Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Інтеграція в європейську наукову спільноту: нові можливості та горизонти

Останнім часом актуальною темою для дискусій стала можливість інтеграції України в Європейське співтовариство. Наукова спільнота не стала винятком. Чого чекає від нас Європа? Чого очікуємо ми? Що є в нас спільного і що нас відрізняє? На ці питання прагнули знайти відповіді учасники міжнародного проекту, що проводився в межах Шостої рамкової програми (The Sixth Framework Programme).
Вперше учасником одного з проектів (IMPRESMAN-COEUR4LIFE) стала українська організація — Асоціація лікарів-інтерністів. Мета проекту — сприяння залученню науковців з неєвропейських країн у дослідницькі програми з медико-біологічних проблем, що фінансуються Євросоюзом. У рамках цього проекту в лютому 2005 року були проведені зустрічі координаторів проекту А. Ф. Гіренка (EURICE) — менеджера проекту та Франка Гімскерка — президента Європейської асоціації організації досліджень (European Associatin of Research Managers& Administrators) з представниками українських науково-дослідних інститутів: Інституту геронтології, Інституту молекулярної біології та генетики, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Ця зустріч мала ознайомчий характер і дозволила оцінити можливості наукових установ, ознайомитися з пріоритетними напрямами розвитку та, звичайно, відповісти на запитання, чому за відсутності формальних обмежень для участі України в наукових програмах реального партнерства не відбувається. Однією з важливих причин є недостатня поінформованість науковців щодо можливостей і шляхів залучення до європейських дослідницьких схем.
Діяльність учасників проекту (IMPRESMAN-COEUR4LIFE) спрямована на подолання бар’єрів як інформаційного, так і організаційного характеру. З цією метою у жовтні 2005 року координаторами планується проведення навчальних семінарів для людей, що керують дослідною роботою. На цьому семінарі будуть висвітлені питання правил участі в європейських наукових проектах, пошуку партнерів та надана допомога для побудови партнерства. Окремим учасникам семінарів будуть надані гранди для можливості поїздки і зустрічі з потенційними партнерами.
Проблема конкурентності в Європі є актуальною. В порівнянні з США, розвиток окремих наукових напрямів у Європі є недостатнім, це пов’язано з недостатнім фінансуванням, фрагментарними природними умовами, недостатнім стимулюванням та використанням результатів досліджень. Цю проблему Євросоюз спробував розв’язати за допомогою створення європейського дослідницького простору, що всключає:
- створення “внутрішнього ринку” досліджень — простору вільного обміну знаннями, дослідниками і технологіями з метою підвищення співпраці, стимуляції конкуренції та кращого використання ресурсів;
- реструктуризацію європейських дослідницьких установ;
- розвиток європейських дослідницьких координаційних організацій.
Для сприяння розвитку окремих наукових напрямків Євросоюзом фінансуються так звані Рамкові програми, що дозволяють об’єднувати зусилля і потенціал кількох організацій і спрямовані на підвищення науково-технічного рівня досліджень і сприяння впровадженню інноваційних технологій. Проекти Рамкових програм повинні бути міжнаціональними і включати кількох партнерів. На теперішній час було проведено 5 Рамкових програм, що включали різні проекти (інформація про них — на веб-сайті Сommunity Research and Development Information Service). У 2002 році стартувала Шоста рамкова програма, яка триватиме до 2006 року. Особливостями цієї програми є можливість участі в ній країн, що не входять до Євросоюзу, тобто потенційно учасником проектів може бути будь-яка країна світу. Партнерами можуть бути дослідницькі інститути, університети, індустріальні об’єднання, окремі люди. Для установ з різних країн існують різні умови включення в проекти та відповідно різні форми фінансування. Всі потенційні партнери реєструють свої пропозиції до визначених строків і на конкурсній основі Єврокомісія вирішує питання про їх фінансування. Пріоритетними напрямами європейських проектів в області Life Sciences є геноміка (експресія генів, протеїни, молекулярна біологія) та її вплив на здоров’я людини, боротьба з поширеними захворюваннями, що посідають провідні позиції в структурі смертності (зокрема онкозахворювання), захворюваннями, пов’язаними з бідністю (СНІД, малярія, туберкульоз) і старінням, а також захворюваннями мозку.
Якщо Ви проводите дослідження в даній галузі, маєте високий науково-технічний рівень і готові до співпраці — надсилайте інформацію про Вашу установу за адресою Асоціації: Асоціація лікарів-інтерністів, пр. Повітрофлотський, 9, Київ 03049, чи факсом: 481-10-39. Останні новини та більш детальна інформація про проект IMPRESMAN-COEUR4LIFE — на сайті www.couer4life.net/


Матеріал підготовлений редакцією журналу
“Мистецтво лікування”


Статьи на похожую тематику:

1. Нові можливості у лікуванні інсулінзалежного цукрового діабету

2. С.О.Галникіна Нові можливості використання вітчизняних препаратів зовнішнього застосування у дерматокосметології

3. М. М. Козачок, М. М. Селюк, Л. О. Висотюк Нові можливості метаболічної терапії у вітчизняній клінічній практиці

4. Погляд на нові вершини професіоналізму “Крізь призму стоматології”

5. Нові дані щодо серцево-судинної безпечності целекоксибу

6. Амоксицилін Ватхем: можливості та перспективи в педіатричній практиці

7. Диротон: можливості і перспективи застосування для нефропротекції при цукровому діабеті

8. News: Імуносупресивна терапія мікофенолату мофетилом — можливості поза трансплантологією

9. Клітинна і тканинна трансплантація — можливості, перспективи, невирішені проблемиі застереження

10. Результати лікування фібриляції передсердь: нові дані про роль блокади ренін-ангіотензинової системизміст


Этот домен и сайт с уникальным контентом, созданные в 2006 году, продаются.
Пишите на этот e-mail