Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

Цереброваскулярні захворювання, їх лікування та профілактика
з погляду вітчизняного фармвиробника

За матеріалами “Фармацевтичної фірми “Дарниця”


Для кожної людини найдорожчим є її здоров’я. В молодості далеко не всі це розуміють. Але з віком пам’ять починає зраджувати, втрачається ясність думок, все частіше виникають головний біль та запаморочення. І в якийсь момент життя настає катастрофа зі страшною назвою ІНСУЛЬТ.
Останніми роками у світі, в тому числі і в Україні, різко погіршилася ситуація з цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ), найпоширенішим та найтяжчим серед яких є інсульт. Розповсюдженість мозкових інсультів у різних країнах різна і становить від 140 до 500 випадків на 100 тис. населення [1]. В Україні за рік реєструється близько 120 тис. мозкових інсультів, із них понад 35 тис. — закінчується летально. Крім того, більше половини хворих, які перенесли інсульт, залишаються інвалідами до кінця життя.
Кого найчастіше вражає інсульт? Насамперед це люди старшого віку. Так, у молодих людей інсульт може виникнути в одного з 90 тисяч, а в старечому віці (75–84 роки) — в одного з 45 осіб. Крім того, у чоловіків ризик розвитку інсульту на 30% вищий, ніж у жінок. Але ці відмінності істотні лише у віці від 45 до 64 років, у людей старше 65 років ризик виникнення інсульту однаковий [3].
Таким чином, інсульт є дуже важливою проб­лемою, соціальне значення якої зростає як зі збільшенням захворюваності на цю хворобу людей працездатного віку, так і зі зростанням кількості людей похилого віку в популяції. Основними факторами ризику розвитку інсульту є артеріальна гіпертензія, паління, зловживання алкоголем, підвищений рівень холестерину в плазмі крові тощо. Чим більше факторів ризику в людини, тим більша ймовірність виникнення інсульту. Надзвичайно актуальними є питання профілактики інсультів та адекватної реабілітації хворих, що його перенесли.
Профілактику інсультів поділяють на первинну і вторинну. Первинна профілактика полягає у зменшенні факторів ризику розвитку інсульту. Вторинна профілактика має попереджувати розвиток повторних інсультів. Загалом, ці стратегії подібні, хоча є певні особливості.
Серед усіх факторів ризику розвитку цереброваскулярних захворювань корекція артеріальної гіпертензії дає найбільший ефект. Регулярна гіпотензивна терапія зменшує ризик первинного інсульту на 38%. Основними критеріями при призначенні гіпотензивної терапії для профілактики інсульту є оптимальний рівень артеріального тиску (АТ) та вибір групи препаратів. Чисельні дослідження показали, що для профілактики інсульту оптимальним є зниження рівню АТ нижче 140/80 мм рт.ст., при цьому неважливо, за допомогою препаратів якої групи це досягається. Але, якщо зважати на можливість зворотного розвитку структурних змін судин мозку під впливом підвищеного АТ, то найкраще себе проявили антагоністи кальцію, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту й антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ [2].
Ефективність профілактики мозкових інсультів антагоністами кальцію нещодавно була підтверджена у дослідженні VALUE, де важливим чинником виступила швидкість зниження АТ. При порівнянні ефективності лікування валсартаном та амлодипіном суттєвої різниці не було виявлено, але зниження тиску, яке під впливом амлодипіну настало раніше, супроводжувалося значно кращим ефектом щодо профілактики мозкових інсультів у перші три місяці лікування [2]. Зниження АТ до оптимального рівня є першочерговим завданням і для вторинної профілактики інсультів.
Також до основних факторів ризику належить гіперхолестеринемія, тому тривале зниження рівня холестерину в плазмі крові — це один із важливих чинників профілактики інсультів. За останні 10 років за результатами 9 великих досліджень було показано, що терапія статинами сприяла зменшенню частоти як первинних, так і вторинних гострих коронарних синдромів, а в 6 з цих досліджень результати були достовірними і для профілактики інсультів [4]. Найбільш дослідженим препаратом із цієї групи залишається симвастатин.
Цукровий діабет (ЦД) є незалежним і дуже важливим фактором ризику інсульту. Крім того, атеросклеротичні ураження при ЦД розвиваються значно раніше і є більш агресивними порівняно з такими у хворих без ЦД, що сприяє значному збільшенню ризику розвитку інсульту у цієї категорії пацієнтів. Тому нормалізація рівня глюкози у крові сприяє покращенню не тільки вуглеводного, але й ліпідного обміну, в результаті чого зменшується ризик цереброваскулярних захворювань.
Для вторинної профілактики інсультів важливим є проведення антиагрегантної терапії. Метааналіз досліджень з вивчення ефективності антиагрегантів у хворих, які перенесли ішемічний інсульт або транзиторну ішемічну атаку (ТІА), виявив, що вони зменшують ризик розвитку повторного інсульту, інфаркту міокарда та раптової серцевої смерті [4]. Для вторинної профілактики ішемічного інсульту доведена ефективність ацетилсаліцилової кислоти (75–1300 мг/добу), тиклопідину (500 мг/добу), клопідогрелю (75 мг/добу) та дипіридамолу (225–400 мг/добу).
