Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Рекомендації з діагностики, оцінки та лікування
артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків (American Academy of Pediatrics, 2004)

(четвертий перегляд)
American Academy of Pediatrics, Робоча група з артеріальної гіпертензії у дітей
та підлітків Національної програми по боротьбі з високим артеріальним тиском (2004)


Матеріал підготовлений редакцією “Мистецтва лікування”


Лікування артеріальної гіпертензії (АГ) у дітей та підлітків включає модифікацію стиля життя та фармакологічне лікування. Основними заходами з корекції способу життя є:
- зниження маси тіла — першочергове завдання для хворих на АГ з ожирінням. Попередження збільшення маси тіла сприяє обмеженню підвищення артеріального тиску (АТ) у майбутньому;
- регулярні фізичні навантаження та обмеження малорухомого (сидячого) способу життя сприяють зниженню АТ безпосередньо і опосередковано — внаслідок зниження маси тіла;
- дотримання дієти має важливе значення для дітей і підлітків як з граничними значеннями АГ, так і при більш тяжкій АГ;
- участь сім’ї у лікувальному процесі значно покращує результати лікування.

Основні принципи медикаментозної терапії АГ у дітей:
- показаннями до антигіпертензивного медикаментозного лікування дітей з АГ є вторинний характер захворювання та відсутність ефекту від заходів щодо модифікації способу життя;
- наявні результати останніх клінічних дослід­жень значно розширили перелік препаратів, дозволених до застосування при АГ у дітей і підлітків з обґрунтуванням відповідних доз препаратів (табл. 1);
- медикаментозна терапія має розпочинатися з призначення одного фармакологічного середника. Дозволеними групами антигіпертензивних препаратів для лікування АГ у дітей і підлітків є: інгібітори АПФ, блокатори рецепторів до ангіотензину, блокатори β-адренорецепторів, антагоністи кальцію та діуретики;
- цільовим рівнем тиску при проведенні антигіпертензивної терапії у дітей є тиск: нижче 95-ї персентилі — за відсутності супутніх захворювань; нижче 90-ї персентилі — у випадку їх наявності*;
- тяжка АГ у дітей повинна лікуватися з використанням внутрішньовенних антигіпертензивних форм (табл. 2).

* Дані щодо класифікації АГ у дітей із використанням градації за персентилями буде наведено в одному з наступних номерів “Мистецтва лікування”.
Примітка редакції. Деякі з наведених у Рекомендаціях препаратів не зареєстровані в Україні.
Статьи на похожую тематику:

1. Мігрень у дітей та підлітків: фармакологічне лікування. Рекомендації Американської Академії стандартів якості в неврології та Виконавчого Комітету дитячого неврологічного товариства, 2004

2. Сучасні підходи до лікування легеневої артеріальної гіпертензії

3. Особливості лікування артеріальної гіпертензії при ураженні нирок

4. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на метаболічний синдром Х.

5. Диротон: використання для лікування артеріальної гіпертензії в окремих групах пацієнтів

6. С. І. Скляр, М. М. Козачок, С. А. Бичкова, М. М. Коваль, М. М. Селюк Порівняльний аналіз лікування артеріальної гіпертензії метопрололу тартратом короткої та пролонгованої дії за даними добового моніторування

7. Сучасні підходи до діагностики та лікування кашлю у дітей

8. Д. А. Сеймівський Сучасні принципи діагностики та лікування вроджених вад нирок і сечових шляхів у дітей

9. Г.В.бекетова Запори у дітей та підлітків (лекція)

10. Імуносупресивна терапія після трансплантації нирки Рекомендації Європейської асоціації урологів (2004)зміст