Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Сторінками журналу Anesthesia & Analgesia

Водна інтоксикація і симптоматична гіпонатріємія після амбулаторної хірургії

Sanjay M. Bhananker, Robert Paek, Monica S. Vavilala Water Intoxication and Symptomatic Hyponatremia After Outpatient Surgery// Anesth Analg. – 2004. – V. 98. – P. 1294–1296.
Добре відомо, що тяжка гіпонатріємія асоціюється з рівнем смертності понад 50 %, головним чином внаслідок набряку мозку і порушень з боку ЦНС. Водна інтоксикація є потенційно летальною причиною периоперативної гіпонатріємії. У роботі представлено пацієнтів з тяжкою післяопераційною гіпонатріємією, що розвинулася внаслідок надлишкового периоперативного введення рідини. Протягом периоперативного періоду анестезіолог повинен постійно слідкувати за виникненням симптомів гіпонатріємії внаслідок водної інтоксикації у пацієнтів з неврологічними симптомами. Слід ретельно дотримуватися рутинних інструкцій, що стосуються максимального периоперативного введення води або рідини — це може допомогти уникнути зазначених ускладнень


Дослідження тяжкохворих пацієнтів, засноване на даних доказової медицини: аналіз та впровадження

Michael A. Gropper. Evidence-Based Management of Critically Ill Patients: Analysis and Implementation// Anesth Analg. – 2004, Aug. – V. 99 (2). – P. 566–572.

В останні роки були завершені кілька важливих клінічних досліджень тяжкохворих пацієнтів, що продемонстрували можливість зниження смертності у цієї категорії хворих завдяки ряду втручань. Як і в будь-якому випадку доказової медицини, необхідно добре перевірити ці дослідження і встановити, чи можуть бути виявлені сприятливі впливи, екстрапольовані на кожного окремого пацієнта. Крім виявлення сприятливих первинних наслідків (виживання), дослідження мали за мету перевірити співвідношення ціна/ефективність для процедур, що вивчалися. Більшість із проведених досліджень були сфокусовані на пацієнтах з тяжким сепсисом, тому що ця група хворих найбільш пов’язана з високим рівнем смертності та значними витратами на лікування. Встановлено, що такі режими лікування, як штучна вентиляція малим об’ємом у пацієнтів з гострим пошкодженням легень або призначення кортикостероїдів у низьких дозах у пацієнтів з септичним шоком, є ефективними з погляду витрат при відносній простоті проведення. Інші, такі як використання активованого протеїну С у пацієнтів із тяжким сепсисом або ретельний глікемічний контроль у хворих із гіперглікемією, вимагають як значних фармацевтичних витрат, так і додаткового медичного персоналу. Результати проведених досліджень повинні братися до уваги для впровадження в усіх палатах інтенсивної терапії.


Інтерактивна музикотерапія як метод лікування передоперативного неспокою у дітей: рандомізоване контрольоване дослідження

Zeev N. Kain, Alison A. Caldwell-Andrews, Dawn M. Krivutza, Megan E. Weinberg et al. Interactive Music Therapy as a Treatment for Preoperative Anxiety in Children: A Randomized Controlled Trial// Anesth Analg. – 2004. – V. 98. – P. 1260–1266.
В останні роки велика увага серед нетрадиційних методів лікування приділяється музикотерапії. Особливі перспективи вона має в педіатричній практиці. Встановлено, що залежно від лікаря, який її проводить, інтерактивна музикотерапія може зменшувати симптоми неспокою при ізоляції педіатричного пацієнта від сім’ї в лікарню. Крім того, у відповідь на музикотерапію значно зменшується неспокій маленького пацієнта під час поступлення в операційну. Однак музикотерапія не дає значних переваг щодо введення педіатричного пацієнта в анестезію.


Журнал Anesthesia & Analgesia є офіційним журналом Товариства серцево-судинних анестезіологів, Товариства педіатричної анестезії, Товариства амбулаторної анестезії, Міжнародного товариства фармакології в анестезії, Товариства технологій в анестезії.
Anesthesia & Analgesia (A&A) у 2002 р. відсвяткував свою 80-ту річницю з дня першої публікації. Журнал видається щомісяця Міжнародним товариством з досліджень анестезії (International Anesthesia Research Society (IARS) і містить оригінальні статті з результатами клінічних досліджень, що знайомлять лікарів, дослідників та працівників суміжних галузей з новітньою інформацією в галузі анестезіології.
Міжнародне товариство з досліджень анестезії — власник і видавець журналу Anesthesia & Analgesia — є неполітичним, неприбутковим медичним товариством, що було засноване в 1922 р. з метою досліджень та прискорення прогресу в галузі анестезії. Головна мета діяльності товариства — підтримка навчання та наукових досліджень, пов’язаних з анестезіологією. Девізом місії Міжнародного товариства з досліджень анестезії є: “Покращити практику периоперативної медицини шляхом розповсюдження медичних знань в області анестезіології, лікування болю, інтенсивної терапії та пов’язаних з ними базових та клінічних наук”.
Міжнародне товариство з досліджень анестезії нараховує 15 000 лікарів та інших медичних працівників в усьому світі. Товариство має також у своїх лавах асоційованих членів з представників суміжних спеціальностей, а також тих, хто проходить навчання у галузі анестезіології.
Нижче наводимо декілька коротких анотацій статей, опублікованих на сторінках журналу протягом останнього року і що можуть, на думку редакції, бути цікавими для читачів журналу “Мистецтво лікування” — анестезіологів, лікарів загальної практики, спеціалістів більш вузьких спеціальностей.


Статьи на похожую тематику:

1. Сторінками журналу “Annals of Oncology”

2. NEWS (вибрані публікації журналу “Європейська Урологія” за 2004 рік)зміст