Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

С.О.Крамарєв, І.В.Шпак, Л.А.Большакова
Вивчення ефективності препарату "Лактофільтрум" у дітей, хворих на гострий вірусний гепатит А

С.О.КРАМАРЄВ, д.м.н., професор; І.В.ШПАК, к.м.н.; Л.А.БОЛЬШАКОВА
/Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ/


Препарат “Лактофільтрум” російського виробника “Лексиръ” поєднує у собі дію пребіотика (лактулоза) і властивості сорбента (лігнин). Терапевтична його ефективність при гострому вірусному гепатиті А виявлялася у зниженні вираженості симптомів інтоксикації, інших проявів захворювання та у зменшенні загальної тривалості хвороби.
У дослідження, проведене з метою вивчення ефективності цього препарату, були включені 25 дітей (основна група), хворих на гострий вірусний гепатит А середньої тяжкості, віком від 6 до 17 років, які на фоні базисної терапії (режим, дієта №5а–5, патогенетичне лікування — дезінтоксикаційна терапія, полівітаміни) отримували препарат “Лактофільтрум”: віком від 6 до 12 років — по 0,5 г 3 рази на добу, з 12 років — по 1,0 г 3 рази на добу через 1,5 години після їжі протягом 14 днів.
Контрольну групу склали 20 дітей, хворих на гострий вірусний гепатит А середньої тяжкості, які отримували лише базисну терапію.
Враховували: вираженість інтоксикаційного, холестатичного, мезенхімально-запального, диспепсичного синдромів, а також лабораторні показники — білірубін (мкмоль/л), АЛТ (ммоль/л за 1 год) — на 1-й, 5–7-й та14-й день лікування.
Оцінку ефективності терапії проводили за такими критеріями:
- динаміка зменшення клінічних синдромів (інтоксикації),
- динаміка проявів симптомів холестазу,
- динаміка проявів мезенхімально-запального синдрому,
- динаміка диспепсичних явищ,
- динаміка лабораторних біохімічних показників.
Діагноз верифікували за допомогою визначення специфічних серологічних маркерів вірусних гепатитів (анти- НАV Іg GIg М). Для виключення інших вірусних гепатитів додатково визначали HBsAg, anti-HBc Ig M, anti-HCV Ig M+G.
У перший день лікування в обох групах хворих клінічні прояви основних синдромів вірусного гепатиту суттєво не відрізнялися. Вже на 5–7-й день терапії вираженість симптомів інтоксикації у групі хворих, які в комплексному лікуванні захворювання отримували препарат “Лактофільтрум”, достовірно відрізнялася від такої у хворих контрольної групи. У більшості досліджуваних основної групи у цей період була відсутня блювота, покращився апетит, діти стали більш активними. Жовтушність шкіри зникла у 64% хворих основної групи і лише у 35% дітей — контрольної, її вираженість на фоні лікування препаратом “Лактофільтрум” була меншою. В усіх хворих основної групи зникло свербіння шкіри, тоді як у 5% дітей контрольної групи воно зберігалося. Статистична обробка отриманих результатів показала, що використання препарату “Лактофільтрум” достовірно впливає на дану ознаку хвороби (р<0,05).
У перший день лікування відмічалося збільшення розмірів печінки в усіх хворих. У 30 дітей це збільшення було виражене помірно. У динаміці захворювання розміри печінки поступово зменшувалися і вже на 14-й день лікування помірна гепатомегалія спостерігалася у 80% хворих основної та у 70% — контрольної групи.
Такий диспепсичний симптом, як метеоризм, спостерігався у 27 хворих з обох груп. На 5–7-й день лікування даний симптом був помірно виражений у 24% дітей основної групи та у 55% — контрольної, відсутнім він був у 68% та 35% обстежуваних відповідно (р<0,05). Уже на 14-й день після призначення препарату “Лактофільтрум” у всіх пацієнтів основної групи метеоризм не визначався.
При дослідженні показників загального аналізу крові відмічені типові для запального процесу вірусної природи зміни. Загальна кількість лейкоцитів у хворих була нормальною, в лейкоцитарній формулі відмічалося збільшення кількості лімфоцитів та моноцитів, ШОЕ — у межах норми. Рівень гемоглобіну не відрізнявся від фізіологічної норми. При обстеженні в динаміці показники крові нормалізувалися. Показники загального аналізу сечі в усіх дітей були нормальними.
Вивчалися також об’єктивні біохімічні показники крові (рівень білірубіну та активність АЛТ), які відображають холестатичну та цитолітичну функції печінки.
У хворих, які отримували препарат “Лактофільтрум”, на 5–7-й день спостерігалося достовірне (порівняно з контрольною групою) зниження рівня білірубіну у крові. Достовірних відмінностей у рівні АЛТ у хворих основної та контрольної груп виявлено не було.
Висока ефективність лікування із застосуванням препарату “Лактофільтрум” відмічалося у 76% дітей — за 5–7 днів терапії зникали симптоми інтоксикації, прояви холестатичного синдрому (жовтушність шкіри та склер), зменшувалися розміри печінки, значно знижувалися рівні білірубіну та АЛТ у крові.
Помірна ефективність мала місце у 24% дітей — усі вищезазначені зміни спостерігалися на 14-й день від початку лікування.
Небажаних побічних ефектів при застосуванні препарату “Лактофільтрум” при вірусному гепатиті А у дітей зафіксовано не було.

Таким чином, препарат “Лактофільтрум” є ефективним та безпечним засобом при лікуванні дітей із гострим вірусним гепатитом А. Препарат “Лактофільтрум” можна рекомендувати до включення у комплексну патогенетичну терапію даного захворювання у дітей.


Статьи на похожую тематику:

1. А.Д.Вовк, Ж.Б.Клименко, П.А.Дьяченко Вивчення ефективності препарату Лактофільтрум у хворих на хронічний гепатит С

2. А. М. Василенко, В. І. Фесенко, С. В Швець Хронічний вірусний гепатит В. Корекція імунологічних та мікроциркуляторних порушень

3. Н. О. Горчакова, І. С. Чекман, В. В. Бабак, Н. М. Юрженко, М. І. Загородний, І. Ю. Яковлєва Вивчення фармакологічної активності та безпечності препарату Ентеросгель

4. Вивчення впливу різних доз препарату мідокалм на динаміку больового синдрому в нижньому відділі спини у жінок в постменопаузальному періоді

5. Вивчення селективної детоксикаційної дії ентеросорбенту ентеросгель при комплексному лікуванні нефрологічних захворювань у дітей

6. Застосування ферментного препарату пепзим у дітей

7. Використання комбінованого препарату зестра у лікуванні хворих на алергічний риніт

8. О.М.Вергун Досвід застосування препарату Гіперзар-Н у хворих на артеріальну гіпертензію

9. Ефективність застосування препарату джеофлокс в лікуванні хворих на туберкульоз легень

10. Є.П.Коновалов, А.О.Пляцок, В.М.Роговський Використання препарату Ксилат при синдромі ентеральної недостатності у хворих на некротичний панкреатитзміст