Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Асоціація лікарів-інтерністів України

Хочемо нагадати, що Асоціація лікарів-інтерністів України є громадською організацією, яка була створена у 1995 році, і на сьогоднішній день налічує близько 5 тисяч лікарів різних спеціальностей (терапевтів, кардіологів, ревматологів, гастроентерологів, нефрологів, пульмонологів, ендокринологів, невропатологів, сімейних лікарів, лікарів невідкладної медицини) з усіх регіонів України. Асоціація входить до складу Міжнародного товариства внутрішньої медицини і плідно співпрацює з іншими міжнародними товариствами — Європейським товариством кардіологів, Європейським будинком серця тощо. Очолює Асоціацію член-кореспондент АМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, дійсний член Європейського товариства кардіологів (F.E.S.C.), завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, декан ІІ медичного факультету Національного медичного університету ім О. О. Богомольця Василь Захарович Нетяженко, головний редактор журналів "Клінічна фармакологія, фізіологія та біохімія" та "Мистецтво лікування". Членство в Асоціації є безкоштовним.

Згідно зі Статутом основним завданням діяльності Асоціації лікарів-інтерністів є освітянська робота з метою ознайомлення широкого кола українських лікарів з найновішими досягненнями сучасної медицини. Для цього Асоціація проводить 2 рази на рік у Києві і щомісяця-щоквартально — в інших містах України виїзні науково-практичні сесії-конференції (цього року вже відбулися конференції в Донецьку, Рівному, плануються — у Тернополі, Харкові, Дніпропетровську, Дніпродзержинську). На відміну від традиційних наукових з'їздів, пленумів, де основною формою виступу є наукові доповіді, науково-практичні конференції Асоціації відбуваються у формі дискусій, круглих столів і обговорень певних питань, клінічних випадків, а доповіді мають освітянський характер і висвітлюють сучасний стан проблеми з позицій доказової медицини.
Проведення виїзних конференцій Асоціації лікарів-інтерністів України стало вже традиційним, і ми прагнемо організувати роботу таких конференцій за програмою, яка була б максимально цікавою для лікарів і якнайбільше сприяла підвищенню їх професійного рівня. Протягом останнього року під час роботи виїзних сесій обговорювалися нові аспекти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб:
· визначення ризику, новітні підходи до антитромботичного, антиішемічного та інтервенційного лікування при гострих коронарних синдромах, інфаркті міокарда (у тому числі — згідно з останніми, 2002-2003 року, Європейськими консенсусами з лікування гострих коронарних синдромів, які ще не публікувалися в українській пресі);
· медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії на сучасному етапі — з урахуванням диференційованих підходів у різних популяційних групах, групах підвищеного ризику, при різних супутніх патологіях;
· діагностика та лікування серцевої недостатності, миготливої аритмії, питання профілактики тромбоемболічних ускладнень за цих патологічних станів;
· раціональне застосування антибіотикотерапії в клініці внутрішніх хвороб, зокрема — при ураженнях органів дихання, травного тракту;
· новітні підходи до лікування та профілактики цукрового діабету та його усладнень;
· питання діагностики і медикаментозної корекції основних патологічних станів в практиці лікаря-гематолога, пульмонолога, нефролога, педіатра, уролога, сімейного лікаря тощо;
· розгляд клінічних випадків з лікування артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та їх ускладнень з оглядом широких можливостей надання медичної допомоги на сучасному етапі.
Форми проведення конференцій передбачають пленарні лекції, повідомлення, дискусії, розбір клінічних випадків. Для читання лекцій Асоціація лікарів-інтерністів запрошує провідних фахівців науково-дослідних та навчальних закладів України, що одержує широку підтримку і резонанс у широках колах української лікарської громади. Про високий рівень конференцій свідчить те, що лекції читають найвідоміші вчені України — академік АМН України, професор Г. В. Дзяк, академік АМН України, професор Ю. І. Фещенко, академік АМН України, професор О. В. Коркушко, чл.-кор. АМН України, професор В. З. Нетяженко, чл.-кор. АМН України, професор О. В. Синяченко, чл.-кор. АМН України, професор К. М. Амосова, а також професори М. І. Лутай, Ю. М. Сіренко, Л. Г. Воронков, Є. П. Свіщенко, О. Й. Жарінов, І. Г. Березняков, О. Б. Яременко, В. І. Паньков, Н. Б. Губергриць, Г. А. Ігнатенко та інші.
Як підсумок участі в наших конференціях лікарі отримують сертифікати про переривчасту післядипломну освіту, які набувають все більшої ваги і авторитету при атестації лікарів.

