Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Американська Колегія Кардіологів (American College of Cardiology)

Американська Колегія Кардіологів була заснована у 1949 році як навчальна організація для кардіологів США, а його штаб-квартира, що має назву Heart House (Будинок Серця), з’явилася у 1977 році у Бесезді (США, штат Меріленд).
Основним завданням Американської Колегії Кардіологів є забезпечення якості кардіологічної допомоги (шляхом освітянської діяльності, сприяння дослідницьким програмам, розробки та впровадження керівництв і стандартів лікування) та сприяння розвитку урядових програм охорони здоров’я.
Для цього Колегія ставить конкретні завдання.
1. Підтримувати позицію визнаного лідера і синтезувати, підсумовувати, виділяти головне та поширювати теоретичні й практичні досягнення кардіології. Провідну роль у вирішенні цього завдання відіграють Щорічні наукові засідання (Annual Scientific Session — АСС).
2. Сприяти впровадженню у практику досягнень і винаходів кардіологічної науки.
3. Забезпечувати збільшення кількості членів товариства, створюючи програми і послуги, що найповніше відповідають їх потребам і збільшують їх зацікавленість.
4: Поліпшувати фінансову діяльність та оперативність.
Оскільки Щорічні наукові засідання є однією з найбільш знакових подій у науковому медичному житті не лише кардіологів США, а й вчених всього світу, детальніше розповімо про останній такий Конгрес — 55-те щорічне засідання Американської Колегії Кардіологів, що відбулося 11–14 березня 2006 року в місті Атланта (США, штат Джорджія).
Головне нововведення, впроваджене АСС цього року, — виділення секції інтервенційної кардіології: на засіданні 2006 р. з самого початку Конгресу АСС цьому приділялася особлива увага. Це стало можливим завдяки активній участі та співспонсоруванню 55-го Щорічного наукового засідання Товариством серцевих і судинних втручань та ангіографії — це був справжній форум експертів, які обговорювали останні досягнення цієї перспективної галузі. Однак проб­лемі інтервенційної кардіології приділяли увагу і на засіданнях інших секцій. Була урочисто запроваджена спеціальна секція — Куток Інтервенційної Кардіології, на засіданнях якого висвітлювалися теми основних спеціалізованих досліджень.
Важливо, що на Конгресі АСС-2006 були зроблені доповіді з результатів низки міжнародних багатоцентрових досліджень, які сьогодні є базою доказової медицини — основної методології сучасної клінічної практики.
Нижче представлені основні розділи, з яких було зроблено повідомлення.
1. Методи антитромботичного лікування.
- ACUITY (Бівалірудин у веденні пацієнтів із помірним та високим ризиком гострих коронарних синдромів — ГКС) та синхронізоване ACUITY: гепарин, інгібітории GP IIb/IIIa (попереджувальне та відтерміноване застосування). Результати дослідження ACUITY можуть бути широко впроваджені у практику, оскільки сприятимуть радикальній зміні існуючих поглядів на ад’ювантну антикоагуляційну терапію у пацієнтів із ГКС, яким показана черезшкірна коронарна інтервенція (PCI).
- OASIS-6 (Sixth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes — Effects of Fondaparinux in STEMI Patients): шосте дослідження з вироблення тактики при ГКС — ефективність фондапаринуксу у пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI). Ці важливі результати можуть покращити результати лікування хворих зі STEMI, особливо у тих пацієнтів, яким не була раніше проведена PCI з метою реперфузії.
- ExTRACT-TIMI 25 (Enoxaparin and Thrombolysis Reperfusion for Acute Myocardial Infarction Treatment): роль еноксапарину та тромболітичної реперфузії у лікуванні гострого інфаркту міокарда. Це дослідження містить важливі дані, що можуть змінити існуючі керівництва з ведення пацієнтів зі STEMI, які отримують тромболітичну терапію.
- ISAR-REACT 2 (Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen: Rapid Early Action for Coronary Treatment 2): інтракоронарне шунтування та антитромботичний режим — ранній швидкий ефект при коронарному лікуванні 2. Результати дослідження показують, що необхідно доповнити режим лікування пацієнтів із високим ризиком ГКС, які готуються до PCI, після попереднього лікування клопідогрелем.
2. Системи шунт/шунт, омитий медпрепаратами
- STENT (Strategic Transcatheter Evaluation of New Therapies — Paclitaxel- vs Sirolimus-Eluting Stents in Diabetic Patients): порівняння ефективності транскатетерного застосування паклітекселю і шунта, що омивається сіролімусом, у хворих на цукровий діабет. Вчені вважають, що результати цього дослідження, не даючи конкретних відповідей на існуючі запитання, ймовірно, тільки посилять існуючі дебати про перевагу одного шунта над іншим.
- TAXUS-V ISR (Paclitaxel-Eluting Stents vs Vascular Brachytherapy for the Treatment of In-stent Restenosis Within Bare-Metal Stents): порівняння ефективності шунта, що омивається паклітекселем, і судинної брахітерапії для лікування рестенозу всередині суцільнометалевого шунта. Дослідження спрямоване відповісти на запитання: чи настав час, щоб відкинути судинну брахітерапію як золотий стандарт лікування внутрішньошунтового рестенозу?
- PROGRESS-AMS (Coronary Stenting With Magnesium-Alloy Absorbable Metal Stent): коронарне шунтування металевим шунтом, зробленим зі сплаву магнію, що має поглинальні властивості. Результати перших клінічних досліджень дають підстави вважати, що шунт із нового сплаву магнію завдяки поглинальним властивостям може допомогти подолати деякі обмеження, притаманні традиційному шунтуванню.
