Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

News: Імуносупресивна терапія
мікофенолату мофетилом — можливості поза трансплантологією

Імуносупресивна терапія доводить свою ефективність при лікуванні все більшої кількості захворювань, у тому числі — внутрішніх органів. Здебільшого це стосується захворювань, основою яких є аутоімунні патогенетичні механізми і для яких до останнього часу не було запропоновано ефективних методів лікування. Отримано переконливі або попередні дані щодо ефективності застосування мікофенолату мофетилу (МФМ) за таких захворювань:


1. Ревматологія: системний червоний вовчак Тривала терапія проліферативного люпус-нефриту
Contreras G., Pardo V., Leclercq B. et al. Sequential therapies for proliferative lupus nephritis// N Engl J Med. – 2004 Mar 4. – V. 350, № 10. – P. 971–980.
Довготривала терапія циклофосфамідом дозволяє збільшити ниркове виживання у пацієнтів з системним червоним вовчаком (СЧВ), однак така терапія пов’язана з великою кількістю побічних ефектів. У 59 пацієнтів з СЧВ використовували три режими імуносупресії: в/в циклофосфамід, пероральний азатіоприн і МФМ в дозі 500–3000 мг/добу протягом 1–3 років. Виживання і досягнення кінцевих точок смерті і ниркової недостатності було більш сприятливим у групі МФМ і азатіоприну порівняно з циклофосфамідом. Ремісія більш стійко утримувалася в групі МФМ. Крім того, побічні ефекти (госпіталізація, аменорея, інфекції, розлади ШКТ) були достовірно нижчі в групі МФМ і азатіоприну. Таким чином, для пацієнтів з проліферативним люпус-нефритом ефективнішою за традиційну постійну в/в терапію циклофосфамідом є поєднана терапія (короткочасна ініціююча — в/в циклофосфамідом з продовженням підтримуючої терапії МФМ або азатіоприном в пероральних формах).
2. Ревматологія: гранулематоз Вегенера МФМ для підтримання ремісії при лікуванні гранулематозу Вегенера
Langford C.A., Talar-Williams C., Sneller M.C. Mycophenolate mofetil for remission maintenance in the treatment of Wegener’s granulomatosis// Arthritis Rheum. – 2004 Apr 15. – V. 51, № 2. – Р. 278–283.
Призначення МФМ для підтримання ремісії на фоні стандартної терапії циклофосфамідом і глюкокортикоїдами (для індукції ремісії) є ефективним у пацієнтів з гранулематозом Вегенера. Така терапія дозволяє успішно підтримувати ремісію при мінімальній вираженості побічних ефектів.

3. Нефрологія: первинні гломерулярні ураження нирок
МФМ для лікування первинних гломерулярних захворювань
Choi M.J., Eustace J.A., Gimenez L.F. et al. Mycophenolate mofetil treatment for primary glomerular diseases// Kidney Int. – 2002 Mar. – V. 61, № 3. – Р. 1098–1114.
МФМ досліджений у 46 пацієнтів з первинними гломерулопатіями, підтвердженими гістологічно. На фоні терапії спостерігалося достовірне зниження індексу протеїнурія/креатинін сечі з 4,7 до 1,1. Вміст альбуміну крові підвищувався з 3,4 до 4,1 г/дл при зниженні рівня загального холестерину з 270 до 220 мг/дл. Терапія добре переносилась і надала можливість відмінити стероїди у більшості випадків. Таким чином, емпірична терапія МФМ у більшості пацієнтів з первинними гломерулопатіями дозволяє зменшити прояви нефротичного синдрому і стабілізувати функцію нирок при добрій переносимості.

4. Неврологія: розсіяний склероз
МФМ при розсіяному склерозі
Frohman E.M., Brannon K., Racke M.K. et al. Mycophenolate mofetil in multiple sclerosis// Clin Neuropharmacol. – 2004 Mar-Apr. – V. 27, № 2. – Р. 80–83.
У ході дослідження продемонстровано добру переносимість МФМ у більшості пацієнтів (79 хворих). Незважаючи на те, що клінічні спостереження не були контрольованими, клінічний перебіг розсіяного склерозу був або незміненим, або суб’єктивно з покращенням у більшості з лікованих пацієнтів. Отже, необхідними є подальші контрольовані дослідження використання МФМ як у вигляді монотерапії, так і у поєднанні з інтерфероном, у пацієнтів із розсіяним склерозом.

