокінетичні і фармакодинамічні властивості, поєднані з унікальними лікарськими формами. Таблетки та гранули для приготування суспензії швидко і практично повністю (93 %) всмоктуються в шлунково-кишковому тракті, біодоступність становить 90 % (для порівняння, ампіциліну тригідрату — 34 %), що дає змогу призначати препарат три рази на добу. Вживання їжі не впливає на абсорбцію препарату. Максимальна концентрація активної речовини в плазмі спостерігається через 1–2 год. У терапевтично ефективних концентраціях швидко проникає в слизові оболонки, мокротиння, кісткову тканину, внутрішньоочну рідину. Близько 17 % препарату зв’язується з білками крові, а концентрація амоксициліну в жовчі перевищує його концентрацію в плазмі крові в 2,4 рази.
Амоксицилін Ватхем пройшов усі етапи клінічних досліджень і досліджень на біоеквівалентність в найвідоміших інститутах Європи, а саме — у відділенні клінічних досліджень Sandos Research Institute (Вена, Австрія), у відділенні медицини ф.Biochemie G.m.b.H. (Австрія). Додаткові дослідження біоеквівалентності проводилися в Проблемній лабораторії з розробки, вивчення, впровадження, виробництва лікарських засобів РАМН, в Інституті біотехнології лабораторії фармакокінетики (Росія).
Клінічною практикою доведено, що в процесі тривалої селекції мікроорганізми поступово пристосовуються до найбільш уживаних антибіотиків, формується антибіотикорезистентність. На сьогоднішній день антибактеріальні засоби (ампіцилін, гентаміцин, оксацилін, котрімоксазол, бісептол), що активно застосовувалися в останні 7 років, не дають бажаного ефекту. Це ще одна з причин, що акцентує увагу на препараті Амоксицилін Ватхем, який має бактерицидну дію, активний щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, таких як Streptococcus pneumonie, Clostridium tetani, C. Welchii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides, Staphilococcus aureus, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Helicobacter pylori, чого не можна сказати про інші антибіотики пеніцилінового ряду (табл. 1).
Враховуючи дані досліджень, рекомендовано призначати Амоксицилін Ватхем емпірично, до отримання результатів бактеріологічного дослідження.
Даний препарат можна використовувати для лікування дітей різних вікових груп. Суспензії мають смак свіжих фруктів (малини, полуниці), з приємним запахом. Форма випуску і метод дозування дозволяє використовувати препарат для лікування дітей періоду новонародженості та першого року життя, причому частота побічних реакцій у вигляді диспептичних проявів з порушенням біоценозу спостерігається значно рідше, ніж при застосуванні інших препаратів пеніцилінового ряду [2, 8]. Отже, препарат Амоксицилін Ватхем в суспензії рекомендується призначати дітям з періоду новонародженості до 10 років.
Найбільш розповсюдженою патологією дитячого віку є захворювання органів дихання. Така поширеність зумовлена, в першу чергу, анатомо-фізіологічними особливостями органів дихання, особливо дітей раннього віку [4, 7], несприятливими умовами зовнішнього середовища (переохолодження, нераціональне вигодовування, дефекти догляду) та внутрішнього середовища (рахіт, гіпотрофія, анемія, ексудативно-катаральна аномалія конституції, респіраторні вірусні захворювання) [7]. Усі ці фактори сприяють порушенню бар’єрної функції слизової оболонки дихальних шляхів, знижують місцевий імунітет, викликають погіршення евакуаторної, дренажної функцій трахеобронхіального дерева. Найбільш частими збудниками гострих респіраторних захворювань та загострень хронічної бронхолегеневої патології є бактерії (пневмококи — до 70 %, гемофільна паличка — 20–60 %, b-гемолітичний стрептокок групи А, віруси, гриби, паразити, змішана флора — близько 8 %), але завжди приєднується бактеріальна флора [3, 4] (рис. 1). Все це обґрунтовує необхідність використання в якості емпіричної стартової терапії пероральних пеніцилінів широкого спектра дії, а саме — Амоксициліну Ватхем, у дозах, залежних від віку і ваги хворої дитини, перебігу захворювання [5, 8, 9]. Навіть за тяжких форм захворювань заслуговує на увагу впровадження до практики ступінчатого методу антибактеріальної терапії, що полягає у скороченні тривалості парентерального введення антибіотика до 1–3 днів (поява позитивного ефекту), з переходом на пероральне застосування.
Розглядаючи гострі та хронічні захворювання лор-органів, які зустрічаються в амбулаторній практиці, відмічено, що їх основним етіологічним чинником є стрептококи та їх комбінації зі стафілококами [5, 6]. Це і обґрунтовує застосування в лікуванні таких хворих антибіотиків амінопеніцилінового ряду, до яких ще не сформувалася резистентність мікроорганізмів, а саме — Амоксициліну Ватхем. Даний препарат призначають у різних лікарських формах і дозах, в залежності від віку хворого і тяжкості захворювання.
Протягом уже кількох десятиріч в етіології інфекцій сечовивідних шляхів (пієлонефрит, пієліт, цистит) безперечним лідером є Esherichia coli, тому ефективність лікування та прогноз визначається правильно вибраною емпіричною антимікробною терапією. Прикладом раціональної терапії при лікуванні інфекції сечовивідних шляхів у педіатричній практиці є амінопеніциліни (Амоксицилін Ватхем). Такий вибір ґрунтується на чутливості збудника до даного препарату, здатності антибіотика проникати в пошкоджені тканини, оскільки даний препарат майже цілком виводиться нирками (80 % — шляхом канальцевої екскреції, 20 % — шляхом клубочкової фільтрації), та на створенні терапевтично ефективної концентрації в сечі [3].
Результати численних досліджень та власний досвід дозволяють рекомендувати лікарський засіб Амоксицилін Ватхем для широкого використання в педіатричній практиці при лікуванні гострої та хронічної інфекційної патології.


