Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

Дослідження присвячене вивченню властивостей тербінафіну при лікуванні хворих на оніхомікоз. Отримані результати свідчать про ефективність препарату і добру його переносимість хворими.

Ключові слова: грибкові захворювання нігтів рук і ніг, оніхомікоз, фунгіцидна дія, тербінафін.


Б. Подані
Угорський національний шкірно-венерологічний інститут, Угорщина


У дослідженні брали участь також регіональні дерматологічні університети і клініки (у містах Пейч, Сегед, Дебрецен) і шкірно-венерологічна лікарня області Бач-Кишкун.


Оніхомікоз — захворювання, спричинене грибковою інфекцією. Щодо визначення його епідеміології, у результатах досліджень існують значні розбіжності. Захворюваність у європейській популяції в середньому становить 3–10 %. Тому проблема оніхомікозу, без сумніву, заслуговує на увагу. Причиною захворювання нігтів у половині випадків є грибкові інфекції. У помірній кліматичній зоні захворюваність нігтів на ногах у два-три рази вища, ніж на руках. На розвиток захворювання впливають також чинники навколишнього середовища, професія, традиції у виборі одягу і взуття, характер дозвілля і спортивних занять. Вивчаючи патогенез оніхомікозу, не варто залишати поза увагою захворювання нижніх кінцівок, опорно-рухового апарату в цілому, проблеми кровообігу і порушення обміну речовин. З віком такі явища виникають частіше, тому зрозуміло, що на оніхомікоз стіп страждає багато людей похилого віку (20–50 %) [4, 6, 7].
Збудниками захворювання найчастіше є дерматофіти, і насамперед Trichophyton rubrum. Оніхомікоз, підтверджений мікроскопічним дослідженням, вимагає лікування, оскільки спонтанно видужання не настає. Інфекційний процес зумовлює косметичні та функціональні незручності, супроводжується численними ускладненнями [9]. За останнє десятиліття з’явилося багато протигрибкових засобів.
Серед різноманітних протигрибкових препаратів для системного застосування саме тербінафін справляє фунгіцидну дію на більшість грибів. Подібно до інших аліламінів, він блокує фермент скваланепоксидазу гриба [8]. Різноманітні терапевтичні властивості препаратів — важлива запорука надійності лікування. Тербінафін належить до класу протигрибкових засобів із високим лікувальним потенціалом. До того ж, тербінафін — найретельніше вивчений засіб лікування поверхневих грибкових захворювань [2].


Основними властивостями тербінафіну є:

· фунгіцидна дія широкого спектра;
· добра всмоктуваність;
· елективна кумуляція та утворення стійкої лікувальної концентрації у шкірі та нігтьових пластинках;
· небагато медикаментозних взаємодій;
· добра переносимість.
Метою даного дослідження було вивчення ефективності й надійності лікування хворих на оніхомікоз препаратом тербізил (виробництва заводу “АТ Ріхтер Гедеон”) у таблетках, що містять 250 мг тербінафіну гідрохлориду, та вивчення переносимості хворими даного препарату.


МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Рандомізоване, відкрите, неконтрольоване, чотирифазне клінічне дослідження проводили відповідно до єдиного протоколу і засад Гельсінської декларації за участю п’яти дерматологічних центрів Угорщини.
У дослідженні брали участь чоловіки й жінки віком від 18 до 75 років, які хворіють не довше 6-ти років на мікоз нігтів рук і ніг, спричинений дерматофітами чи патогенними цвілевими грибами. У 64 % хворих інфекція була наявною понад 2 роки. Умовою участі в дослідженні був лабораторно підтверджений діагноз грибкової інфекції.
Хворі відповідали умовам добору й засвідчили підписами свою згоду на добровільну участь у дослідженні.
Середній вік учасників дослідження (91 особа), становив 49,8 року. Вік 71,5 % пацієнтів перевищував 40 років. Розподіл хворих за статтю та діагнозом подано в таблиці 1.
Лікування тривало 14 тижнів для хворих із захворюванням нігтів на ногах і 8 тижнів, якщо ураженими були нігті на пальцях рук. Пацієнти приймали 1 таблетку препарату тербізил (250 мг тербінафіну) на добу. Факт прийому, а також наявні супровідні симптоми відзначали в щоденнику. Контрольні обстеження проводили, відповідно до інструкції, через 4–6 тижнів від початку лікування і після його завершення. Протягом періоду спостереження — двічі: через 4 і через 8 тижнів після завершення лікування. Під час кожного візиту хворого проводили огляд, реєстрували клінічний стан і контролювали наявність грибів за результатами аналізу посіву. Крім того, до початку лікування виконували загальний і біохімічний аналізи крові.
На підставі анамнестичних даних з дослідження вилучено хворих із тяжкими формами хвороб печінки та нирок, з іншими тяжкими захворюваннями, а також жінок у період вагітності та лактації.
Після лікування повторно проведено лабораторні дослідження з метою виявлення змін показників, зумовлених застосуванням препарату. До початку терапії і під час останнього контролю пацієнти заповнили анкету про якість життя. Зміни в кількості балів оцінили за допомогою статистичного аналізу.
У ході контрольних обстежень для реєстрації стану хворих оцінювали за чотирибальною шкалою такі клінічні симптоми: ступінь ламкості нігтів, зміну кольору, лізис і дистрофію. За цими даними характеризували клінічне поліпшення. Результат лікування оцінювали на підставі зміни клінічного та мікологічного стану, спостерігаючи за “цільовим нігтем”, що був обраний на початку експерименту. Статистичний аналіз результатів дослідження проводив фахівець-статистик, уповноважений фармацевтичним заводом.


РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згідно з протоколом з 97 хворих 91 завершив дослідження. Через порушення домовленості про співпрацю вибули 5 осіб, внаслідок виникнення побічних реакцій — 1 пацієнт.
На підставі ретельних спостережень за мікологічним станом визначали ступінь мікологічного видужання. Динаміку результатів посіву наведено в таблиці 2. Ступінь мікологічного видужання виявився дуже високим — 84,6 %.
Спектр патогенних збудників відображено в таблиці 3. Домінантним збудником є антропофільний дерматофіт Тrісhорhуtоn rubrum.
На підставі виразності клінічних симптомів визначали ступінь ураження “цільового нігтя” до початку лікування і під час контрольних візитів. До початку дослідження у 48 хворих (52,8 %) відзначали ураження 60–80 % поверхні “цільового нігтя”, менш як 20 % поверхні було уражено тільки у 7 пацієнтів (7,7 %). Клінічне видужання визначали на підставі середніх балів клінічних симптомів. Статистичний аналіз параметрів засвідчив, що значно знизилися всі клінічні показники за час від початку лікування і до кінця періоду спостереження (p < 0,001). Середні для всієї групи хворих дані подано в таблиці 4.
З-поміж усіх учасників дослідження лише в 16 хворих спостерігали побічні реакції (загалом 26 випадків), а саме (у послідовності відповідно до частоти їхнього виявлення): гастроінтестинальні скарги, головний біль, мігрень, порушення відчуття смаку, інші симптоми. У 19 випадках скарги хворих не були значними, а 7 досліджуваних оцінили симптоми як тяжкі. Через наявність побічних реакцій лікування довелося припинити в одному випадку. На думку лікарів, у 18 випадках (69 %) зв’язку побічних симптомів і явищ з проведеним лікуванням не було, в одному такий зв’язок був вірогідним. В останньому разі явище порушення відчуття смаку виявилося оборотним. Контрольні лабораторні дослідження істотних відхилень не виявили.
Статистичний аналіз анкет засвідчив істотне поліпшення якості життя на момент завершення лікування. Загальна кількість балів і показники, що стосуються мікозу нігтів рук і мікозу нігтів ніг, змінилися на краще статистично значущо (p < 0,001).
За результатами дослідження, клінічно видужали 36 пацієнтів, стан поліпшився у 45, залишився без змін у 8, “цільовий ніготь” погіршився у 2-х хворих. Клінічний і мікологічний стан на кінець 3-го місяця після завершення лікування узагальнено в таблиці 5.


ВИСНОВКИ

Тербінафін є специфічним і селективним блокатором ферменту епоксидази, блокуючи тим самим біосинтез ергостерину гриба. Ергостерин — основна складова мембрани клітини гриба, так само як холестерин — основна складова мембрани клітини ссавців. Останні здатні забезпечувати його надходження з їжею і тому меншою мірою залежать від біосинтезу стерину, ніж гриби. Крім того, фермент скваланепоксидаза ссавців менш чутливий до блокування тербінафіном, ніж ферментна система грибів. Тербінафін, на відміну від похідних азолу, незначно обмежує функцію цитохрому Р450 (CYP) і не взаємодіє зі стероїдними гормонами організму хворого. Завдяки цій властивості потенціал його медикаментозної взаємодії дуже низький. Перорально прийнятий тербінафін на 70–80 % абсорбується зі шлунково-кишкового тракту. Їжа істотно не впливає на біодоступність препарату. Він стійко нагромаджується у шкірі та нігтьових пластинках [3]. Зазначені властивості тербінафіну, а також його унікальна фунгіцидна дія на дерматофіти забезпечують ефективність і добру переносимість системного лікування препаратом. У цьому дослідженні віковий склад хворих, які одержували лікування, відповідав відомим епідеміологічним даним [4, 6, 7], а серед висіяних патогенних збудників домінував дерматофіт Trichophyton rubrum, що відповідає вітчизняним оцінкам [1].
Через 12 тижнів після завершення застосування лікарського препарату (8-тижневого лікування нігтів рук і 14-тижневого — нігтів ніг) виявилося добре мікологічне та клінічне співвідношення одужуваності за відмінної переносимості препарату з незначними оборотними побічними реакціями [5]. Результати дослідження цілком узгоджуються з даними літератури.
Таким чином, у разі інфекційного ураження дерматофітами нігтів рук і нігтів ніг системне лікування препаратом тербізил у таблетках (250 мг тербінафіну) є високоефективним, а переносимість препарату — відмінною.


