Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

О.Р.Демченко
Сучасні технології забору матеріалу для лабораторних досліджень
та впровадження транспортних систем

О.Р.ДЕМЧЕНКО, к.мед.н.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновского АМН України, Київ


Збирання і транспортування біологічного матеріалу є початковим та одним із найвідповідальніших етапів етіологічної діагностики інфекцій. Порушення правил збирання біологічного матеріалу, отримання нерепрезентативних клінічних зразків, неправильне та несвоєчасне транспортування в лабораторію — все це знижує достовірність результатів бактеріологічного дослідження та призводить до невірного вибору антибактеріальної терапії, що в кінцевому результаті наносить шкоду хворому та підвищує невиправдані матеріальні витрати лікувального закладу.
При проведенні мікробіологічних досліджень клінічного матеріалу велике значення має збереження адекватної картини інфекційного процесу у кожному окремому випадку, а також попередження інфікування медперсоналу (особливо якщо пацієнт є носієм ВІЛ, хворим на туберкульоз, гепатит тощо). Тому найбільш оптимальним є використання спеціальних транспортних систем. Транспортні системи широко застосовуються у світовій практиці, адже вони надають можливість забезпечувати точність і достовірність результатів мікробіологічних досліджень за рахунок збереження адекватної картини як по кількісних, так і по якісних характеристиках збудників хвороб. Водночас вони виключають можливість інфікування медперсоналу і поширення патогенів завдяки технологічним особливостям.
Сьогодні в Україні представлена продукція провідної індійської компанії HіMedіa Laboratorіes Pvt Ltd (HіMedіa), яка відповідає міжнародним стандартам, сертифікована за стандартами ISO 9001-2000 та зареєстрована відповідно до Закону України “Про лікарські засоби” і постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року №73 “Про затвердження положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці”. Поживні середовища, транспортні системи та диски з антибіотиками дозволяють проводити весь необхідний комплекс заходів з мікробіологічної діагностики, користуючись лише продукцією, яку на ринку України представляє ЗАО “Ганза” — ексклюзивний представник компанії HіMedіa.
Транспортні системи виробництва компанії HіMedіa мають широкий спектр використання.
- Транспортна система із середовищем Амієса без активованого вугілля у полістероловій пробірці — рекомендується для забору, транспортування та зберігання проб, які містять E.coli, K.pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae та інші мікроорганізми. Ця транспортна система має середовище з низьким редокс-потенціалом за рахунок вмісту тіогліколату натрію та невеликої кількості агар-агару.
- Транспортна система із середовищем Амієса з активованим вугіллям у полістероловій пробірці — рекомендується для забору, транспортування та зберігання проб, які містять E.coli, K.pnemoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae та інші мікроорганізми. Наявність активованого вугілля допомагає нейтралізувати речовини, токсичні для таких збудників, як, наприклад, гонококи.
- Транспортна система із середовищем Кері–Блера у полістероловій пробірці — рекомендується для забору, транспортування та зберігання проб, які містять Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., E.coli та інші мікроорганізми. Середовище є низьколужним, що мінімізує загибель бактеріальних клітин внаслідок його закислення.
- Транспортна система із середовищем Стюарта у полістероловій пробірці — рекомендується для забору, транспортування та зберігання проб, що містять Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae та інші мікроорганізми. Це середовище має високий ступінь анаеробіозу, що можна контролювати по індикатору редокс-потенціалу — метиленовому синьому.
- Транспортна система із середовищем CVTR у полістероловій пробірці з тампоном — рекомендується для забору, транспортування та зберігання проб, що містять віруси. Хлорид натрію та хлорид калію підтримують високий осмотичний тиск у середовищі, в той час як активоване вугілля нейтралізує токсичні компоненти, що містяться у зразку.
- Транспортна система з модифікованим тіогліколевим середовищем для кампілобактерій. Система має необхідні поживні середовища для зберігання та селективного відновлення таких мікроорганізмів, як Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, E.coli та ін.
- Транспортна система з нейтралізуючим середовищем Ді-Інглі у полістероловій пробірці — рекомендується для забору, транспортування та зберігання проб, які містять антисептики та дезінфектанти.
- Транспортна система із середовищем для грибів роду Candida у полістероловій пробірці — рекомендується для забору, транспортування та зберігання клінічних зразків, які містять гриби роду Candida. Середовище виготовлене за приписом Nickerson i Mankowski.


Статьи на похожую тематику:

1. Хронічний обструктивний бронхіт: сучасні технології лікування

2. І. П. Шлапак, О. А. Галушко Застосування розчинів гідроксиетильованого крохмалю (Рефортану®) в анестезіології та інтенсивній терапії. Огляд міжнародних досліджень

3. Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер Технології дистанційного навчання у практичній медицині

4. О.Р.Демченко Дослідження патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів за допомогою сучасних методів лабораторної діагностики

5. О.М.Коваленко, Б.С.Шейман, О.И.Осадчая, Г.М.Боярская, Н.А.Волошина Клиническая эффективность применения препарата Энтеросгель для сохранения функциональной активности систем естественной детоксикации у больных с тяжелыми ожогами

6. Сучасні аспекти функціональної нейрохірургії

7. Сучасні принципи реанімації новонароджених

8. Сучасні стандарти лікування гепатиту С

9. Розсіяний склероз: сучасні підходи до лікування

10. Сучасні підходи до ведення нормальних пологівзміст