Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

О.М.Вергун
Досвід застосування препарату Гіперзар-Н у хворих на артеріальну гіпертензію

О.М.ВЕРГУН, к.мед.н.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра терапії факультету післядипломного удосконалення


Антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ (АРАІІ) — це новий клас антигіпертензивних препаратів, ефективність яких у зниженні артеріального тиску (АТ) на сьогодні є доведеною. Фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості препаратів цього класу забезпечують надійний і тривалий контроль АТ протягом доби.
Мета роботи — вивчення клінічної ефективності комбінації АРАІІ з діуретиком шляхом аналізу застосування препарату Гіперзар‑Н (компанія-виробник — “Дженом Біотех Пвт. ЛТД”, Індія), що містить лозартан (50 мг) і гідрохлортіазид (12,5 мг).


Матеріали та методи

Проаналізовано досвід 12-тижневого застосування Гіперзару-Н у 26 пацієнтів (14 чоловіків і 12 жінок) із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (АГ). Середній вік пацієнтів — 52,4±2,8 року. Не були включені в дослідження хворі з декомпенсованими захворюваннями печінки, нирок, з обструктивними хворобами біліарної системи, вагітні та жінки в період вигодовування немовлят груддю, хворі з гіперчутливістю до активних субстанцій препарату. Препарат призначали один раз на добу. За час спостереження не було відмічено суттєвих змін рівнів глюкози у крові, тригліцеридів і ліпопротеїдів низької щільності.
Враховуючи, що максимальний ефект Гіперзару-Н досягається на 4‑й тиждень від початку застосування препарату, пацієнти спочатку приймали комбіновану антигіпертензивну терапію. При зниженні АТ протягом подальшого спостереження зменшували дозу і кількість додаткових антигіпертензивних засобів. Протягом 12 тижнів здійснювався моніторинг офісного АТ, частоти скорочень серця (ЧСС), контроль якості прийому препаратів, оцінювалися співробітництво пацієнта з лікарем та ефективність терапії.
Вимірювання офісного середнього систолічного (САТ) і діастолічного (ДАТ) АТ проводили відповідно до рекомендацій Американської асоціації кардіологів тричі з інтервалом 2 хв у стані спокою і у положенні сидячи стандартним сфігмоманометром.
Результати та їх обговорення

За результатами моніторингу через 12 тижнів терапії у 72% хворих констатовано достатній гіпотензивний ефект препарату. Дані динаміки середнього офісного тиску в процесі лікування і в кінці спостереження для САТ і ДАТ представлені в таблиці 1.
Проведено також скринінгове визначення деяких біохімічних показників (табл.2).
Поєднання блокаторів ренін-ангіотензинової системи (РАС) з діуретиками — досить логічна, обґрунтована за принципами доказової медицини комбінація. Блокада РАС при високому вмісті реніну підвищує ефект діуретика. При використанні сечогінного засобу підвищення АТ все більше залежить від рівня реніну, що зумов­лює зростання антигіпертензивної ефективності блокаторів РАС.


Висновки

1. Гіперзар-Н — ефективний препарат тривалої дії, що вибірково блокує рецептори ангіотензину ІІ 1-го типу. Комбінація лозартану з низькою дозою гідрохлортіазиду (12,5 мг) забезпечує контрольованість артеріального тиску у 2/3 пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією, що підтверджено клінічним ефектом у 72% випадків.
2. Додавання низької дози тіазидного діуретика (12,5 мг) не змінює толерантний профіль лозартану. На нашу думку, фіксована дозова комбінація лозартану та гідрохлортіазиду може бути рекомендована як комбінована терапія для лікування хворих з артеріальною гіпертензією.


Перелік рекомендованої літератури знаходиться в редакції.


Статьи на похожую тематику:

1. Дигідропіридинові антагоністи кальцію тривалої дії у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця: місце нормодипіну

2. Досвід застосування препарату кардилол у лікуванні серцево-судинних захворювань

3. С. Я. Сольський, Л. С. Осипова, Т. В. Сольська Клінічний досвід застосування Мікосисту та Гропринозину® у хворих з хронічними кандидозними вульвовагінітами

4. О. І. Фролов, О. С. Сичов, Н. В. Пелех, Ю. В. Зінченко, Є. А. Павлюк Застосування Диротону в комбінованій терапії у хворих на есенціальну гіпертензію з фібриляцією передсердь

5. Ефективність застосування препарату джеофлокс в лікуванні хворих на туберкульоз легень

6. В. П. Денисенко, І. І. Топчій Місце Нормодипіну в лікуванні хворих на діабетичну нефропатію з артеріальною гіпертензію

7. Стан гемодинаміки та показників активності ферменту АПФ-незалежного шляху утворення ангіотензину-ІІ у хворих на цукровий діабет із артеріальною гіпертензію та нефропатією в динаміці лікування кардилолом та кардиталом

8. Застосування препарату спазмолекс у неврологічній практиці

9. Застосування ферментного препарату пепзим у дітей

10. М. І. Лутай, А. Ф. Лисенко Метаболічна терапія при стенокардії: перспективи застосування препарату триметазидинзміст