Серед засобів для вторинної профілактики та реабілітації хворих після перенесеного ішемічного інсульту значне місце займають ноотропні та вазоактивні препарати, які покращують мозковий кровообіг і активують процеси метаболізму головного мозку [5].
Ноотропні препарати увійшли до неврологічної практики у 1970-х роках. Найпоширенішим та найбільш дослідженим серед них є пірацетам — похідне природного медіатора центральної нервової системи γ-аміномасляної кислоти. Пірацетам стимулює метаболічні процеси, покращує церебральний кровотік, оптимізує передачу імпульсів між півкулями мозку, має виражену антигіпоксичну активність [6]. Внаслідок цього проявляються такі клінічні ефекти, як покращення пам’яті й полегшення процесу навчання, стимулюється інтелектуальна діяльність, поліпшуються реологічні властивості крові [7] та мозковий кровообіг, підвищується стійкість головного мозку до дії несприятливих факторів (гіпоксія, інтоксикація тощо).
Важливу роль у покращенні мозкового кровообігу відіграють блокатори кальцієвих каналів (циннаризин), оскільки вони оптимізують обмін кальцію в нейронах. Циннаризин гальмує надходження кальцію всередину нейрона, що сприяє відновленню клітинного метаболізму і регуляції судинного тонусу. Крім того, спазмолітичний вплив циннаризину на гладенькі м’язи мозкових артерій зумовлений інгібуванням цілого ряду вазоактивних речовин, таких як адреналін, норадреналін, ангіотензин, вазопресин [5]. Таким чином, пірацетам та циннаризин — це препарати, які синергічно впливають на головний мозок, покращуючи його функціонування.
Значною проблемою лікування та профілактики хворих із цереброваскулярною патологією є також той факт, що після перенесеного інсульту вони стають непрацездатними, що відразу ж позначається на їх матеріальному стані. На сьогодні держава неспроможна повністю забезпечити хворих необхідною кількістю препаратів для лікування наслідків інсульту, тому витрати на відновлення здоров’я лягають на плечі самого хворого та його родини. Отже, пошуки ефективних та надійних ліків для реабілітації та профілактики повторних інсультів є першочерговим завданням. Препарати вітчизняних виробників покликані задовольнити саме ці потреби.
Нещодавно “Фармацевтична фірма “Дарниця” випустила новий препарат Нейро-Норм, покликаний покращити якість життя хворих, що перенесли інсульт, та у складі комплексної терапії попередити його виникнення в осіб, яким це захворювання загрожує. В одній капсулі препарату міститься 400 мг пірацетаму та 25 мг циннаризину. Ці компоненти потенціюють дію один одного при зменшенні кількості побічних ефектів. Це відбувається завдяки використанню в комбінації середніх терапевтичних доз препаратів. Особливого значення набуває Нейро-Норм для тих пацієнтів, кому призначено для тривалого вживання і пірацетам, і циннаризин.
Препарат Нейро-Норм показаний не лише хворим, які вже перенесли інсульт, але й людям із погіршенням пам’яті, розумової діяльності та концентрації уваги. Саме ці зміни можуть істотно знизити якість життя. Крім того, сезонні коливання погоди здатні значно погіршувати самопочуття у пацієнтів із проявами астенічного синдрому: тривожністю, емоційною лабільністю, підвищеною дратівливістю і втомлюваністю. Завдяки поєднанню вазоактивного та ноотропного компонентів Нейро-Норм можна використовувати при вестибулярних порушеннях (запаморочення, шум у вухах, нудота, блювання) та для профілактики мігрені.
У дітей, яким важко зосередитися, Нейро-Норм знизить підвищену збудливість, зменшить неуважність, розгубленість і допоможе освоїти сучасну складну програму навчання. Варто зазначити, що Нейро-Норм можна призначати дітям з 5 років.
Нейро-Норм має оптимальний профіль безпеки і добре переноситься пацієнтами, що свідчить про його надійність. Застосовується Нейро-Норм курсами протягом 1–3 місяців: у дорослих по 1–2 капсули 3 рази на день, у дітей після 5 років — 1‑2 капсули 1–2 рази на день. Таких курсів на рік можна провести декілька — 2–3.
Вітчизняна фармацевтична промисловість на сьогодні спроможна задовольнити потребу сучасної медицини в якісних та ефективних препаратах. “Фармацевтична фірма “Дарниця” — виробник ліків номер один в Україні — активно співпрацює з українськими лікарями й оперативно реагує на всі їх запити. Вона бере активну участь у виконанні Національних програм з лікування та профілактики різних захворювань. Прикладами такої співпраці є: створення трикомпонентного гіпотензивного препарату Тонорма; оптимізація широковживаного препарату Каптопрес — випуск Каптопресу-12,5, який відрізняється зменшеною дозою гідрохлортіазиду; перереєстрація сучасного препарату для зниження рівня холестерину у крові Симвакор (симвастатин) та випуск нових сучасних препаратів для метаболічної терапії кардіологічних, неврологічних захворювань — Енерготон (триметазидин), Метилдронат (триметилгідразинію пропіонату дигідрат), Нейро-Норм (комбінація пірацетаму й циннаризину).
Таким чином, ефективні, безпечні, доступні вітчизняні ліки є реальною передумовою для зменшення захворюваності та смертності від поширених в Україні цереброваскулярних захворювань.


