Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

О. С. Сичов
Класифікація порушень ритму і провідності серця

Шановні читачі!

Робоча група з порушення ритму серця Асоціації кардіологів України протягом останніх років провела велику роботу по підготовці цілого ряду клінічних рекомендацій, що стосуються різних аспектів ведення хворих з аритміями та по своїй суті є національними консенсусами, аналогічними прийнятим за кордоном Guidlines. Рекомендації ґрунтуються на принципах доказової медицини та безпосередньо пов’язані з останніми Європейськими рекомендаціями, що робить запропоновану інформацію сучасною та актуальною. Настанови видані у вигляді зручних для лікаря кишенькових брошур для полегшення їх застосування у щоденній лікарській практиці.
Рекомендації широко використовуються кардіологами України. Проте далеко не всі лікарі інших спеціальностей, які також лікують хворих із порушенням ритму серця, знайомі з ними. Тому ми вирішили розпочати на сторінках “Мистецтва лікування” публікацію окремих частин українських рекомендацій, які стосуються питань тактики ведення хворих із порушеннями ритму серця. Гадаємо, таке починання буде цікавим і корисним не лише для кардіологів, але й для терапевтів, сімейних лікарів, лікарів функціональної діагнос­тики, ревматологів та лікарів інших спеціальнос­тей. При цьому ми обиратимемо для викладу ті розділи, які можуть стати настільним матеріалом для якнайширшого кола лікарів.
У випусках “Мистецтва лікування” вашій увазі будуть запропоновані рекомендації Асоціації кардіологів України:
- Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика.
- Амбулаторне Холтерівське моніторування ЕКГ.
- Порушення реполяризації шлуночків серця: механізми виникнення, методи виявлення та клінічне значення.
- Діагностика та лікування суправентрикулярних тахікардій.
- Принципи ведення хворих із фібриляцією та тріпотінням передсердь.
- Рекомендації по проведенню електрофізіологічних досліджень і катетерної абляції.
- Рекомендації по імплантації електричних пристроїв при порушеннях ритму та провідності серця.
- Синкопальні стани у кардіологічній практиці.
У цьому номері вашій увазі пропонується клінічна класифікація порушень ритму серця, яка набула чинності статистичного кодування в Україні з 1999 року. Вона відповідає міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, затверджена VI Національним конгресом кардіологів України (18–21 вересня 2000 р., м. Київ) та була доповнена на Пленумі правління Асоціації кардіологів України “Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування” (27–29 вересня 2005 р., м. Київ).Асоціації кардіологів України, керівник відділу аритмій серця Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України,
д-р мед. наук, професор О. С. Сичов


Класифікація порушень ритму і провідності серця

Коди МКХ 10-го перегляду

І. Порушення утворення імпульсу
149.8 — синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хвилину)
— синусова брадикардія (менше 60 комплексів за хвилину)
— синусова аритмія
145.5 — зупинка (відмова) синусового вузла
149.8 — вислизувальні комплекси та ритми:
• передсердні
– повільні
– прискорені
• з АV-з’єднанням
– повільні
– прискорені
• шлуночкові
– повільні
– прискорені
145.8 — АV-дисоціація
149.8 — міграція надшлуночкового водія ритму
Екстрасистолія (“передчасна деполяризація” — термін наведено згідно з МКХ-10)
149.1 — передсердна
149.2 — передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)
149.3 — шлуночкова:
• поодинока (до 30 ектопічних комплексів за 1 год)
• часта (30 ектопічних комплексів і більше за 1 год)
• алоритмія (бі-, три -, квадригеменія)
• поліморфна
• парна
• рання (R на T)
147.1 — тахікардії
• реципрокні
– хронічні
– пароксизмальні
• вогнищеві (ектопічні)
– хронічні
– пароксизмальні
Надшлуночкові тахікардії
• синусно-передсердна (синоатріальна)
• передсердна (атріальна)
• передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)
— вузлова
• звичайного типу
• незвичайного типу
— з додатковими шляхами проведення
• ортодромна
• антидромна