- BASKET-LATE (Late Clinical Events Related to Late Stent Thrombosis After Stopping Clopidogrel: Drug-Eluting vs Bare-Metal Stenting): пізні клінічні ускладнення, пов’язані з пізнім тромбуванням шунт, що виникають після відміни клопідогрелю, порівняння суцільнометалевих та омитих медикаментами шунтів. Результати цього невеликого дослідження і висновки авторів змушують серйозно замислитися над деякими усталеними на сьогодні поглядами.
- CAPTURE (Evaluation of Carotid Stenting in Community Practice): впровадження каротидного шунтування у широку практику. Подальший аналіз цих даних може допомогти зрозуміти особливості відбору хворих з симптоматичним і асимптоматичним стенозом сонної артерії, яким показане каротидне шунтування.
3. Щойно завершені дослідження.
- ASTEROID (А Study To Evaluate the Effect of Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden): вивчення впливу розувастатину (нового препарату класу статинів) на вираженість атероматозних змін при дослідженні їх методом внутрішньосудинної сонографії. Використовуючи внутрішньосудинну ультразвукову діагностику, оцінювали атеросклерозні сегменти судин. Вперше доведено, що статин-терапія у високому дозуванні викликає дійсну регресію об’єму атероми,проте цей результат — короткостроковий.
- CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance): ефективність клопідогрелю для лікування пацієнтів із високим атеротромботичним ризиком і стабілізованою ішемію. Подвійна антитромботична терапія аспірин + клопідогрель доцільна для вторинної, але не первинної профілактики, — такі дані отримані в ході дослідження, але є серйозні сумніви щодо реакції суспільства на пропозицію такої зміни режимів лікування.
- HOPE 2 (Heart Outcomes Prevention Evaluation 2): оцінка результатів попередження серцевих захворювань — роль зниження гомоцистеїну у стабілізації хронічних судинних захворювань. Гомоцистеїн продовжують розцінювати як можливий маркер ризику серцево-судинних захворювань — ще одне з досліджень серії HOPE вивчало, чи має зниження рівня гомоцистеїну у сироватці крові сприятливий вплив на цей ризик.
- TROPHY (Trial Of Preventing Hyper­tension): дослідження з профілактики гіпертензії. JNC 7 змінив попередню (JNC 6) категорію артеріального тиску “високий нормальний” на “прегіпертензія” — TROPHY досліджувало питання: чи ефективне використання медикаментів для корекції прегіпертензії?
- The Pediatric Randomized Carvedilol Trial in Children with Heart Failure: рандомізоване дослідження застосування карведіолу в педіатрії для лікування дітей із серцевою недостатністю. Доведено, що карведілол ефективний при застосуванні у дорослих пацієнтів із серцевою недостатністю, допускається також його використання у дітей. Проте це перше клінічне педіатричне дослідження, присвячене даній проблемі, продемонструвало, що для лікування серцевої недостатності у дітей це припущення не має клінічного підтвердження.
- PRIMO-CABG II (Pexelizumab for the Reduction of Infarction and Mortality in Coronary Artery Bypass Graft Surgery II): затосування пекселізумабу для зменшення кількості випадків розвитку інфаркту міокарда та летальних виходів при аортокоронарному шунтуванні II. Використання цього спеціально синтезованого препарату, який може блокувати шкідливі ефекти активації комплементу, виглядає логічним. Але..
4. Conference News — основні новини.
- За даними міжнародного дослідження обхват талії визнано більш показовим прогностичним критерієм ризику розвитку серцево-судинних захворювань, ніж індекс маси тіла.
- Дослідження APAF: кругове відшарування легеневої вени можна лікувати.
- Дослідження ARMYDA-3: статин-терапія знижує ризик виникнення серцевої аритмії після кардіохірургічних втручань.
- Розроблена модель серцевої недостатності, що дає можливість точно прогнозувати виживання пацієнтів.
- Дарбепоетин-альфа ефективний при лікуванні анемії у пацієнтів із серцевою недостатністю.
- Застосування шунтів, що омиваються медикаментами, достовірно ефективніше, ніж брахітерапія, для лікування хворих із внутрішньошунтовим рестенозом.
- Комбінація езетіміб + симвастатин ефективніша, ніж затосування статинів окремо.
- Рання агресивна статин-терапія при лікуванні гострих коронарних синдромів покращує їх наслідки.
- Контроль артеріального тиску разом із контролем ліпідів крові може врятувати мільйони людей.
- Шунти, що омиваються сіролімусом, більш ефективні, ніж шунти, що омиваються паклітакселем.
- Новий інгібітор реніну знижує артеріальний тиск.
- Американська Колегія Кардіологів проти змін принципів лікування, якщо ці зміни базуються лише на матеріалах доповідей на засіданнях наукових товариств і не мають подальшого підтвердження у керівництвах.
- Широке впровадження каротидного шунтування дає дуже добрі результати.
- Відкладена PCI є безпечнішою порівняно з негайною при інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST.
- Після відміни статинів рівень CRP швидко зростає.
- Дослідження, що триває, свідчить на користь лікування прегіпертензії.
- Результати досліджень залежності смертності, пов’язаної з хронічною серцевою недостатністю, від ожиріння суперечливі.
- Нижчий рівень холестерину ліпопротеїнів високої густини збільшує ризик виникнення критичних серцево-судинних станів.
- Ускладнення вагітності: нововиявлений фактор ризику смерті.
- Еноксапарин ефективніший, ніж нефракціонований геприн, при гост­рому інфаркті міокарда.
- Закривання незарощеного овального вікна полегшує перебіг мігрені, яка супроводжується аурою.
- Фондапаринукс зменшує смертність і не збільшує ризик кровотечі у пацієнтів зі STEMI.
- Менструальна кров може бути джерелом стовбурових клітин.
- Клопідогрель у поєднанні з аспірином не зменшує ризик критичних серцево-судинних станів.
- Генна терапія зменшує потребу в ампутаціях при захворюваннях периферичних артерій.
- У ході дослідження виявивлена ефективність зотаролімус-вкритого коронарного шунта.

