Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

О. С. Сичов
Класифікація порушень ритму і провідності серця

Шановні читачі!

Робоча група з порушення ритму серця Асоціації кардіологів України протягом останніх років провела велику роботу по підготовці цілого ряду клінічних рекомендацій, що стосуються різних аспектів ведення хворих з аритміями та по своїй суті є національними консенсусами, аналогічними прийнятим за кордоном Guidlines. Рекомендації ґрунтуються на принципах доказової медицини та безпосередньо пов’язані з останніми Європейськими рекомендаціями, що робить запропоновану інформацію сучасною та актуальною. Настанови видані у вигляді зручних для лікаря кишенькових брошур для полегшення їх застосування у щоденній лікарській практиці.
Рекомендації широко використовуються кардіологами України. Проте далеко не всі лікарі інших спеціальностей, які також лікують хворих із порушенням ритму серця, знайомі з ними. Тому ми вирішили розпочати на сторінках “Мистецтва лікування” публікацію окремих частин українських рекомендацій, які стосуються питань тактики ведення хворих із порушеннями ритму серця. Гадаємо, таке починання буде цікавим і корисним не лише для кардіологів, але й для терапевтів, сімейних лікарів, лікарів функціональної діагнос­тики, ревматологів та лікарів інших спеціальнос­тей. При цьому ми обиратимемо для викладу ті розділи, які можуть стати настільним матеріалом для якнайширшого кола лікарів.
У випусках “Мистецтва лікування” вашій увазі будуть запропоновані рекомендації Асоціації кардіологів України:
- Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика.
- Амбулаторне Холтерівське моніторування ЕКГ.
- Порушення реполяризації шлуночків серця: механізми виникнення, методи виявлення та клінічне значення.
- Діагностика та лікування суправентрикулярних тахікардій.
- Принципи ведення хворих із фібриляцією та тріпотінням передсердь.
- Рекомендації по проведенню електрофізіологічних досліджень і катетерної абляції.
- Рекомендації по імплантації електричних пристроїв при порушеннях ритму та провідності серця.
- Синкопальні стани у кардіологічній практиці.
У цьому номері вашій увазі пропонується клінічна класифікація порушень ритму серця, яка набула чинності статистичного кодування в Україні з 1999 року. Вона відповідає міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, затверджена VI Національним конгресом кардіологів України (18–21 вересня 2000 р., м. Київ) та була доповнена на Пленумі правління Асоціації кардіологів України “Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування” (27–29 вересня 2005 р., м. Київ).Асоціації кардіологів України, керівник відділу аритмій серця Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України,
д-р мед. наук, професор О. С. Сичов


Класифікація порушень ритму і провідності серця

Коди МКХ 10-го перегляду

І. Порушення утворення імпульсу
149.8 — синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хвилину)
— синусова брадикардія (менше 60 комплексів за хвилину)
— синусова аритмія
145.5 — зупинка (відмова) синусового вузла
149.8 — вислизувальні комплекси та ритми:
• передсердні
– повільні
– прискорені
• з АV-з’єднанням
– повільні
– прискорені
• шлуночкові
– повільні
– прискорені
145.8 — АV-дисоціація
149.8 — міграція надшлуночкового водія ритму
Екстрасистолія (“передчасна деполяризація” — термін наведено згідно з МКХ-10)
149.1 — передсердна
149.2 — передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)
149.3 — шлуночкова:
• поодинока (до 30 ектопічних комплексів за 1 год)
• часта (30 ектопічних комплексів і більше за 1 год)
• алоритмія (бі-, три -, квадригеменія)
• поліморфна
• парна
• рання (R на T)
147.1 — тахікардії
• реципрокні
– хронічні
– пароксизмальні
• вогнищеві (ектопічні)
– хронічні
– пароксизмальні
Надшлуночкові тахікардії
• синусно-передсердна (синоатріальна)
• передсердна (атріальна)
• передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)
— вузлова
• звичайного типу
• незвичайного типу
— з додатковими шляхами проведення
• ортодромна
• антидромна

