Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Т.О.Пєрцева
Застосування живильних середовищ у лабораторній діагностиці

Т.О.ПЄРЦЕВА, чл.-кор. АМН України, д.м.н., професор
/Дніпропетровська державна медична академія/


У зв’язку з інтеграцією України у світову спільноту та близьким вступом у ВТО та Євросоюз обов’язково виникає питання про перехід системи охорони здоров’я на міжнародні стандарти якості. Причому не тільки стандарти лікування, але і стандарти лабораторної діагностики.
Інфекційні хвороби посідають голов­не місце в структурі захворюваності та смертності населення багатьох країн світу, у тому числі України. Для виявлення факторів, що зумовлюють зміни у проявленні епідемічного процесу при деяких інфекційних захворюваннях, причин зникнення або зменшення числа випадків хвороб, викликаних одними мікроорганізмами, і широким поширенням інших система епідеміологічного нагляду передбачає обов’язкове спостереження за етіологічною структурою інфекційних захворювань та біохімічним і сероваровим пейзажем мікроорганізмів, виділених від людей та об’єктів довкілля, — тобто мікробіологічний моніторинг, що базується насамперед на результатах лабораторних досліджень. З огляду на це вкрай важливо спрямовувати зусилля на поліпшення якості лабораторної діагностики: використовувати основні діагностичні імунобіологічні препарати (поживні середовища, диски з антибіотиками, тест-системи для ідентифікації мікроорганізмів тощо), які відповідають стандартам ІSO та CE, проводити роботу з гармонізації методів досліджень відповідно до європейських вимог.
Перехід лабораторій на роботу з сучасними стандартними комерційними препаратами гарантованої якості дозволить лабораторній службі зайняти чільне місце у процесі лікування інфекційних хвороб, позитивно по­значиться на якості медичного обслуговування населення, надасть певну економічну користь, а також буде вагомим внеском у забезпечення біологічної безпеки країни.
Потрібно зазначити, що вже зараз на ринку України працюють компанії, які зареєстрували і пропонують діагностичну продукцію міжнародного рівня якості. Так, у минулому році Міністерством охорони здоров’я України зареєстровано близько 1500 найменувань поживних середовищ, їх компонентів, дисків з антибіотиками тощо провідної індійської компанії HіMedіa Laboratorіes Pvt Ltd (HіMedіa); ексклюзивний дистриб’ютор — ЗАТ “Ганза”.
Зареєстровані живильні середовища компанії HіMedіa дозволяють проводити мікробіологічні дослідження практично всіх груп мікроорганізмів. Це дає можливість забезпечити найбільш повноцінний і якісний санітарно-мікробіологічний контроль, а також комплексно вирішувати завдання, що постають перед мікробіологічними лабораторіями: від забору проб — до виділення, диференціації та накопичення мікроорганізмів, вивчення культуральних, морфологічних, біохімічних властивостей виділених культур.
Продукція, яка пропонується компанією HіMedіa, відповідає вимогам міжнародних стандартів якості, вимогам Європейської та Британської фармакопей, а також фармакопеї США, сертифікована за стандартами ISO 9001-2001 та СЕ. Продукцію цієї компанії використовують для своїх потреб такі авторитетні міжнародні організації, як ВООЗ та ЮНІСЕФ.
Достовірність результатів мікробіологічних досліджень визначається не лише якістю роботи лабораторії, але й дотриманням правил забору матеріалу та його доставки. За даними спеціальної літератури близько 68% діагностичних помилок зумовлено недосконалістю преаналітичного етапу лабораторного дослідження, тобто при заборі та транспортуванні зразків матеріалу існує найбільша ймовірність помилок, що впливають на результат дослідження. Тому важливим є те, що вже сьогодні вітчизняні медики можуть використовувати високоякісні системи з різноманітними транспортними середовищами компанії HiMedia, вже сьогодні існує можливість підібрати оптимальну транспортну систему для кожного виду бактерій, грибів, вірусів та культури тканин. При застосуванні методики визначення резистентності патогенів до антимікробних препаратів, запропонованої компанією HіMedіa, підвищується ефективність антимікробної терапії, створюються умови для вибору лікарем оптимального антимікробного засобу та визначення його дози у конкретному випадку інфекційного захворювання.
Для виявлення та діагностики збудників особливо небезпечних інфекцій необхідні спеціальні живильні середовища та селективні добавки до них, які відповідають потребам культивування вимогливих мікроорганізмів. І вже зараз служба особливо небезпечних інфекцій може використовувати різноманітні діагностичні препарати компанії HіMedіa, орієнтуючись на відповідність міжнародним стандартам. Це дозволить не лише оптимізувати формування епідеміологічної ситуації в Україні, але й сприятиме її визнанню в усьому світі.


Статьи на похожую тематику:

1. Стандарти клінічного застосування холтерівського моніторування ЕКГ

2. Застосування препарату спазмолекс у неврологічній практиці

3. Застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП)

4. Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

5. Д.А.Лисенко Застосування бісфосфонатів при множинній мієломі

6. Застосування ферментного препарату пепзим у дітей

7. Застосування джеофлоксу при лікуванні гострого пієлонефриту

8. Д.А.Лисенко, О.М.Луценко Перспективи застосування еритропоетину в онкогематології

9. Диротон: можливості і перспективи застосування для нефропротекції при цукровому діабеті

10. С. П. Пасєчніков, М. В. Мітченко Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого пієлонефритузміст