Ще один напрям нашої роботи — організація міжнародних конференцій у співдружності з міжнародними товариствами та організаціями. Це надає можливість українським лікарям почути найновішу інформацію "з перших вуст". Один з таких курсів ETP "Emergencies in cardiology — from pathophysiological concepts to clinical practice" ("Невідкладні стани в кардіології: від патофізіологічних концепцій до клінічної практики") був проведений 26-28 вересня 2002 року Асоціацією під егідою Європейського товариства кардіологів. Саме Асоціація лікарів-інтерністів України започаткувала проведення в нашій країні таких міжнародних курсів, перший з яких відбувся у травні 2000 року ("Гострі коронарні синдроми: сучасні підходи до діагностики та лікування"), ще один — спільно з Українським НДІ кардіології ім. М. Д. Стражеска з проблем аритмій, а наступний такий курс буде проведений 9-11 жовтня 2003 р. у Києві. Тематика цієї міжнародної навчально-освітньої програми — "Кардіологія у 21 столітті: від епідеміології і профілактики до впровадження сучасних консенсусів у щоденну лікарську практику". В роботі цього 3-денного курсу візьмуть участь вчені-кардіологи зі світовими іменами — члени Європейського товариства кардіологів. Програма семінару розрахована на участь близько 200 кардіологів та лікарів інших спеціальностей, які проживають в країнах Центральної та Східної Європи. Семінар проводитиметься англійською мовою. Крім того, буде забезпечений синхронний переклад українською мовою. Висловлюємо надію, що участь в роботі семінару буде сприяти Вашому подальшому професійному росту і послужить справі покращення охорони здоров'я в Україні.

Традиційним стало також і проведення щорічної Зимової школи лікаря-інтерніста. Перша така школа була проведена у 2001 році, друга — у 2002 р., а 16-18 лютого 2003 року в мальовничому куточку України, місті Яремча, відбулася третя Зимова школа лікаря-інтерніста. Проведення Школи стало можливим завдяки спонсорській та організаційній підтримці компанії MSD — одного з визнаних світових лідерів кардіологічного фармацевтичного ринку. Коротко резюмуючи роботу Школи, зазначимо, що вона включала такі секції:
· ішемічна хвороба серця: сучасні медикаментозні та інвазивні технології;
· артеріальна гіпертензія: диференційоване лікування в окремих популяціях;
· гострі коронарні синдроми: доведені та дискусійні підходи.
У роботі Школи взяли участь близько 70 кардіологів, лекції читали провідні вчені України — чл.-кор. АМН України, професор В. З. Нетяженко, професори М. І. Лутай, Ю. М. Сіренко, О. Й. Жарінов, І. Г. Березняков, В. Й. Целуйко, О. А. Коваль, А. Е. Багрій, доцент О. М. Барна. Уперше в роботі зборів кардіологів взяли активну участь кардіохірурги професор А. В. Руденко і старший науковий співробітник М. Ю. Соколов, що надало можливість провести конструктивну дискусію з уточнення показів до хірургічного лікування ІХС. Цікавими для учасників виявилися лекції віце-голови Шведського товариства артеріальної гіпертензії Петера Нільсона і клінічні випадки з практики, презентовані Л. В. Руденком. За результатами навчання проводилося тестування учасників, на основі чого їм було видано сертифікат міжнародного зразка про засвоєння програми курсу.