Література

[1] Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М., 2001.
[2] Жарінов О.Й. Ураження головного мозку при артеріальній гіпертензії. Особливості антигіпертензивної терапії// Здоров’я України. – 2005. – №23–24. – С.36.
[3] Инсульт: принципы диагностики, лечения, профилактики/ Под ред. Н.В.Верещагина, М.А.Пирадова, З.А.Суслиной. – М., 2002.
[4] Яворская В.А., Дьолог Н.В., Гребенюк А.В. Профилактика инсульта с позиций доказательной медицины// Здоров’я України. – 2006. – №№13–14, 15–16.
[5] Dormehl I.C., Jordaan B., Oliver D.W., Croft S. SPECT monitoring of improved cerebral blood flow during long–term treatment of elderly patients with nootropic drugs// Clin. Nucl. Med. – 1999, Jan. – V.24 (1). – P.29–34.
[6] Huber W. The role of piracetam in the treatment of acute and chronic aphasia// Pharmacopsychiatry. – 1999, Mar. – V.32 (Suppl.1). – P.38–43.
[7] Orgogozo J.M. Piracetam in the treatment of acute stroke// Pharmacopsychiatry. – 1999, Mar. – V.32 (Suppl.1). – P.25–32.


Статьи на похожую тематику:

1. Л. А. Пиріг Діагностика, профілактика та лікування хвороб нирок у діяльності лікаря загальної практики

2. Л. А. Пиріг Діагностика, профілактика та лікування хвороб нирок у діяльності лікаря загальної практики

3. Є.Є.Шунько, О.Т.Лакша Пелюшковий дерматит: причини виникнення, лікування, догляд за новонародженим, профілактика

4. Д. В. М’ясоєдов, О. І. Євтушенко, Ю. М. Лещенко, П. І. Гордійчук, К. В. Кошель Профілактика та лікування гнійно-запальних ускладнень у хворих на колоректальний рак із застосуванням Цифрану СТ

5. В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк Нові антисептичні засоби вітчизняного виробництва. Порівняльна характеристика протимікробної активності

6. І. С. Сміян Діарейні захворювання

7. І. С. Сміян Діарейні захворювання

8. Гостре респіраторне захворювання - проблема з багатьма невідомими

9. С. І. Сміян Целекоксиб-Авант у лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів

10. С.М.Гайдукова, С.В.Видиборець, О.А.Карнабеда, О.І.Погоріла Інфекційні ускладнення у хворих на хронічні лімфопроліферативні захворюваннязміст


Этот домен и сайт с уникальным контентом, созданные в 2006 году, продаются.
Пишите на этот e-mail