Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Європейське кардіологічне товариство (ESC)

Матеріал підготовлений редакцією “Журналу сучасного лікаря.
Мистецтво лікування”


На сьогодні Європейське кардіологічне товариство (ЄКТ) є одним з найбільш високоорганізованих професійних медичних товариств, що характеризується високою продуктивністю діяльності, постійним розвитком і новими ініціативами. Членами ЄКТ на сьогодні є понад 40 000 кардіологів з різних країн (з 47 Національних кардіологічних товариств).

Сьогодні товариство складається з 23 pобочих груп (Working Group), що виконують основні функції з розвитку відповідних напрямів кардіології та прийняття директивних документів, рекомендацій, керівництв (табл. 1).

Щорічно різні робочі групи приймають близько 5–10 нових керівництв щодо тієї чи іншої кардіологічної патології, діагностичних та лікувальних процедур. У 2004–2005 роках було прийнято цілий ряд таких рекомендацій (табл. 2).
Всі Керівництва публікуються на сторінках Європейського кардіологічного журналу — (одного з друкованих видань Європейського кардіологічного товариства), що є офіційним друкованим органом Європейського кардіологічного товариства. Інші кардіологічні наукові журнали, що видаються під егідою Товариства, представлені в таблиці 3.

Як резиденція Європейського кардіологічного товариства і місце для проведення важливих кардіологічних зібрань було створено Європейський Будинок Серця (The European Heart House). Перший камінь Будинку Серця був закладений 27 листопада 1992 року Президентом ЄКТ, професором Мішелем Бертраном (Франція), який і відкрив його 31 серпня 1993 року під час XV Конгресу Європейського кардіологічного товариства в Ніці.

Ідея створення Європейського Будинку Серця відбиває основне завдання ЄКТ — проведення роботи з розвитку кардіологічної науки і освіти лікарів в галузі серцево-судинних захворювань. З цією метою була запроваджена система післядипломного навчання лікарів шляхом створення Освітніх і Навчальних Програм (ETP — Education and Training Programme) з найактуальніших проблем кардіології. Вони відбуваються щомісячно (один місяць — в резиденції ЄКТ — Європейському Будинку Серця, наступний — на виїзді в різних куточках Європи, що дає можливість залучити до участі в таких курсах якнайбільшу кількість учасників у різних регіонах). Традиційним стало проведення таких навчальних програм і в Україні — в Києві. Основними організаторами цих заходів на місцевому рівні виступили Асоціація лікарів-інтерністів України (яка протягом останніх п’яти років проводить такі освітні програми щорічно) та НДІ кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. Восени 2005 року планується проведення ETP з питань фармакотерапії серцево-судинних захворювань.

Найбільшим кардіологічним форумом у Європі є щорічний Європейський кардіологічний конгрес. В 2005 році він відбудеться 3–7 вересня у Стокгольмі (Швеція). Більш детальну інформацію про умови участі в Конгресі та його тематику можна отримати на сайті
www.escardio.org/congresses/esc_congress_2005/.

ншими ініціативами ЄКТ є виділення грантів для науково-дослідницької роботи та стажування молодих вчених-кардіологів, створення реєстрів основної кардіологічної патології (наприклад, з гострого коронарного синдрому) тощо.
У 2005 року розпочала свою
роботу нова ініціатива ЄКТ —
“Жінки і Серце” (Women and
Heart), що акцентуватиме увагу
медичних працівників на
зростанні серцево-судинних
захворювань у жінок
і сприятиме покращенню
виявлення та лікування
цих захворювань.


Серцево-судинні захворювання (ССЗ) складають в структурі смертності жінок у європейській популяції близько 55 % (відповідний показник у чоловіків — 43 %). Проте до теперішнього часу ця галузь медичних знань залишається недостатньо вивченою. CСЗ розглядалися як хвороби здебільшого чоловіків, і оскільки симптоми перебігу та розвитку захворювань серця у жінок та чоловіків відрізняються, лікарі загальної практики і кардіологи часто при діагностуванні та лікуванні жінок не приділяють цій патології належної уваги.
Жінки також недостатньо представлені в клінічних дослідженнях, що не дозволяє розробити чіткі позиції щодо діагностики і лікування цієї категорії населення. Ця ініціатива дозволить краще зрозуміти, діагностувати та лікувати ССЗ у жінок Європи.
У рамках програми “Жінки і Серце” ЄКТ буде проводити значну кількість заходів, що підкреслюватиме важливість проблеми ССЗ у жінок. Метою даної програми є:
- підвищення настороженості щодо ССЗ у жінок;
- краще розуміння факторів ризику у жінок;
- удосконалення лікування цих жінок;
- збільшення кількості жінок, представлених у клінічних дослідженнях;
- аналіз даних ЄКТ для порівняння даних у жінок з ССЗ і чоловіків.

Програма “Жінки і Серце” включатиме такі заходи:
1. Протягом 2005–2006 років усім членам ЄКТ (а це понад 45 000 лікарів) будуть надіслані інформаційні повідомлення, що підвищуватиме розуміння проблеми ССЗ у жінок.
2. 23–24 червня 2005 р. буде проведена конференція, присвячена ССЗ у жінок, у якій візьмуть участь експерти в даній галузі, планується підготовка і випуск керівництва.
3. Ця проблема акцентуватиметься на Європейському конгресі кардіологів, що відбудеться 3–7 вересня 2005 р. в Стокгольмі; на ньому будуть представлені дані обробки бази даних ЄКТ, що чітко окреслить особливості діагностики та лікування ССЗ у жінок Європи.
4. 2–3 вересня 2005 р. в Стокгольмі буде представлена інформація щодо факторів ризику і модифікації способу життя у жінок із ССЗ.

Що спільного у ССЗ жінок і чоловіків?
- ССЗ є головною причиною смертності як у чоловіків, так і у жінок.
- ССЗ, що включаєть ІХС та інсульт, вбивають більше людей, ніж всі локалізації раку, хоча жінки більшою небезпекою вважають рак молочної залози.
- Часто ризик ССЗ недооцінюють не лише жінки-пацієнтки, але й лікарі-професіонали.

Що різного у ССЗ жінок і чоловіків?
- У жінок ці хвороби виникають у більш зрілому віці (на 10 років пізніше, ніж у чоловіків). Пізніший початок захворювання пов’язаний з дією естрогенів, що виконують протективну роль до початку менопаузи, однак після її настання ризик розвитку ССЗ значно підвищується.
- Симптоми у жінок часто менш виражені та менш специфічні. У багатьох жінок розвиток ССЗ є більш поступовим, супроводжується наростаючою втомою, рідше розвивається раптовий інтенсивний біль у грудній клітці. У жінок також вищий ризик смерті від повторних подій та розвитку серцевої недостатності.
- Головною проблемою є не лише відмінності у перебігу захворювання, а й різниця у відповіді на лікування цієї патології.
- Недостатня кількість клінічних досліджень, мета-аналізів ССЗ у жінок негативно впливає на якість діагностики та лікування цих хвороб, тому запропонована ініціатива може значно покращити стан проблеми.

Більш докладна інформація про програму “Жінки і Серце” — на сайті www.escardio.org/initiatives/WomenHeart/


Матеріал публікується за сприяння
ТОВ “Гедеон Ріхтер – УКРФАРМ”


Статьи на похожую тематику:

1. ESMO – European Society for Medical Oncology – Європейське товариство медичної онкології

2. Європейське товариство з гіпертензії: Практичне керівництво по клінічному, амбулаторному та самостійному вимірюванню артеріального тиску (2005)

3. Cвітове алергологічне товариство (WAO)зміст