Шлуночкові тахікардії
147.2 — нестійка (від 3 шлуночкових комплексів до 30 с)
• мономорфна
• поліморфна
147.2 — стійка (триваліше 30 с)
• мономорфна
• поліморфна
147.0 — постійнозворотна
• мономорфна
• поліморфна
148.0 — фібриляція і тріпотіння передсердь
• що вперше виникла*
• пароксизмальна (ритм відновлюється самостійно протягом 48 год)
– брадисистолічна (частота шлуночкових скорочень менше 60 за 1 хв)
– тахісистолічна (частота шлуночкових скорочень більше 90 за 1 хв)
• персистуюча (якщо для відновлення синусового ритму необхідне втручання)
– брадисистолічна
– тахісистолічна
• постійна (якщо синусовий ритм відновити неможливо або недоцільно)
– брадисистолічна
– тахісистолічна
149.0 — фібриляція і тріпотіння шлуночків

* – Введена в класифікацію на Пленумі правління Асоціації кардіологів України “Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування” (27–29 вересня 2005 р., Київ)

ІІ. Порушення проведення імпульсу
145.5 — синоаурикулярні блокади
— атріовентрикулярні блокади
144.0 — І ступеня
144.1 — ІІ ступеня
• І типу
• ІІ типу
144.2 — ІІІ ступеня
— внутрішньошлуночкові блокади
Однопучкові блокади
145.0 — блокада правої ніжки пучка Гіса
144.4 — блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
144.5 — блокада задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
• постійні
• минучі
145.2 — двопучкові блокади
• блокада лівої ніжки пучка Гіса
• блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
• блокада правої ніжки пучка Гіса та задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
145.2 — трипучкові блокади

ІІІ. Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу
149.4 — парасистолія
• передсердна
• з АV-з’єднанням
• шлуночкова

ІV. Захворювання, синдроми і феномени
149.8 — ідіопатичні форми аритмій
— синдроми та ЕКГ-феномени перезбудження шлуночків:
• Вольфа–Паркінсона–Уайта
• укороченого інтервалу PR (Лауна–Ганонга–Лівайна)
149.8 — синдром ранньої реполяризації шлуночків
149.8 — синдром подовженого інтервалу QT:
• вроджений
• набутий
149.5 — синдром слабкості синусового вузла
146.9 — синдром Морганьї–Адамса–Стокса
149.8 — аритмогенна дисплазія правого шлуночка
149.8 — синдром Бругада
149.0 — синдром Фредеріка
146.1 — раптова серцева смерть (аритмічна) (смерть, що настала протягом 1 год після появи перших симптомів захворювання або суттєвого погіршення стану хворого на тлі стабільного хронічного перебігу захворювання)
• з відновленням серцевої діяльності
– фібриляція шлуночків
– асистолія
– електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості)
• раптова серцева смерть (необоротна)
– фібриляція шлуночків
– асистолія
– електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості)
— зупинка серця (смерть, що настала пізніше ніж через 1 год після появи чи посилення симптомів захворювання)
145.0 — з відновленням серцевої діяльності
146.9 — зупинка серця (необоротна)

V. Аритмії при нормальній або порушеній функції кардіостимуляторів різного типу
У діагнозі потрібно зазначити кардіохірургічні втручання та пристрої, використані для лікування аритмій і порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання) — катетерні (радіочастотні та ін.) деструкції, імплантації водіїв ритму та кардіовертерів-дефібриляторів, проведення кардіоверсії чи дефібриляції (зазначається дата останньої) тощо.


Статьи на похожую тематику:

1. Етіопатогенез, класифікація, діагностика і лікування легеневого та позалегеневого туберкульозу

2. О. С. Сичов, Т. В. Гетьман Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика

3. А. М. Василенко, В. І. Фесенко, С. В Швець Хронічний вірусний гепатит В. Корекція імунологічних та мікроциркуляторних порушень

4. О. М. Лук’янова Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень

5. О. І. Фролов, О. С. Сичов, Н. В. Пелех, Ю. В. Зінченко, Є. А. Павлюк Застосування Диротону в комбінованій терапії у хворих на есенціальну гіпертензію з фібриляцією передсердь

6. Промені серця

7. О. М. Барна Ішемічна хвороба серця у жінок

8. /кардіологія/ Протокол надання медичної допомоги хворим з вродженими вадами серця

9. Дигідропіридинові антагоністи кальцію тривалої дії у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця: місце нормодипіну

10. Л.Д.Тодоріко /пульмонологія/ Вікові аспекти поліморбідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні гіпотиреозу: тригерні чинники, напрямки лікуваннязміст