Висловлюємо щиру надію, що ця інформація буде цікавою і корисною для Вас. Нагадуємо також, що чергова науково-практична конференція Асоціації лікарів-інтерністів "Новітні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів" відбудеться у м. Тернопіль 30 вересня — 1 жовтня 2003 р. Очікується близько 400 учасників з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської областей. Конференція внесена до Реєстру з'їздів, симпозіумів та конференцій 2003 року. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.1991 р. № 332 запрошення від оргкомітету конференції є підставою для відрядження.
Пропонуємо до Вашої уваги календар інших конференцій, запланованих Асоціацією у поточному році:
9-11 жовтня 2003 р., м. Київ. Міжнародна навчально-освітня програма "Кардіологія у 21 столітті: від епідеміології і профілактики до впровадження сучасних консенсусів у щоденну лікарську практику" під егідою Європейського товариства кардіологів (150 учасників).
4-5 листопада 2003 р., м. Київ. Міжнародна науково-практична конференція "Найновіші досягнення сучасної фармакотерапії — для лікарів внутрішньої медицини" (800 учасників). У конференції візьмуть участь спікери зі Швеції, Франції, Канади, Великобританії.
25-26 листопада 2003 р., м. Харків. Науково-практична конференція "Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів: досягнення, перспективи". Конференція проводиться спільно Інститутом терапії АМН України та Асоціацією лікарів-інтерністів.
9 грудня 2003 р., м. Дніпропетровськ, 10 грудня 2003 р., м. Дніпродзержинськ. Науково-практична конференція "Міжнародні стандарти лікування і їх впровадження в повсякденну практику лікаря внутрішньої медицини" для лікарів системи "Укрзалізниця" та Південного регіону (800 учасників).

Інформацію щодо участі у майбутніх конференціях та стосовно інших питань Ви можете отримати за:
тел. (044) 211-10-72, 223-79-11, 223-79-10;
факс: (044) 211-10-72;
E-mail: vnetiazhenko@yahoo.com.

Вся інформація про діяльність Асоціації розміщується на веб-сайті Асоціації: http://www.ksg.kiev.ua/~lij з включенням основного змісту доповідей останніх конференцій у вигляді слайдів або текстового матеріалу. Крім того, ми постійно друкуємо поточний матеріал із висвітленням наших основних заходів у відомих українських газетах — "Здоров'я України", "Аптека Галицька", журналах "Ліки України", "Doctor" та інших.

При публікації науково-практичного журналу "Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія", що видається Асоціацією лікарів-інтерністів за тематичними розділами, реалізуються принципи доказової медицини. Вам добре відомі видання, що стосуються питань інфаркту міокарда, стенокардії, артеріальної гіпертензії, аритмій, невідкладних станів, серцевої недостатності. Особливо цікавим виявилася для лікарів публікація "Класифікація захворювань внутрішніх органів", яка дійсно стала підручником для багатьох лікарів. Найближчим часом планується до видання серія монотематичних видань з різних проблем внутрішньої медицини.

І от настав, на нашу думку, час зробити нашу роботу ще доступнішою для українського лікаря. І в цьому великі надії ми покладаємо на видання, сторінки якого Ви зараз гортаєте. І оскільки метою нашої діяльності завжди було сприяння тому, щоб найновіші медичні знання дійшли до кожного українського лікаря, гадаємо, що видання "Мистецтво лікування" буде сприяти цьому якнайкраще — його наклад, 27 000 примірників, планується безкоштовно поширювати серед лікарів.

Завжди щиро раді кожній зустрічі з Вами!
Із вдячністю за підтримку ї діяльності — Асоціація лікарів-інтерністів України.


Статьи на похожую тематику:

1. Асоціація лікарів-інтерністів — діяльність для лікарів і з лікарями

2. Асоціація лікарів-інтерністів у співпраці з Європейським кардіологічним товариством

3. Звернення до читачів президента Академії Медичних наук України, академіка НАН і АМН України Олександра Возіанова

4. Європейська асоціація педіатричної кардіології

5. АМН України в інтернеті

6. Медики України в дні і ночі Майдану

7. Рекомендації Американської колегії торакальних лікарів з профілактики післяопераційної фібриляції передсердь після кардіохірургічних втручань та ведення таких хворих (American College of Chest Physicians Guidelines)

8. “Лікар і муза” — місце зустрічі змінити не можна. Новорічний творчий вечір журналів “Мистецтво лікування” та “Ліки України”

9. Юрій Віленський Академік АМН України Леонід Розенфельд: “Власне, в житті кожного дослідника приховані свої Х-промені. Виокремити їх і є покликанням”

10. Юрій Віленський Міністр охорони здоров’я України Микола Поліщук: “Медицина заради людини — ось гасло, що має стати нормою нашого життя”зміст