Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Гестоденмісні комбіновані оральні контрацептиви - новий крок
у безпечній та ефективній контрацепції

На сьогоднішній день визнано ефективність та зручність методу гормональної контрацепції із застосуванням монофазних комбінованих оральних контрацептивів, що містять у складі гестагени останнього покоління. За даними різних авторів, ефективність методу становить 92–99,8 % на 100 жінок протягом першого року,
а 40–66 % жінок у всьому світі прихильно ставляться до методу і застосовують його. Разом з тим, гострим і дискутабельним залишається питання безпечності довготривалого застосування будь-яких комбінованих оральних контрацептивів, чим пояснюються як побоювання щодо виникнення побічних ефектів і ускладнень від застосування КОК з боку практикуючих лікарів, так і безліч забобонів і чуток серед споживачів.


Якщо прослідкувати історію розвитку гормональної контрацепції з 30-х років ХХ століття, коли була започаткована розробка контрацептивної таблетки на основі синтезованих субстанцій, і до сьогодення, коли ринок представлений високоефективними і безпечними комбінованими оральними контрацептивами, привертає увагу еволюція кількості і якості наповнення однієї таблетки. З 1939 року всі таблетки КОК містять етинілестрадіол як естрогенний компонент. Спочатку його кількість в одній таблетці складала декілька міліграмів. Така контрацепція зумовлювала значну кількість ускладнень, переважно з боку серцево-судинної системи і гемостазу, аж до смертельних випадків. Пошук оптимальної і безпечної дози протягом наступних років дозволив знизити кількість естрогенів у таблетці в сотні разів і диференціювати КОК за вмістом в них етинілестрадіолу на високодозовані (50 мкг), низькодозовані (30–35 мкг) і мікродозовані (20 мкг). Сьогодні широкого розповсюдження набули саме низько- і мікродозовані КОК.
З гестагенами у складі КОК пов’язували не тільки здатність гальмувати овуляцію, але і цілий ряд системних метаболічних ефектів. Виходячи з цього, відбувався пошук якісно нових гестагенних сполук. Перші КОК, що містили норетинодрел і норетистерон, однаково сильно активували як прогестинові, глюко-, мінералокортикоїдні, так і естрогенні і андрогенні рецептори, що знову ж таки призводило до виникнення небажаних побічних ефектів і ускладнень. Доза гестагенів у КОК також не залишалася поза увагою дослідників. Було встановлено, що різна кількість гестагену в таблетках зумовлювала не тільки різницю у співвідношенні ефективність–безпека, але і відмінності у фармакокінетиці та впливах на метаболізм препаратів з різними дозами гестагенного компоненту.
Таким чином, пошук і створення нових препаратів КОК передбачає як синтез нових сполук, так і комбінації в одній таблетці у різних дозах добре відомих естрогенних і гестагенних компонентів.
За гестагенним компонентом всі КОК умовно поділяються на:
першого покоління — містять норетинодрел, норетистерону ацетат, енодіолу діацетат;
другого покоління — містять норгестрел, левоноргестрел;
третього покоління — містять дезогестрел, гестоден, норгестимат.
Саме третє покоління КОК привертає найбільшу увагу дослідників внаслідок високої селективності, мінімального впливу на системний метаболізм, малу частоту побічних ефектів разом з високою контрацептивною ефективністю.
Гестоден — найсильніший і при цьому високоселективний гестаген. При пероральному застосуванні гестоден дуже швидко всмоктується у шлунково-кишковому тракті і протягом тривалого часу (до 48 годин) проявляє первинну активність в плазмі крові, не зазнаючи метаболічного перетворення в печінці, тобто має 100 %-ву біодоступність. Тому доза гестодену, яка ефективно пригнічує овуляцію, становить 40 мкг. У більшості гестоденмісних КОК його доза становить 75 мкг. У поєднанні з мінімальною дозою етинілестрадіолу (20 мкг) така доза є достатньою для забезпечення контрацептивної надійності.
