Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

NEWS

Психічно-розумовий стрес може провокувати виникнення ішемічних розладів у деяких хворих із серцево-судинною патологією

Mental Stress Can Induce Ischemia in Some CAD Patients// J. Am. Coll. Cardiol. –2006. – V.47. – P.987–991.

Нещодавно в Журналі Американської Колегії Кардіологів (Journal of American College of Cardiology) було повідомлено цікаві дані щодо взаємозв’язку інтелектуальних і психічних навантажень із виникненням коронарної недостатності.
A Частина пацієнтів, які хворіють на ішемічну хворобу серця (ІХС), але не мають змін відповідних показників при навантажувальних фізичних та фармакологічних (аденозинових) стрес-тестах, можуть мати підвищений ризик розвитку коронарної недостатності при виникненні ситуації розумового перевантаження.
A На пацієнтів, схильних до виникнення ішемії під час фізичних навантажень, психічно-інтелектуальний стрес впливає аналогічно.
Дослідники вважають, що позитивні результати фізичного стресу пов’язані зі значним звуженням епікардіальних коронарних артерій, тоді як під час розумового навантаження у хворого, очевидно, виникає спазм чи просто уповільнюється кровоток і розвивається дисфункція ендотелію дрібних коронарних судин.
У даному дослідженні було обстежено 21 пацієнта, середній вік яких становив 67 років (від 52 до 80 років). Серед обстежених були хворі, що раніше перенесли інфаркт міокарда (5%), аорто-коронарне шунтування або черезшкірну коронароангіопластику. У 95% із них ступінь стенозу коронарних судин становив не менше 50%. У 71% випадків в анамнезі зафіксована артеріальна гіпертензія, в 85% — гіперліпідемія, в 28% — цукровий діабет. 71% пацієнтів отримували блокатори b-адренорецепторів, а 80% — статини.
Пацієнтам проводили магнітно-ядерну сканографію і моніторування частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску (АТ), електрокардіографію (ЕКГ). Застосування антиангінальних препаратів припиняли або максимально зменшували за 1 день до проведення розумового стрес-тесту. Протягом наступного тижня пацієнти повинні були виступити з доповіддю на задану тему перед членами дослідницької групи (тривалість доповіді — 4 хв, на підготовку до неї відведено 2 хв). Після першої хвилини доповіді пацієнту проводили ін’єкцію 99mTc-сестамібу та розпочинали гемодинамічне та ЕКГ моніторування. Гемодинамічні вимірювання проводили у спокої, під час розумового стрес-тесту — кожні 5 хв і через 10 хв після його закінчення. Через 30–45 хв після ін’єкції проводили магнітно-ядерне сканування перфузії міокарда. Порівнювали кількість ділянок із недостатньою перфузією та ступінь її вираженості, зафіксовані при магнітно-ядерному скануванні до розумового стрес-тесту і після нього. Сканограми відбивали інтенсивність надходження 99mTc у 20 ділянках.
У 6 пацієнтів була зафіксована зворотна ішемія, за даними перфузії сумарний коефіцієнт стресу в них становив 3 або більше. Середня кількість ділянок послабленої перфузії (посилення існуючої та виникнення нових ділянок) у цих 6 пацієнтів становила 3,8, а в цілому серед досліджених — 1,6.
Розумовий стрес призводить також до збільшення показників систолічного й діастолічного АТ, ЧСС, проте зв’язку між гемодинамічними й перфузійними змінами виявлено не було. У жодного з пацієнтів під час доповіді не виникло явищ стенокардії.
При дослідженні цієї популяції пацієнтів залишилося незрозумілим, чи психічно-інтелектуальний стрес самостійно провокує виникнення ішемії, чи тільки створює фон для несприятливої дії інших ішемізуючих факторів. Автори будуть продовжувати спостереження за цією групою пацієнтів протягом довшого часу, для того, щоб остаточно визначити значущість цього прогностичного критерію для встановлення групи ризику з розвитку ішемічної судинної патології.
Проте, навіть якщо розумове перевантаження остаточно виявиться фактором ризику з розвитку серцево-судинної патології, пацієнтам буде дуже важко уникати стресових ситуацій такого типу. Саме тому дослідники працюють над розробленням способів зменшення пошкоджувальної дії розумового стресу і не вважають ситуацію безвихідною.


Валацикловір ефективний для лікування герпесу у вагітних жінок

Valacyclovir Helpful Against Герпес in Pregnant Women// Am. J. Obstet. Gynecol. – 2006. – V.194. – P.774–781.