ЛІТЕРАТУРА

[1] Белов Б. С. Проблемы и перспективы применения антибиотиков у больных ревматологического профиля// Антибиотики и химиотерапия. – 2002. – Т. 47, № 7. – С. 20–24.
[2] Компендиум 2000/2001 — лекарственные препараты/ Под ред. В. Н. Коваленко, А. П. Викторова и др. – К.: Морион, 2000.
[3] Коровина И. А., Захарова И. И., Мумладзе Э. Б. и др. Формуляр лечения пиелонефрита у детей// Рос. педиатр. журнал. – 2003. – № 3. – С. 52–58.
[4] Майданник В. Г. Особливості та алгоритми антибактеріальної терапії гострої пневмонії у дітей// Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2002. – № 3. – С. 24–29.
[5] Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика. Научно-практическая программа. Под руководством
А. А. Баранова. – М., 2002. – С. 31–37.
[6] Самсыгина Г. А., Богомильский М. Р., Гаращенко Т. И. Антибактериальная терапия респираторных заболеваний у детей// Здоров’я України. – 2002. – № 9. – С. 48.
[7] Сміян І. С. Педіатрія (цикл лекцій). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 375–401.
[8] Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. – М.: Австра Фарм Сервис, 1999.
[9] Страчунский Л. С., Богомильский М. Р. Конспект врача// Детский доктор. – 2001. – № 1. – С. 4–15.
[10] Учайкин В. Ф. Значение антибиотиков в лечении инфекционных заболеваний у детей// Материалы международной конференции “Антибактериальная терапия в педиатрической практике”, 25–25 мая 1999 г. – С. 9–14.


Статьи на похожую тематику:

1. Диротон: можливості і перспективи застосування для нефропротекції при цукровому діабеті

2. Клітинна і тканинна трансплантація — можливості, перспективи, невирішені проблемиі застереження

3. О.Б.Любінець Перспективи застосування гелю Ремісид у фізіотерапевтичній практиці

4. М. М. Козачок, М. М. Селюк, Л. О. Висотюк Нові можливості метаболічної терапії у вітчизняній клінічній практиці

5. Нові можливості у лікуванні інсулінзалежного цукрового діабету

6. Інтеграція в європейську наукову спільноту: нові можливості та горизонти

7. News: Імуносупресивна терапія мікофенолату мофетилом — можливості поза трансплантологією

8. Німесулід: оцінюємо перспективи

9. Застосування препарату спазмолекс у неврологічній практиці

10. С. М. Гайдукова, С. В. Видиборець Тромбоцитози в лікарській практицізміст