Величезна кількість досліджень пов’язана з визначенням профілю безпеки гестоденмісних КОК, що в першу чергу зумовлюється впливом гестодену на стероїдні рецептори різного типу. Хоча і встановлена його тропність до андрогенних рецепторів, клінічно і лабораторно не спостерігалося підвищення андрогенної активності, що пояснюється, по-перше — зворотним гальмуванням з боку КОК секреції лютеїнізуючого гормону гіпофізом, який здатен стимулювати синтез андрогенів, по-друге — вираженою стимуляцією синтезу в печінці глобуліну, що зв’язує статеві стероїди (ГЗСС), і знижує концентрацію вільних андрогенів у плазмі крові. Стає очевидним, що комбінація гестодену з низькими і наднизькими дозами етинілестрадіолу обумовлює виражену антиандрогенну активність сучасних КОК третього покоління. Також досліджувалася глюкокортикоїдна активність гестодену, яка виявилася у 3000 разів нижчою за таку у дексаметазону, а отже — невизначено малою по відношенню до специфічного впливу на метаболізм. На відміну від інших синтетичних прогестинів, дія гестодену спричиняє антимінералокортикоїдний ефект і зниження рівня циркулюючого реніну, що може пояснити меншу частоту виникнення таких побічних ефектів, як головний біль, напруження молочних залоз, зміни артеріального тиску і маси тіла.
Окремий блок досліджень гестоденмісних КОК стосується онкологічної безпечності. Було встановлено, що гестоден пригнічує експресію естрогенних рецепторів у клітинах-мішенях, тим самим попереджаючи надмірну стимуляцію цих клітин естрогенами. Враховуючи той факт, що стимуляція естрогенних рецепторів розглядається як фактор ризику розвитку раку молочної залози, ці дані свідчать про найбільшу безпечність гестодену в аспекті здатності впливати на проліферацію клітин-мішеней порівняно з іншими вивченими гестагенами. Підтвердженням цього можуть бути дані щодо здатності гестодену дозозалежним чином пригнічувати ріст клітин раку молочної залози людини. Подібний вплив простежений щодо гіперпластичних процесів у ендометрію.
Особливе значення мають дані стосовно можливості довготривалого застосування гестоденмісних КОК з акцентом на такі параметри, як ефективність, безпека, зручність у використанні. Дослідники відмічають значно меншу частоту “мажучих” виділень і кровотеч “прориву” при застосуванні гестоденмісних мікродозованих КОК (20 мкг етинілестрадіолу + 75 мкг гестодену) порівняно з аналогічними КОК з такою самою кількістю етинілестрадіолу, але з іншими прогестинами у складі. Отже, така комбінація етинілестрадіолу і гестодену є адаптованою і досить вдалою для більшості жінок.
Новим монофазним гестоденмісним КОК з мінімальною дозою естрогенного компоненту є Ліндинет 20 від “Ріхтер Гедеон”. У препараті втілені багаторічні традиції компанії з розробки, виробництва і впровадження в клінічну практику продуктів контрацептивної групи. Комбінація з 75 мкг гестодену і 20 мкг етинілестрадіолу, що міститься в Ліндинеті 20, підходить для більшості жінок середнього репродуктивного віку з декількох причин.
По-перше, за статистичними даними саме ця категорія жінок потребує підбору оптимального методу контрацепції на тривалий період (роки). До цієї ж категорії відносяться жінки після пологів і періоду лактації, які повністю вирішили питання планування сім’ї і потребують надійної і безпечної контрацепції.
По-друге, в клінічних дослідженнях використання такої комбінації не чинить клінічно значущого впливу на обмін ліпідів, вуглеводів і систему гемостазу, що дуже важливо у разі довготривалого застосування Ліндинету 20.
По-третє, має значення зручність і доступність препарату для більшості жінок, в тому числі тих, хто вперше вирішив спробувати метод гормональної контрацепції. Ліндинет 20 має як моноциклову (1 х 21 таб.), так і трициклову (3 х 21 таб.) упаковки.


За матеріалами Представництва “Ріхтер Гедеон Рт.” в Україні


Статьи на похожую тематику:

1. “Крок 3. Лечебное дело. Педиатрия”

2. Конференція з міжнародною участю “Перинатальна діагностика вроджених вад розвитку” — крок до подолання демографічної кризизміст