Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Європейське товариство з гіпертензії:
Практичне керівництво по клінічному, амбулаторному та самостійному вимірюванню артеріального тиску (2005)

Статьи на похожую тематику:

1. Європейське кардіологічне товариство (ESC)

2. О. Й. Жарінов, Н. П. Левчук, В. І. Зайцева, В. О. Куць, В. О. Бобров Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску у хворих з есенціальною гіпертензією на фоні застосування Кандесару

3. ESMO – European Society for Medical Oncology – Європейське товариство медичної онкології

4. Cвітове алергологічне товариство (WAO)

5. Керівництво Всесвітньої організації гастроентерологів. Лікування гострих вірусних гепатитів (2003)

6. Лікування гострих вірусних гепатитів, 2003. Керівництво Всесвітньої організації гастроентерологів

7. С. М. Ткач, Б. Н. Марусанич Насколько необходим Украине Маастрихтский консенсус 3–2005?

8. Профілактика остеопоротичних переломів у людей похилого віку. Рекомендації Національної фундації остеопорозу та Геріатричної асоціації (США, 2005)

9. Нефармакологические вмешательства при остеопорозе. Клинические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению остеопороза Российской ассоциации по остеопорозу (2005)

10. Сучасні підходи до лікування легеневої артеріальної гіпертензіїзміст