Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

О.Я.Дзюблик
Перспективи розвитку лабораторної діагностики в Україні

О.Я.ДЗЮБЛИК, д.м.н., професор
/Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського АМН України /


Соціальну та економічну значущість лабораторної діагностики для контролю здоров’я населення країни та світової спільноти важко переоцінити. Це зумовлено масовим поширенням інфекційних хвороб, безконтрольністю застосування антибіотиків і антисептиків, недосконалістю лабораторних методів дослідження. Рівень розвитку мікробіологічних досліджень в Україні залишається недостатньо високим і неповною мірою відповідає сучасним потребам медицини.
Серед першочергових питань функціонування лабораторій мікробіологічного профілю закладів охорони здоров’я України є такі, що потребують державного регулювання. По-перше — це якість лабораторної діагностики, по-друге — безпека медичного персоналу.
Говорячи про перспективи розвитку лабораторної діагностики і фінансування галузі, необхідно відзначити ЗАТ “Ганза”, що є ексклюзивним представником провідної індійської компанії “HіMedіa Laboratorіes Pvt Ltd.” в Україні. Компанія “HіMedіa” виробляє різноманітну продукцію високої якості для організацій системи охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічної служби, сертифікаційних центрів, біотехнологічних підприємств і науково-дослідних інститутів. “HіMedіa” проводить толерантну цінову політику серед представлених на ринку України організацій, що пропонують діагностичні препарати, які відповідають міжнародним стандартам.
Широкий вибір продукції, представленої на ринку компанією “HіMedіa”, дозволяє проводити мікробіологічні дослідження всіх груп мікроорганізмів, зокрема патогенних і санітарно-показових. Це дає можливість забезпечити найбільш повноцінний і якісний санітарно-мікробіологічний контроль, а також комплексно вирішувати задачі, що постають перед мікробіологічними лабораторіями: від узяття проб — до виділення, диференціації та накопичення мікроорганізмів, а також вивчення різними методами культуральних, морфологічних, біохімічних і патогенних особливостей виділених культур.
Запропонована продукція зареєстрована в Україні. Вона сертифікована за стандартами ISO 9001-2001 та СЕ, відповідає вимогам міжнародних стандартів якості, вимогам Європейської та Британської фармакопей, а також фармакопеї США. І це надзвичайно важливо.
При проведенні мікробіологічних досліджень клінічного матеріалу велике значення має збереження адекватної картини інфекційного процесу у кожному окремому випадку, а також попередження інфікування медперсоналу (особливо у випадках, коли пацієнт — носій ВІЛ, хворий на туберкульоз, гепатит тощо). Тому найбільш оптимальним є застосування спеціальних транспортних систем для клінічного матеріалу. Транспортні системи широко використовуються у світовій практиці насамперед тому, що дають можливість забезпечувати точність і достовірність результатів мікробіологічних досліджень за рахунок збереження адекватної картини як по кількісним, так і по якісним характеристикам збудників хвороб. Водночас завдяки технологічним особливостям вони виключають можливість інфікування медперсоналу і поширення патогенів. Уже сьогодні вітчизняні медики можуть користуватися системами компанії “HiMedia” з різноманітними транспортними середовищами для кожного виду бактерій, грибів, вірусів та культури тканин.
Із самого початку використання антибіотиків як антимікробного засобу спостерігається постійний процес розвитку резистентності мікроорганізмів до препаратів. Тому важливими і необхідними є дослідження резистентності збудників до препаратів, які планується включити до антимікробної терапії, з метою призначення найбільш оптимального курсу лікування та запобігання нанесенню шкоди здоров’ю пацієнта. Проведення такого дослідження за допомогою дисків з антибіотиками компанії “HiMedia” дозволяє зробити вибір найефективнішого препарату для кожного окремого випадку, розрахувати оптимальну дозу, своєчасно виявити штами збудників, нечутливих до ліків.
Отже, вітчизняні бактеріологи мають можливість працювати з найкращими продуктами для підвищення якості лабораторної діагностики без загрози надлишкових витрат.


Статьи на похожую тематику:

1. В. В. Чоп’як, Ю. В. Федоров, Х. О. Ліщук-Якимович Імуноглобуліни для довенного введення: перспективи застосування в Україні

2. О.Р.Демченко Дослідження патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів за допомогою сучасних методів лабораторної діагностики

3. Тенденції і перспективи розвитку хірургічних втручань у колопроктології

4. Д.Ю.Кривченя, О.К.Слєпов Сучасні принципи діагностики та хірургічного лікування вроджених вад розвитку магістральних судин, які утворюють судинне кільце, у дітей

5. Із грона піонерів трансплантології в Україні

6. А.М.Щербінська Медичні аспекти проблеми ВІЛ/СНІД в Україні

7. Н. Г. Гойда Аналіз стану здоров’я дітей та жінок в Україні

8. Б.М.Пухлик Невирішені питання і невідкладні проблеми алергології в Україні

9. Г. Д. Жабоєдов, О. І. Куриліна, О. В. Петренко Роль оксиду азоту в розвитку глаукоми

10. Німесулід: оцінюємо перспективизміст


Этот домен и сайт с уникальным контентом, созданные в 2006 году, продаются.
Пишите на этот e-mail