Табл. 1 Розподіл хворих за локалізацією ураження та статтю Табл. 1 Розподіл хворих за локалізацією ураження та статтю


Табл. 2 Динаміка результатів посіву з “цільового нігтя” Табл. 2 Динаміка результатів посіву з “цільового нігтя”


Табл. 3 Результати посіву з “цільового нігтя” Табл. 3 Результати посіву з “цільового нігтя”


Табл. 4 Динаміка ураження поверхні “цільового нігтя” протягом лікування Табл. 4 Динаміка ураження поверхні “цільового нігтя” протягом лікування
й періоду спостереження


Табл. 5 Результати лікування оніхомікозу нігтів рук і ніг системним антимікотичним препаратом тербізил (250 мг тербінафіну) Табл. 5 Результати лікування оніхомікозу нігтів рук і ніг системним антимікотичним препаратом тербізил (250 мг тербінафіну)


Література

[1] Подани Б. Спектр патогенных грибков, вызывающих онихомикозы ног Б. Подани, Д. Шимон, А. Хорват. – 1999. – Т. 75. – C. 219–222.
[2] Evans E. G. V. The clinical efficacy of terbinafine in the treatment of fungal infections of the skin// Rev. Contemp. Pharmacother. – 1997. – Vol. 8. – P. 325–341.
[3] Faergemann J. Pharmacokinetics of terbinafine// Ibid. – P. 289–298.
[4] Gill D. A review of the epidemiology of tinea unguium in the community// Australia J. Dermatol. – 1999. – Vol. 40. – P. 6–13.
[5] Goodfield M. J. D. Short term treatment of dermatophyte onychomycosis with terbinafine// BMJ. – 1992. – Vol. 304. – P. 1151–1154.
[6] Prevalence et epidemiology of toenail onychomycosis in diabetic subjects: a multicentre survey/ A. K. Gupta, N. Konnikov, MacDonald et al.// Br. J. Dermatol. – 1998. – Vol. 139. – P. 665–671.
[7] Roberts D. T. Prevalence of dermatophyte onychomycosis in the United Kingdom: results of an omnibus survey// Br. J. Dermatol. – 1992. – Vol. 126. – P. 23–27.
[8] Ryder N. S. Antifungal activity and mechanism of action of terbinafine// Rev. Cont. Pharmacother. – 1997. – Vol. 8. – P. 275–288.
[9] Scher R. K. Onychomycosis is more than a cosmetic problem// G. Dermatol. – 1994. – Vol. 130. – P. 15.


Статьи на похожую тематику:

1. Застосування джеофлоксу при лікуванні гострого пієлонефриту

2. С. П. Пасєчніков, М. В. Мітченко Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого пієлонефриту

3. Ефективність застосування препарату джеофлокс в лікуванні хворих на туберкульоз легень

4. Досвід застосування препарату кардилол у лікуванні серцево-судинних захворювань

5. С. М. Гайдукова, С. В. Видиборець, Ю. Ю. Попович Застосування препаратів еритропоетину в лікуванні анемії

6. К.Є.Іщейкін /дерматологія/ Застосування мазі Тримістин-Дарниця у комплексному лікуванні при алергодерматозах

7. Ю.І.Фещенко, Л.О.Яшина, М.О.Полянська, А.М.Туманов, Г.В.Сідун, І.В.Джавад Застосування Амбротард 75 у комплексному лікуванні гострого бронхіту, загострення хронічного бронхіту та ХОЗЛ

8. Роль препаратів магнію в лікуванні невиношування вагітності

9. Нові можливості у лікуванні інсулінзалежного цукрового діабету

10. Роль β-адреноблокаторів у лікуванні хворих із гострим коронарним синдромомзміст