5. Гастроентерологія: неспецифічний виразковий коліт
Циклоспорин, такролімус і МФМ при лікуванні неспецифічного виразкового коліту
Loftus C.G., Egan L.J., Sandborn W.J. Cyclosporine, tacrolimus and mycophenolate mofetil in the treatment of inflammatory bowel disease// Gastroenterol Clin North Am. – 2004 Jun. – V. 33, № 2. – Р. 141–169.
Циклоспорин, мікроемульсія циклоспорину, такролімус і МФМ можуть використовуватися для лікування пацієнтів з рефрактерним до стандартної терапії, тяжким неспецифічним виразковим колітом, а також з хворобою Крона, ускладненою фістулою. При лікуванні необхідним є моніторинг дози і токсичності препаратів.

6. Гастроентерологія: аутоімунний гепатит МФМ для лікування аутоімунного гепатиту у пацієнтів, рефрактерних до стандартної терапії
Devlin S.M., Swain M.G., Urbanski S.J. et al. Mycophenolate mofetil for the treatment of autoimmune hepatitis in patients refractory to standard therapy// Can J Gastroenterol. – 2004 May. – V. 18, № 5. – Р. 321–326.
Вибір терапії для пацієнтів з аутоімунним гепатитом, які не мали ефекту від стандартної терапії, є обмеженим. Повідомляється про ефективність МФМ у 6 хворих з аутоімунним гепатитом, які не давали позитивної відповіді або мали непереносимість азатіоприну, 6-меркаптопурину або кортикостероїдів. У всіх пацієнтів на фоні прийому МФМ нормалізувався і залишався нормальним рівень АЛТ. У одного пацієнта через 7 місяців лікування МФМ встановлена повна гістологічна ремісія захворювання. Наведені дані дозволяють розглядати МФМ як ефективний перспективний препарат для лікування хворих з рефрактерними формами аутоімунного гепатиту.
7. Дерматологія: псоріаз
СелСепт для лікування псоріазу: двоцентрове проспективне відкрите клінічне дослідження
Zhou Y., Rosenthal D., Dutz J. et al. Mycophenolate Mofetil (CellCept(R)) for Psoriasis: A Two-Center, Prospective, Open-Label Clinical Trial// J Cutan Med Surg. – 2003 Apr 22.
У даному неконтрольованому дослідженні більшість пацієнтів з псоріазом середнього або тяжкого ступеня мали добрі результати при монотерапії МФМ з невеликою кількістю побічних ефектів. Однак для підтвердження цих висновків потрібні подальші рандомізовані контрольовані клінічні дослідження.

8. Офтальмологія: увеїти
Імуносупресивна терапія СелСептом при лікуванні увеїтів
Zierhut M., Stubiger N., Aboalchamat W. Immunosuppressive therapy with mycophenolate mofetil (CellCept) in treatment of uveitis// Ophthalmologe. – 2001 Jul. – V. 98, № 7. – Р. 647–651.
Лікування тяжких форм увеїтів часто вимагає системної імуносупресії, а практично всі імуносупресивні препарати характеризуються високим рівнем побічних ефектів. МФМ, який традиційно використовується в трансплантології та для лікування аутоімунних хвороб, продемонстрував значно нижчий (порівняно з іншими режимами) рівень побічних ефектів у хворих з увеїтами як при використанні монотерапії, так і в комбінації з глюкокортикоїдами. У 80 % пацієнтів, які не мали успіху від інших імуносупресивних режимів, при використанні МФМ досягнута стійка ремісія.

9. Педіатрія: аутоімунні захворювання
Фармакокінетика МФМ при аутоімунних захворюваннях у дітей
(Filler G., Hansen M., LeBlanc C. et al. Pharmacokinetics of mycophenolate mofetil for autoimmune disease in children// Pediatr Nephrol. – 2003 May. – V. 18, № 5. – Р. 445–449.
У даному дослідженні вивчалася фармакокінетика МФМ у дітей з васкулітами і системними захворюваннями сполучної тканини, в тому числі — з ураженням нирок (СЧВ, антифосфоліпідний синдром, гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера, хвороба Шенляйн-Геноха, тубулоінтерстиціальний нефрит, увеїт). Терапія МФМ була ефективною в індукції ремісії у 44 % пацієнтів з активними формами захворювань.


Статьи на похожую тематику:

1. Імуносупресивна терапія після трансплантації нирки Рекомендації Європейської асоціації урологів (2004)

2. Конференція "Терапія-2006: досягнення та перспективи"

3. Т. Д. Никула, В. О. Мойсеєнко Системна ензимна терапія: перспективи застосування в клінічній нефрології

4. М. І. Лутай, А. Ф. Лисенко Метаболічна терапія при стенокардії: перспективи застосування препарату триметазидин

5. NEWS

6. News

7. NEWS

8. News

9. News

10. Newsзміст