Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

С. М. Гайдукова, С. В. Видиборець, Ю. Ю. Попович
Застосування препаратів еритропоетину в лікуванні анемії

На теперішній час встановлено, що застосування рЕП (рекомбінантних еритропоетинів) при анеміях, зумовлених онкологічними захворюваннями, є ефективним. Позитивний ефект спостерігається у разі анемій, що виникають при проведенні хіміотерапії в онкологічних та онкогематологічних пацієнтів (60–80 % пацієнтів на онкологічні та онкогематологічні захворювання). Тривалість життя еритроцитів при злоякісних новоутвореннях значно менша, ніж у здорових — 60–90 днів. У цих хворих знижується життєздатність перелитих донорських еритроцитів. Застосування еритропоетинів (ЕП) з метою корекції анемії та зменшення потреби у гемотрансфузіях у онкологічних хворих розпочалось одразу після появи його рекомбінантних препаратів. Уже перший досвід їх застосування продемонстрував високу ефективність.


С. М. Гайдукова, д. м. н., професор; С. В. Видиборець, к. м. н.; Ю. Ю. Попович
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Ужгородський національний університет


На теперішній час в Україні зареєстровано ряд препаратів ЕП. Зупинимося на одному з них — Рекормоні (еритропоетин-бета), представленому на сучасному фармацевтичному ринку компанією “Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.”. Особливістю препарату ЕП Рекормон, який суттєво відрізняє його від аналогів, є те, що він синтезується шляхом генних інженерних технологій, має високий ступінь очистки, а тому практично не містить домішку білків. Випускають Рекормон у розчинах для ін’єкцій, який можна застосовувати для внутрішньовенного або підшкірного введення. Рекомбінантний бета-ЕП є глікопротеїдом, який за своїм амінокислотним складом є ідентичним ЕП людини. Бета-ЕП спричиняє збільшення кількості еритроцитів, ретикулоцитів, підвищення показника концентрації гемоглобіну, прискорює включення заліза в клітини еритроїдного елемента кровотворення. Період напіввиведення внутрішньовенно введеного бета-ЕП становить 4–12 годин. При підшкірному введенні препарату повільне всмоктування забезпечує плато концентрації у сироватці крові, а максимальна концентрація досягається, в середньому, через 13–28 годин. За підшкірного введення період напіввиведення термінальної фази є тривалішим, порівняно із внутрішньовенним введенням, і становить, в середньому, 12–28 годин. Біодоступність бета-ЕП при підшкірному введенні дорівнює 23–42 %.
Актуальність проблеми лікування анемій для установ практичної ланки системи охорони здоров’я не потребує коментарів. Як було зазначено вище, одним із альтернативних, а у разі патології нирок — патогенетичним засобом лікування анемії є рЕП.
Рекормон у зазначених випадках рекомендують призначати по 450 МО/кг/тижд., а у разі недостатнього фону дозу поступово підвищують до 900 МО/кг/тижд. Опубліковані результати клінічних досліджень свідчать, що при лікуванні ЕП протягом 6 міс. позитивний ефект отримували у 81–94 % онкологічних хворих. До теперішнього часу відомо позитивні результати застосування Рекормону у хворих на рак яєчників (препарат застосовують паралельно з циклами хіміотерапії) в дозуванні 150–300 МО/кг тричі на тиждень, що супроводжується підвищенням показника концентрації гемоглобіну щотижня не менше ніж на 2 г/л. Відомо, що частота позитивного ефекту препаратів ЕП залежить від дози і тривалості їхнього застосування.
Особливий інтерес представляє можливість корекції анемії за допомогою Рекормону у хворих на онкогематологічні захворювання. За даними G. Birgegard (1996), застосування ЕП було ефективним у 65 % хворих на множинну мієлому і у 55 % хворих на неходжкінську лімфому. У цих хворих ефективність препаратів ЕП прямо залежала від дози і тривалості застосування. Протягом перших двох тижнів при зазначених захворюваннях ефект від призначення ЕП був відсутнім і не залежав від дози. Позитивні результати спостерігалися після 6 тижнів безперервного лікування ЕП. Препарат рекомендують призначати по 5000 МО/добу, а у разі недостатнього ефекту дозу поступово підвищують до 10000 МО/добу. За даними H. Ludwig, A. Osteborg (2002), які застосовували рекомбінантний ЕП для корекції анемії у хворих на множинну мієлому, позитивний ефект спостерігали у 85 % випадків при призначенні препарату в дозі 150–300 MO/кг.
Після алогенної трансплантації кісткового мозку рекомендується щоденне внутрішньовенне введення рЕП в дозі 150 MO/кг до досягнення показника гематокриту більше 35 %. При цьому спостерігають швидке відновлення еритропоезу, необхідність трансфузій еритроцитарної маси зникає, в середньому, на 17 добу (на 7 днів швидше, ніж без застосування рЕП). Важливо, що призначення рЕП дозволяє уникнути посттрансфузійної імуносупресії при відстроченому імунному гемолізі у реципієнтів алогенного кісткового мозку від АВО-несумісних донорів.
Висока ефективність препаратів ЕП, зокрема Рекормону, у нефрологічній, неонатологічній, терапевтичній, гематологічній, онкологічній практиці свідчить, що їх призначення у ряді випадків є високоефективним альтернативним методом лікування анемій.


Статьи на похожую тематику:

1. С. М. Гайдукова, С. В. Видиборець Тромбоцитози в лікарській практиці

2. С.М.Гайдукова, С.В.Видиборець, О.А.Карнабеда, О.І.Погоріла Інфекційні ускладнення у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання

3. Д.А.Лисенко, О.М.Луценко Перспективи застосування еритропоетину в онкогематології

4. Роль препаратів магнію в лікуванні невиношування вагітності

5. Застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП)

6. С.О.Галникіна Нові можливості використання вітчизняних препаратів зовнішнього застосування у дерматокосметології

7. Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

8. Застосування джеофлоксу при лікуванні гострого пієлонефриту

9. С. П. Пасєчніков, М. В. Мітченко Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого пієлонефриту

10. Ефективність застосування препарату джеофлокс в лікуванні хворих на туберкульоз легеньзміст