Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Т. І. Мизгіна, Л. І. Гуровська, Т. М. Горячевська, Л. В. Крикотенко
Використання препарату Ентеросгель у комплексі лікування новонароджених з перинатальною патологією

У статті узагальнено 10-літній досвід застосування препарату Ентеросгель у немовлят з перинатальною патологією. Продемонстровано високу ефективність Ентеросгелю в комплексній терапії хворих з неонатальною гіпербілірубінемією, дисбіозом кишківника та іншою патологією. Препарат практично не має побічної дії, простий у застосуванні, добре переноситься дітьми і може використовуватися з метою проведення швидкої й ефективної неінвазивної детоксикації.

Ключові слова: новонароджені, гіпербілірубінемія, інтоксикація, дисбіоз.


Т. І. Мизгіна, Л. І. Гуровська, Т. М. Горячевська, Л. В. Крикотенко
УМСА, Дитяча міська клінічна лікарня, Полтава


Протягом останніх десятиріч розвиток перинатології та неонатології в Україні дозволив значно покращити надання лікувальної допомоги новонародженим. Розробляються та впроваджуються в практику нові технології виходжування та лікування, проводиться пошук ефективних медикаментозних засобів [3, 7]. Разом з тим, майже третина дітей вже при народженні мають порушення стану здоров’я [3, 5]. Організм новонародженого є несталою системою, в якій під впливом обтяжуючих ендо- та екзогенних чинників легко відбуваються порушення гомеостазу. Досить часто у новонародженого має місце сполучення кількох патологічних станів, при цьому важливим патофізіологічним механізмом є ендогенна інтоксикація [4]. В комплексі заходів, спрямованих на ефективну детоксикацію, одне з провідних місць посідає ентеросорбція [2, 6].
На початку 90-х років нашу увагу привернув вітчизняний ентеросорбент Ентеросгель. Препарат вибірково абсорбує з кишківника та крові токсичні речовини незавершеного метаболізму, не пошкоджує слизові, не всмоктується в кров та досить швидко виводиться з організму. Відбувається лише сорбція так званих “середніх молекул” — речовини з низькою молекулярною масою (вітаміни, мінеральні солі) та високомолекулярні сполуки (білки, ферменти, імуноглобуліни) не сорбуються [6, 8]. Крім того, побічні ефекти при використанні препарату практично не зустрічаються. Починаючи з 1994 р. до теперішнього часу препарат Ентеросгель застосовується в комплексі лікування дітей з перинатальною патологією у відділенні ІІ етапу виходжування передчаснонароджених та патології новонароджених ДМКЛ м. Полтави, в пологових будинках та відділеннях Полтавської області. Протягом 1994–2003 рр. препарат було включено в комплекс лікування понад 2500 новонароджених.
Однією з проблем сучасної неонатології є гіпербілірубінемія [5, 7], частота якої має в останні роки тенденцію до зростання. Відомо, що майже у 50 % доношених та 70 % передчаснонароджених дітей у неонатальному періоді відзначається жовтяниця, яка може бути фізіологічною або є ознакою патологічного процесу (гемолітична хвороба новонародженого, внутрішньоутробна інфекція, спадкові порушення кон’югації тощо). Незважаючи на те, що причини розвитку непрямих гіпербілірубінемій досить різноманітні, всі вони включають низку механізмів, що призводять до підвищення продукції білірубіну, порушення його кон’югації та екскреції, підвищення ентерогепатичної циркуляції [9].
Причину гіпербілірубінемії не завжди можна чітко визначити, однак тактика лікування в будь-якому випадку спрямована на підвищення ефективності елімінації непрямого білірубіну та зниження ризику його токсичного впливу на центральну нервову систему, нирки, серцево-судинну систему. В комплексі лікувальних заходів щодо “непрямої гіпербілірубінемії” традиційно використовується ентеросорбція [8].
Ентеросгель призначався нами, в залежності від тяжкості гіпербілірубінемії, в дозі 1,0–5,0 г/кг/добу на 3–4 прийоми. Препарат давали по 10–30 мл на один прийом з ложечки або за допомогою інтрагастрального зонду, у проміжках між годуваннями. Препарат не має смаку та запаху і добре переноситься дітьми. При порівнянні з іншими ентеросорбентами, при використанні Ентеросгелю відзначалося більш швидке зникнення жовтяниці, достовірно вищий коефіцієнт зниження рівня гіпербілірубінемії, нормалізація лейкоцитарного індексу інтоксикації, не розвивався синдром холестазу (табл. 1).