Матеріал підготовлений редакцією “Мистецтва лікування”

Далі на сторінках нашого номеру ви знайдете більш детальну інформацію про деякі з цих повідомлень.

Публікацію матеріалів АСС-2006 ми продовжимо в наступних номерах “Мистецтва лікування” — не пропустіть!


Статьи на похожую тематику:

1. Рекомендації Американської колегії торакальних лікарів з профілактики післяопераційної фібриляції передсердь після кардіохірургічних втручань та ведення таких хворих (American College of Chest Physicians Guidelines)

2. Лікування системного червоного вовчака і його життєво небезпечних ускладнень (Керівництво з діагностики та лікування системного червоного вовчака у дорослих. Американська колегія ревматологів, 2000 рік)

3. Рекомендації з діагностики, оцінки та лікування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків (American Academy of Pediatrics, 2004)

4. Раптова серцева смерть. Фактори ризику та профілактика. Рекомендації Українського наукового товариства кардіологів

5. Раптова серцева смерть. Фактори ризику та профілактика (Рекомендації Українського наукового товариства кардіологів)

6. В. З. Нетяженко, Я. В. Корост, Г. І. Мишанич Міжнародний освітній курс Європейського товариства кардіологів — проблеми інтегративної медицини та шляхи їх вирішення

7. В. З. Нетяженко, О. М. Барна Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (Рекомендації Американської Колегії Кардіологів та Американської Асоціації Серця: перегляд існуючих рекомендацій 1999 року)зміст