Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Раптова серцева смерть. Фактори ризику та профілактика. Рекомендації Українського наукового товариства кардіологів

Клінічна термінологія раптової серцевої смертності

У класифікації серцево-судинних захворювань, яка була прийнята на VI Національному конгресі кардіологів України, поняття "раптова серцева смерть" (РСС) відображене й узгоджене з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ)
Х перегляду.
Код МКХ-Х
146.1 — раптова серцева смерть (аритмічна) — смерть, що настала у строки до 1 год після появи перших симптомів захворювання або суттєвого погіршення стану пацієнта на фоні стабільного хронічного перебігу захворювання:
- з відновленням діяльності серця
 • фібриляція передсердь
 • асистолія
 • електромеханічна дисоціація (визначається за можливості)
- раптова серцева смерть (необоротна)
 • фібриляція передсердь
 • асистолія
 • електромеханічна дисоціація (визначається за можливості)
- зупинка серця (смерть, що настала пізніше ніж через 1 год після появи чи посилення симптомів захворювання)
145.0 — з відновленням діяльності серця
146.9 — зупинка серця (необоротна).
Попередження раптової серцевої смерті

Під “первинною профілактикою” клініцисти розуміють терапевтичні заходи, які здійснюють з метою уникнення РСС у пацієнтів, у яких, незважаючи на захворювання серця, ніколи не реєстрували злоякісні шлуночкові тахіаритмії; під “вторинною профілактикою” — заходи для запобігання РСС у хворих, реанімованих після епізоду РСС чи після перенесених епізодів життєво небезпечних аритмій серця.
У дослідженнях, які за обсягом та дизайном відповідають критеріям доказової медицини, здатність зменшувати ризик РСС у пацієнтів після інфаркту міокарда (ІМ) переконливо доведена для β-адреноблокаторів, інгібіторів антгіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) і статинів, а у пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) — для ІАПФ (еналаприлу, каптоприлу, лізиноприлу та ін.), β-адреноблокаторів (метопрололу, бісопрололу, карведилолу) та антагоністів рецепторів альдостерону (спіронолактону). Поряд з ефективним усуненням шлуночкового порушення ритму (ШПР) деякі препарати класу ІС збільшували ризик РСС за тривалого лікування. Сучасним методом запобігання РСС з найбільш переконливими доказами ефективності у пацієнтів з груп високого ризику є імплантація кардіовертера-дефібрилятора (ІКД).

Оцінка ефективності антиаритмічної терапії
Холтерівське моніторування (ХМ) використовують не тільки для верифікації ризику РСС, а й для оцінки ефекту антиаритмічної терапії. Найчастіше в клінічній практиці застосовують критерії ефективності антиаритмічної терапії, запропоновані Хоровіцем та Лауном:
- зменшення на 50% загальної кількості ШЕ
- зниження на 90% частоти парних ШЕ
- повне зникнення пробіжок ШТ.
Матеріал підготовлений редакцією “Журналу сучасного лікаря. Мистецтво лікування”


Статьи на похожую тематику:

1. Раптова серцева смерть. Фактори ризику та профілактика (Рекомендації Українського наукового товариства кардіологів)

2. О. С. Сичов, Т. В. Гетьман Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика

3. В. З. Нетяженко, Я. В. Корост, Г. І. Мишанич Міжнародний освітній курс Європейського товариства кардіологів — проблеми інтегративної медицини та шляхи їх вирішення

4. Мігрень у дітей та підлітків: фармакологічне лікування. Рекомендації Американської Академії стандартів якості в неврології та Виконавчого Комітету дитячого неврологічного товариства, 2004

5. В. З. Нетяженко, О. М. Барна Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (Рекомендації Американської Колегії Кардіологів та Американської Асоціації Серця: перегляд існуючих рекомендацій 1999 року)

6. Профілактика остеопоротичних переломів у людей похилого віку. Рекомендації Національної фундації остеопорозу та Геріатричної асоціації (США, 2005)

7. Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска отримав статус Національного наукового центру

8. Болезнь и смерть Сергея Есенина

9. Гостра серцева недостатність у дітей: діагностика та лікування

10. Д. Д. Іванов Модифікація факторів ризику при хронічній хворобі нирокзміст