Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Олег Жарінов
Найвищий вияв зрілості наукової школи. Рецензія

Рецензія на підручник професора Н. М. Середюка “Госпітальна терапія” за редакцією академіка АМН України, професора Є. М. НейкаНезважаючи на бурхливий розвиток книговидавництва, на полицях книжкових магазинів та в бібліотеках медичних вузів відчувається очевидний брак підручників з різних розділів медицини. Створення підручника — найвищий вияв зрілості наукової школи. Це — колосальна праця, посильна лише найбільш авторитетним кафедрам медичних вузів і науково-дослідним установам. Окремо слід згадати про недостатню кількість підручників українською мовою. Проте останнім часом намітився прогрес у справі створення підручників з терапевтичних спеціальностей. Лише два роки тому студенти медичних вузів і лікарі терапевтичного профілю отримали перший повноцінний підручник “Внутрішні хвороби” за редакцією І. М. Ганжі та В. М. Коваленка, а наприкінці 2003 року вийшов перший підручник “Госпітальна терапія” професора Н. М. Середюка, рекомендований МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації.
Рецензований підручник є плодом праці великого авторського колективу професорів та викладачів Івано-Франківської медичної академії, очолюваної академіком АМН України, професором Є. М. Нейком. При ознайомленні з підручником відчувається єдина ідеологія, чітко визначений підхід до викладення матеріалу. Всі розділи написані провідними спеціалістами у певних галузях та орієнтовані на сучасні стандарти діагностики та лікування внутрішніх захворювань. Понад 500 сторінок займає повноцінний розділ “Захворювання серцево-судинної системи”. Його основою стали нові підходи до термінології та класифікації кардіологічних захворювань, рекомендовані для впровадження VI Національним конгресом кардіологів України. Патогенез артеріальної гіпертензії, ІХС, атеросклерозу і серцевої недостатності, діагностичні та лікувальні алгоритми орієнтовані на найновіші дані вітчизняної та світової літератури, доступно викладені і добре проілюстровані. З позицій доказової медицини досить докладно викладені також основні проблеми пульмонології, гастроентерології, ревматології, гематології. Оригінальним і дуже важливим є розділ “Деонтологія у практиці лікаря-терапевта”. Слід зазначити, що кожен розділ підручника закінчується великою кількістю тестів для самоконтролю (наприклад, 181 тест з кардіологічних захворювань), серед яких чимало клінічних завдань.
Підручник Н. М. Середюка відзначається захоплюючим викладенням матеріалу. Особливу увагу привертає “Нарис з історії Української госпітальної терапевтичної клініки”, у якому вперше детально (близько 30 сторінок) представлена історія терапії в Україні від дохристиянських часів до наших днів. Цей розділ, як і передмова академіка Є. М. Нейка, пронизані повагою до історії української медицини, прагненням зберегти пам’ять про визначних корифеїв української терапевтичної школи. Дуже вдало простежуються шляхи розвитку сучасних наукових шкіл у різних центрах України. Докладне змалювання творчих шляхів В. П. Образцова, Ф. Г. Яновського, М. Д. Стражеска, М. М. Губергрица, В. М. Іванова, А. П. Пелещука логічно поєднується з представленням основних досягнень їх учнів. Автори окремо згадали про своїх учителів — визначних терапевтів Прикарпаття, які започаткували в Івано-Франківську наукову школу з внутрішніх хвороб, одну з найбільш авторитетних в Україні.
Поява підручника “Госпітальна терапія” — чудова новина для спеціалістів з різних галузей внутрішньої медицини. Хочеться привітати авторів підручника, які здійснили велику і корисну справу, а також студентів-медиків і лікарів-терапевтів, у яких з’явився сучасний, корисний і необхідний підручник з внутрішніх хвороб.


Статьи на похожую тематику:

1. Рецензія

2. Рецензія

3. О.Й.Жарінов Профілактика інсульту у хворих із фібриляцією передсердь

4. О.Й.Жарінов Перспективні напрями комбінованої антигіпертензивної терапії

5. О. Й. Жарінов Принципи обстеження та невідкладної допомоги при пароксизмі миготливої аритмії. Частина І. Діагностичні підходи та вибір тактики лікування

6. О. Й. Жарінов, Н. П. Левчук, В. І. Зайцева, В. О. Куць, В. О. Бобров Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску у хворих з есенціальною гіпертензією на фоні застосування Кандесару

7. О. Й. Жарінов Принципи обстеження та невідкладної допомоги при пароксизмі миготливої аритмії Частина ІІ. Алгоритми невідкладної допомоги при пароксизмі миготливої аритміїзміст