Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

NEWS (вибрані публікації журналу “Європейська Урологія” за 2004 рік)

Нижче пропонуємо увазі наших читачів стислий огляд вибраних публікацій журналу “Європейська Урологія” за 2004 рік, які можуть бути цікавими не лише для лікарів-урологів, а й лікарів інших спеціальностей, у тому числі — терапевтів, сімейних лікарів.


Роль альфа-блокаторів у лікуванні гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною простатичною обструкцією

C. Алан Макнейл (S. Alan McNeill. The Role of Alpha-Blockers in the Management of Acute Urinary Retention Caused by Benign Prostatic Obstruction// European Urology. – 2004. – V. 45, Is. 3. – P. 325–332).


Етіологія гострої затримки сечі (ГЗС) у багатьох випадках залишається невідомою, і часто така патологія описується як спонтанна. В таких випадках катетеризація залишається стандартною процедурою, ефективність якої для лікування зазначеної патології доведена.
В даній роботі обговорюються результати досліджень, які вивчали ефективність терапії без використання катетеризації в лікуванні та вторинній профілактиці ГЗС. Автор робить висновок про те, що уроселективні альфа-адреноблокатори ефективно зменшують симптоми ГЗС, покращують параметри уродинаміки при обструкції, а також не мають побічних ефектів щодо сексуальної функції, на противагу інгібіторам 5a–редуктази. Крім того, вони зменшують клінічні прояви захворювання і необхідність подальшого хірургічного втручання у симптомних пацієнтів.
У роботі представлено уроселективний альфа-блокатор, добре вивчений у клінічних дослідженнях, — альфузозин, що продемонстрував клінічну ефективність у даної категорії хворих. При його прийомі значно збільшується відсоток випадків ГЗС, успішно лікованих без застосування катетеризації. Подібні результати були представлені і для інших альфа-блокаторів. Автор зауважує, що ургентне хірургічне лікування показане тим хворим, у яких після успішного лікування ГЗС терапевтичними заходами спостерігався повторний епізод захворювання.


Нові медикаменти для лікування раку простати

Г. ван дер Поль (H. G. van der Poel. Smart Drugs in Prostate Cancer// European Urology. – 2004. – V. 45. – P. 1–17).

Молекулярна та клітинна біологія надала новий поштовх для пошуку ефективних протиракових препаратів. Результати проведених досліджень свідчать, що препарати іматінібу месилат і гефітініб виявляють вибіркову протиракову активність при мієломній лейкемії і деяких формах раку легень. Зазначені медикаменти належать до нового напряму лікування в онкології — так званої smart (смарт, сильнодіючої) терапії, основою якої є дія на фактори росту через певні рецептори з досягненням впливу на сигнальну передачу. На сьогодні розпочалося вивчення цих препаратів для лікування раку простати, і вже отримано преклінічні докази і перші клінічні дані щодо успішного їх використання як у вигляді монотерапії, так і в комбінації з хіміотерапією. За попередніми результатами, вищу ефективність має комбінована терапія (смарт + хіміотерапія).

Роль бісфосфонатів в лікуванні раку простати
Фред Саад, Клод Шульман (Fred Saad, Claude C. Schulmanb. Role of Bisphosphonates in Prostate Cancer// European Urology. – 2004. – V. 45, Is. 1. – P. 26–34).

Зниження мінеральної щільності кісткової тканини зустрічається у переважної більшості пацієнтів з раком простати вже на ранніх стадіях розвитку цієї пухлини. Цей факт добре відомий, хоча причини його до кінця не з’ясовані. Крім того, антиандрогенна терапія або хірургічна кастрація, що використовуються для лікування таких хворих, також сприяють прогресуванню зниження кісткової маси. У зв’язку з тим, що в останні роки досягнуто значного прогресу в лікуванні раку простати, в результаті чого значно збільшилася тривалість життя таких пацієнтів, наявність кісткової патології, зокрема остеопорозу, у даної категорії хворих набуває все більшого клінічного значення.
Ефективною терапією остеопорозу є препарати класу бісфосфонатів. У пацієнтів з раком простати доведено ефективність памідронату для попередження втрати кісткової маси, золедронової кислоти — для збільшення кісткової маси у чоловіків, що отримують антиандрогенну терапію. До того ж, золедронова кислота — єдиний бісфосфонат, що продемонстрував ефективність у зменшенні кісткових ускладнень (переломів) за наявності вторинних кісткових метастазів при раку простати. Тобто, бісфосфонати, зокрема памідронат і золедронова кислота, мають додаткові переваги при лікуванні пацієнтів з раком простати.


In vitro активність фторхінолонів, азитроміцину і доксицикліну проти Chlamydia trachomatis, виділеної у чоловіків з симптомами хронічної інфекції нижніх сечових шляхів

В. Смєлова, Т. Перекаліна, А. Горєлова,
Н. Артеменко, Л. Норман (V. Smelova, T. Perekalina, A. Gorelova, N. Smelova, N. Artemenko, L. Norman. In Vitro Activity of Fluoroquinolones, Azithromycin and Doxycycline against Chlamydia Trachomatis Cultured from Men with Chronic Lower Urinary Tract Symptoms// European Urology. Article in Press).

Зважаючи на недостатню кількість даних щодо виживання хламідій за наявності фторхінолонів у пацієнтів з хронічним простатитом, метою свого дослідження автори визначили вивчення ефективності чотирьох фторхінолонів, азитроміцину і доксицикліну проти C. trachomatis у пацієнтів з симптомами інфекції сечових шляхів, які до початку спостереження не отримували антибіотиків. Культуру C. trachomatis було виокремлено з уретри після виділення секрету простати шляхом вирощення культури клітин.
Результати дослідження засвідчили, що найбільш ефективними серед запропонованих препаратів були азитроміцин і офлоксацин, тоді як ципрофлоксацин і доксициклін виявляли найменшу активність. Автори роблять висновок про те, що офлоксацин можна рекомендувати як препарат першого ряду для лікування хворих з хламідійним інфікуванням і хронічним простатитом. Крім того, підкреслено, що вивчення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків рекомендується проводити хворим із зазначеною патологією до початку лікування.


Статьи на похожую тематику:

1. Європейська асоціація педіатричної кардіології

2. Сторінками журналу Anesthesia & Analgesia

3. Сторінками журналу “Annals of Oncology”

4. “Панацея-2004”: переможців визначено

5. Перебіг бронхіальної астми у певних груп пацієнтів (GINA, update oct. 2004)

6. Імуносупресивна терапія після трансплантації нирки Рекомендації Європейської асоціації урологів (2004)

7. Рекомендації з діагностики, оцінки та лікування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків (American Academy of Pediatrics, 2004)

8. News

9. NEWS

10. NEWSзміст