Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Європейська асоціація педіатричної кардіології

Метою діяльності Асоціації є:
- сприяння поширенню знань щодо системи кровообігу в нормі та при патології під час періоду росту та розвитку;
- забезпечення високих стандартів надання медичної допомоги у педіатричній кардіології в Європі.

Шляхи досягнення зазначених цілей:
А. Проведення щорічних конференцій, які включають:
- засідання з питань ділової активності;
- засідання з наукових питань.
В. Сприяння та підтримка співпраці між членами товариства з метою наукових досліджень та професійного розвитку.
С.Представлення інтересів Європейської педіатричної кардіології.
D. Зв’язок та співпраця з іншими групами та організаціями, які мають подібні інтереси (цілі та завдання).
Асоціація складається зі звичайних, молодших, старших, почесних членів та членів-кореспондентів.

Педіатрична кардіологія є розділом педіатрії, що вивчає хвороби серця та системи кровообігу в процесі росту та розвитку індивідуума. За останні десятиліття значно розширилися можливості лікування дітей з хворобами серця, особливо у галузі серцево-судинної хірургії. Це, в свою чергу, зумовило необхідність розробки високих стандартів якості діагностики та детальної експертизи стосовно вроджених вад серця. Лікування вроджених вад серця оперативним шляхом вимагає специфічних навиків. Крім цього, консультування та підтримка дітей, підлітків та їх батьків вимагає наявності специфічних знань.


Обов’язки дитячого кардіолога

Європейською асоціацією педіатричної кардіології розроблено основні функціональні обов’язки дитячого кардіолога. Отже, практична діяльність в галузі педіатричної кардіології включає:
1. Обстеження та нехірургічне лікування пацієнтів з:
- вродженими та набутими вадами серця;
- патологією великих інтраторакальних судин;
- розладами серцевого ритму та провідності;
- первинними та вторинними розладами функцій серцево-судинної системи.
2. Попередження розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Вік пацієнтів може бути від періоду ембріонального розвитку до підліткового віку. Дитячий кардіолог бере участь у діагностиці та лікуванні вроджених вад серця та аритмій, починаючи з антенатального періоду, протягом всього періоду дитинства з подальшим спостереженням підлітків та дорослих з вродженими вадами серця — як оперованих, так і неоперованих.Таким чином, педіатрична кардіологія вимагає створення власної інфраструктури.


До лікування пацієнтів з кардіологічною патологією часто залучаються спеціалісти інших галузей медицини. Отже, робота дитячого кардіолога вимагає всебічної співпраці та консультацій з іншими дисциплінами: педіатрією, серцево-легеневою хірургією, кардіологією, акушерством, радіологією, психологією; а також з анатомією, ембріологією, фізіологією та фізикою.


Деталізація службових обов’язків дитячого кардіолога.

Догляд за пацієнтами.
Наявність специфічних знань щодо проведення діагностичних процедур та лікування є обов’язковою.
Діагностика:
- неінвазивна (фізикальне обстеження, ЕКГ, допплерехокардіографія, навантажувальне тестування, фонокардіографія);
- інвазивна (катетеризація серця, ангіокардіографія, електрофізіологічні методи дослідження тощо).

Лікування:
- лікування розладів функцій серця та судин (кровообігу, серцевого ритму та провідності);
- електричні методи лікування (кардіоверсія, електронний стимулятор серця);
- втручання, пов’язані зі встановленням катетера (балонна септостомія, балонна дилатація клапанів та судин, окклюзія специфічних аномалій серця та судин тощо).

Навчання.
Дитячий кардіолог відповідальний за навчання студентів та лікарів у галузі серцевих захворювань, розладів кровообігу, порушень ритму та провідності у дітей та підлітків; осіб, які проходять підготовку з педіатрії, педіатричної кардіології, кардіології, серцево-легеневої хірургії, невідкладної допомоги, спортивної медицини та акушерства; а також у медичних сестер та спеціалістів-парамедиків.

Наукова робота.
Дитячий кардіолог займається базовими та клінічними дослідженнями стосовно вроджених та набутих вад серця та розладів кровообігу.
Базові дослідження:
- фізіологія серця та системи кровообігу;
- етіологія захворювань серця (анатомія, ембріологія, тератологія, метаболічні розлади, імунологія, інфекційні хвороби).
Клінічні дослідження:
- розробка та оцінка діагностичних методів;
- розробка та оцінка протоколів лікування;
- оцінка довгострокових результатів різних форм лікування;
- епідеміологія вроджених та набутих вад серця;
- профілактика вроджених та набутих вад серця.


Статьи на похожую тематику:

1. NEWS (вибрані публікації журналу “Європейська Урологія” за 2004 рік)

2. Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска отримав статус Національного наукового центру

3. Асоціація лікарів-інтерністів України

4. Асоціація лікарів-інтерністів у співпраці з Європейським кардіологічним товариством

5. Асоціація лікарів-інтерністів — діяльність для лікарів і з лікарямизміст