Шлуночкові тахікардії
147.2 — нестійка (від 3 шлуночкових комплексів до 30 с)
• мономорфна
• поліморфна
147.2 — стійка (триваліше 30 с)
• мономорфна
• поліморфна
147.0 — постійнозворотна
• мономорфна
• поліморфна
148.0 — фібриляція і тріпотіння передсердь
• що вперше виникла*
• пароксизмальна (ритм відновлюється самостійно протягом 48 год)
– брадисистолічна (частота шлуночкових скорочень менше 60 за 1 хв)
– тахісистолічна (частота шлуночкових скорочень більше 90 за 1 хв)
• персистуюча (якщо для відновлення синусового ритму необхідне втручання)
– брадисистолічна
– тахісистолічна
• постійна (якщо синусовий ритм відновити неможливо або недоцільно)
– брадисистолічна
– тахісистолічна
149.0 — фібриляція і тріпотіння шлуночків

* – Введена в класифікацію на Пленумі правління Асоціації кардіологів України “Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування” (27–29 вересня 2005 р., Київ)

ІІ. Порушення проведення імпульсу
145.5 — синоаурикулярні блокади
— атріовентрикулярні блокади
144.0 — І ступеня
144.1 — ІІ ступеня
• І типу
• ІІ типу
144.2 — ІІІ ступеня
— внутрішньошлуночкові блокади
Однопучкові блокади
145.0 — блокада правої ніжки пучка Гіса
144.4 — блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
144.5 — блокада задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
• постійні
• минучі
145.2 — двопучкові блокади
• блокада лівої ніжки пучка Гіса
• блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
• блокада правої ніжки пучка Гіса та задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
145.2 — трипучкові блокади

ІІІ. Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу
149.4 — парасистолія
• передсердна
• з АV-з’єднанням
• шлуночкова

ІV. Захворювання, синдроми і феномени
149.8 — ідіопатичні форми аритмій
— синдроми та ЕКГ-феномени перезбудження шлуночків:
• Вольфа–Паркінсона–Уайта
• укороченого інтервалу PR (Лауна–Ганонга–Лівайна)
149.8 — синдром ранньої реполяризації шлуночків
149.8 — синдром подовженого інтервалу QT:
• вроджений
• набутий
149.5 — синдром слабкості синусового вузла
146.9 — синдром Морганьї–Адамса–Стокса
149.8 — аритмогенна дисплазія правого шлуночка
149.8 — синдром Бругада
149.0 — синдром Фредеріка
146.1 — раптова серцева смерть (аритмічна) (смерть, що настала протягом 1 год після появи перших симптомів захворювання або суттєвого погіршення стану хворого на тлі стабільного хронічного перебігу захворювання)
• з відновленням серцевої діяльності
– фібриляція шлуночків
– асистолія
– електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості)
• раптова серцева смерть (необоротна)
– фібриляція шлуночків
– асистолія
– електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості)
— зупинка серця (смерть, що настала пізніше ніж через 1 год після появи чи посилення симптомів захворювання)
145.0 — з відновленням серцевої діяльності
146.9 — зупинка серця (необоротна)

V. Аритмії при нормальній або порушеній функції кардіостимуляторів різного типу
У діагнозі потрібно зазначити кардіохірургічні втручання та пристрої, використані для лікування аритмій і порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання) — катетерні (радіочастотні та ін.) деструкції, імплантації водіїв ритму та кардіовертерів-дефібриляторів, проведення кардіоверсії чи дефібриляції (зазначається дата останньої) тощо.


Статьи на похожую тематику:

1. Етіопатогенез, класифікація, діагностика і лікування легеневого та позалегеневого туберкульозу

2. О. С. Сичов, Т. В. Гетьман Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика

3. О. М. Лук’янова Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень

4. А. М. Василенко, В. І. Фесенко, С. В Швець Хронічний вірусний гепатит В. Корекція імунологічних та мікроциркуляторних порушень

5. О. І. Фролов, О. С. Сичов, Н. В. Пелех, Ю. В. Зінченко, Є. А. Павлюк Застосування Диротону в комбінованій терапії у хворих на есенціальну гіпертензію з фібриляцією передсердь

6. Промені серця

7. О. М. Барна Ішемічна хвороба серця у жінок

8. /кардіологія/ Протокол надання медичної допомоги хворим з вродженими вадами серця

9. Дигідропіридинові антагоністи кальцію тривалої дії у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця: місце нормодипіну

10. Л.Д.Тодоріко /пульмонологія/ Вікові аспекти поліморбідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні гіпотиреозу: тригерні чинники, напрямки лікуваннязміст