Слід зазначити, що при застосуванні препарату у дітей не спостерігалося збльовування, вони добре додавали в масі, мали нормальні показники загального білку та глюкози крові. Токсична еритема є одним з перехідних станів періоду новонародженості, погляди на етіологію та наслідки якого досить суперечливі. Окремі автори відзначають позитивну кореляцію між інтенсивністю токсичної еритеми та подальшим розвитком у дитини атопічного дерматиту, інші такий зв’язок заперечують. При значній поширеності елементів токсичної еритеми ми призначаємо Ентеросгель в дозі 0,5–1,0 г/кг/добу на 3–4 прийоми. Вже наприкінці першої доби застосування препарату інтенсивність висипів зменшується, а протягом другої доби вони зникають.
Препарат Ентеросгель використовується нами також у комплексній терапії новонароджених з проявами кишкового дисбіозу. Важливим при використанні Ентеросгелю в цих випадках є його властивість вибірково взаємодіяти з мікробними клітинами: нормальна кисломолочна мікрофлора не сорбується та не пригнічується, тоді як активно руйнується умовно-патогенна та патогенна. Препарат використовувався в дозі від 0,5–1,5 г/кг/добу, при цьому нормалізація характеру та частоти випорожнень відбувалася вже на 3–4-ту добу, зменшувалися такі прояви, як метеоризм, збльовування. До 7–10-ої доби в посівах випорожнень різко зменшувалася кількість патогенної флори (табл. 2). У порівнянні з дітьми, які отримували з метою лікування дисбіозу лише біопрепарати, у пацієнтів, яким паралельно призначався Ентеросгель, відзначалася краща “приживаємість” кисломолочної флори та швидше відбувалася нормалізація мікробіоценозу кишківника.
Спираючись на проведені ще в 80–90 рр. ХХ ст. дослідження щодо використання Ентеросгелю при лікуванні наркотичної та алкогольної інтоксикації у дорослих, нами було застосовано препарат у дітей, які народилися від жінок, що страждають на токсикоманії. На фоні включення в комплекс лікувальних заходів Ентеросгелю у таких дітей швидко зникали збльовування, підвищена збудливість, вони краще додавали в масі. Все це дозволило відмовитися в значній частини випадків від проведення з метою детоксикації інфузійної терапії.
Слід зазначити, що за весь період використання нами препарату Ентеросгель у новонароджених не було зареєстровано жодного серйозного побічного ефекту. В частини дітей прийом препарату супроводжувався затримкою випорожнень, яка коригувалася зменшенням його концентрації.
Таким чином, застосування в комплексі лікувальних заходів у новонароджених з перинатальною патологією препарату Ентеросгель є досить ефективним. Препарат практично не виявляє побічної дії, простий у застосуванні, добре переноситься дітьми та може бути використаний з метою проведення швидкої та ефективної неінвазивної детоксикації.


Література

[1] Васильченко Л. В. Клінічне значення ентеросорбції в комплексному ліку-
ванні гемолітичної хвороби новонароджених. Автореф. дис. ... к. м. н. – К., 2000. – С. 19.
[2] Георгиянц М. А. Оптимизация тактики интенсивной терапии с использованием энтеросорбции при критических состояниях у детей// VIII з’їзд анестезіологів України. Тези доповідей. – Харків, 1996. – С. 109.
[3] Лукьянова Е. М. Перинатальная охрана плода на современном этапе. Задачи и перспективы// Doctor. – 2001. – № 3. – С. 8–9.
[4] Межирова Н. М. Особенности течения и лечения синдрома эндогенной интоксикации в неонатальном периоде// II Національний конгрес анестезіологов України. Матеріали наук. праць конгресу. – К., 1996. – С. 114.
[5] Моисеенко Р. А. Охрана здоровья матерей и детей в Украине: проблемы и перспективы// Здоровье женщины. – 2003. – № 3. – С. 8–16.
[6] Рубіна О. С. Досвід застосування полісорбу при гіпербілірубінеміях у новонароджених// ПАГ. – 1997. – № 3. – С. 50–51.
[7] Суліма О. Г. Організація медичної допомоги новонародженим в Україні: досягнення, проблеми, перспективи// Науково-практична конференція “Актуальні проблеми організації медичної допомоги новонародженим”. – К., 2003. – C. 5–7.
[8] Траверсе Г. М., Цвіренко С. М., Мизгіна Т. І. Жовтяниці новонароджених. – Полтава: Верстка, 2003.


Статьи на похожую тематику:

1. М. Ю. Коломієць, І. В. Трефаненко, О. Ю. Поліщук Вплив препарату Магне-В6 на функціональний стан міокарда та центральну гемодинаміку у хворих з поліорганною патологією

2. Використання комбінованого препарату зестра у лікуванні хворих на алергічний риніт

3. Н. О. Горчакова, І. С. Чекман, В. В. Бабак, Н. М. Юрженко, М. І. Загородний, І. Ю. Яковлєва Вивчення фармакологічної активності та безпечності препарату Ентеросгель

4. Є.П.Коновалов, А.О.Пляцок, В.М.Роговський Використання препарату Ксилат при синдромі ентеральної недостатності у хворих на некротичний панкреатит

5. Л.В.Мороз, І.Г.Палій, Т.В.Ткаченко Застосування препарату Ентеросгель у комплексній терапії пацієнтів з гострими вірусними гепатитами із супутнім дисбактеріозом кишківника

6. О. О. Костюк, Є. Є. Шунько Цитомегаловірусна інфекція у новонароджених: особливості перебігу, діагностика та лікування

7. О. Л. Цимбаліста, А. М. Пилип’юк, Л. М. Сенюта Клініко-діагностична характеристика та принципи лікування пневмоній у новонароджених

8. Диротон: використання для лікування артеріальної гіпертензії в окремих групах пацієнтів

9. Є. Є. Шунько, Т. В. Кончаковська Респіраторний дистрес-синдром новонароджених: проблеми та перспективи профілактики і лікування з позицій доказової медицини

10. С. П. Кривопустов, О. Ф. Черній, І. О. Логінова, Н. Ф. Ващенко Гіпоксичні ураження серцево-судинної системи у новонароджених: сучасні підходи до діагностики та лікуваннязміст