Застосування валацикловіру зменшує частоту рецидивів герпетичної інфекції генітальної локалізації, спричиненої вірусом простого герпесу 2-го серотипу (ВПГ-2) у вагітних жінок.
Автори зауважують, що майже 25% вагітних жінок і раніше мали прояви герпетичної інфекції, а приблизно у 20% із них під час вагітності виник рецидив. Така патологія найчастіше виникає у пізній гестаційний період і має високий ризик висхідного поширення.
Раніше було проведене подібне дослідження властивостей ацикловіру, і його результати були аналогічними до теперішнього: обидва препарати пригнічують розмноження вірусу простого герпесу в організмі вагітних жінок. Проте на сьогодні для забезпечення супресорної дії на збудник герпесу у пізній гестаційний період перевагу слід надавати валацикловіру, який має вищу порівняно з ацикловіром біодоступність і ефективний при меншому добовому дозуванні.
У досліджені взяли участь 112 вагітних жінок, які мали позитивний титр сироваткових антитіла до ВПГ-2. З 36-го тижня вагітності і до пологів вони приймали валацикловір перорально по 500 мг або плацебо двічі на день.
Протягом цього періоду кількість жінок, у яких виникли клінічні ознаки рецидиву генітального герпесу у групі, що отримувала активне лікування, виявилася істотно нижчою (10,5%), ніж у групі плацебо (27,4%); порівняно меншою виявилася також схильність до виникнення герпетичних висипань безпосередньо під час пологів (5,3% проти 14,6%).
Регресія захворювання протягом 7 днів після пологів була подібною в обох групах (10,4% проти 12%). Через 2 тижні після пологів у жодного новонародженого не було виявлено симптомів вродженої герпетичної інфекції.
Щодо безпечності препарату, то за результатами дослідження валацикловір не завдає ніякої шкоди матері, плоду чи новонародженому.
Крім того, оскільки при першому ж пасажі через печінку валацикловір внаслідок гідролізу перетворюється на ацикловір, то профіль безпеки для обох препаратів можна вважати подібним.


Вища концентрація вітаміну С у грудному молоці корелює з нижчою частотою виникнення атопічних захворювань у немовлят

Higher Concentration of Vitamin C in Breast Milk Linked to Lower Rate of Infant Atopy// Eur. J. Clin. Nutr. – 2005. – V.59. – P.123–128.

Якщо у період годування груддю жінки при харчуванні отримують багато вітаміну С, це може попередити виникнення у їх дітей атопічного дерматиту — такі дані дослідження оголосила група фінських вчених у січневому номері Європейського журналу клінічної нутриціології (European Journal of Clinical Nutrition.)
Проте позитивний вплив спостерігався лише у випадку отримання вітаміну С з продуктів харчування, тоді як додавання препаратів вітамінів С та Е такого позитивного ефекту не мало. Ці результати підтверджують думку, що антиоксиданти мають складний взаємний вплив. Якщо дієта жінки-годувальниці багата на овочі, фрукти та ягоди, що містять велику кількість різних біологічно активних речовин, то синергізм цих складників посилює їх антиоксидантну та імуномодулюючу дію. Отже, здорова збалансована дієта є найлегшим шляхом до зменшення ризику виникнення атопічного дерматиту й інших хронічних хвороб; застосування самих лише харчових додатків є неефективним.
Проведене дослідження мало на меті визначити, чи залежать майбутні показники здоров’я дитини від особливостей складу грудного молока. Дослідження проводилося на базі відділу педіатрії Університету міста Турку (Фінляндія).
У дослідженні брали участь 65 жінок, схильних до атопічних захворювань, які перебували на завершальних термінах вагітності. Учасниці дослідження мали в анамнезі алергічний риніт, астму або атопічний дерматит. Шкірний алергічний ін’єкційний тест пацієнткам проводили на 35–36-му тижнях вагітності, він виявився позитивним у 68% пацієнток. Найчастіше спостерігалася позитивна алергічна реакція на шерсть котів та собак та пилок берези.
Пізніше, коли новонародженим виповнився один місяць, проводили лабораторний аналіз грудного молока і вивчали особливості харчування матерів протягом чотирьох днів за записами у їхніх щоденниках харчування. У грудному молоці визначали вміст вітаміну С (аскорбінової та дегідроаскорбінової кислот разом), а також вітаміну Е та бета-каротину.
Про наявність атопічної хвороби у немовлят свідчили випадки атопічного дерматиту протягом першого року життя та позитивна реакція шкірного ін’єкційного тесту у віці 12 місяців. Серед досліджених такі позитивні результати були виявлені у 34 немовлят. Історія народження й антропометричні дані у немовлят з атопічними захворюваннями і без них були однаковими.
Порівняння даних зі щоденників харчування матерів та аналізу складу їх грудного молока показало, що споживання жінками продуктів харчування, багатих на вітамін C, супроводжується підвищенням концентрації цього вітаміну в грудному молоці. В свою чергу, вища концентрація вітаміну C в грудному молоці матері відповідала ступеню ризику 0,30 (р=0,038) виникнення атопічних захворювань у немовляти (тобто, зниженню їх частоти більше ніж у 3 рази).
У середньому жінки отримували з їжею 124 мг вітаміну С і 8,3 мг вітаміну Е. Однак доповнення дієти фармакологічними препаратами вітаміну C чи збагачення харчування вітаміном E як синтетичного, так і природного походження не мали ніякого впливу на ступінь ризику розвитку атопічних захворювань. Також було виявлено, що у дітей, які недоотримували вітамін С з грудного молока, матері мали гіперчутливість до окремих продуктів харчування. Цікавим виявився той факт, що ці матері з їжею отримували таку саму дозу вітаміну С, як і жінки, що не мали гіперчутливості до продуктів харчування.
Крім того, було виявлено, що високий рівень вітаміну Е у грудному молоці сприяє виникненню атопічних захворювань у дітей (відносний ризик — 12,5).


Статьи на похожую тематику:

1. News

2. NEWS

3. News

4. News

5. News

6. News

7. NEWS

8. News. Герпесвирусные инфекции

9. NEWS (вибрані публікації журналу “Європейська Урологія” за 2004 рік)

10. News: Імуносупресивна терапія мікофенолату мофетилом — можливості поза трансплантологієюзміст