Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

статьи схожей тематики

О.Р.Демченко
Дослідження патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів за допомогою сучасних методів лабораторної діагностики

О.Р.ДЕМЧЕНКО, к.мед.н.
Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України, Київ


Першочерговим завданням медичної служби в Україні є поліпшення всіх видів медичних послуг населенню, у тому числі лабораторної діагностики. Основними етапами лабораторного діагностичного дослідження є:
1) забір матеріалу, його зберігання та транспортування до лабораторії;
2) мікроскопія патологічного або біопсійного матеріалу;
3) виділення збудника та його ідентифікація.
Широкий вибір продукції ЗАТ “Ганза” — ексклюзивного представника провідної індійської компанії HiMedia Laboratories Pvt Ltd (“HiMedia”) на ринку України — дозволяє проводити мікробіологічні дослідження всіх груп мікроорганізмів, зокрема патогенних, умовно-патогенних і санітарно-показових. Це дає можливість забезпечити найбільш повноцінний і якісний санітарно-мікробіологічний контроль, а також комплексно вирішувати завдання, що стоять перед мікробіологічними лабораторіями, — від забору проб до виділення, диференціації та накопичення мікроорганізмів, а також вивчення за допомогою різних методів культуральних, морфологічних, біохімічних і патогенних властивостей виділених культур. Представлена продукція зареєстрована в Україні та відповідає вимогам міжнародних стандартів якості, сертифікована за стандартами ISO 9001-2001 і СЕ, відповідає вимогам Європейської та Британської фармакопей, а також фармакопеї США. Продукцію компанії “HiMedia” використовують такі авторитетні міжнародні організації, як ВООЗ і ЮНІСЕФ.
Основними факторами, що спричиняють велику кількість захворювань, є патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми. Тому існує необхідність ранньої мікробіологічної діагностики для проведення правильного й ефективного лікування та профілактики захворювань. Мікробіологічна діагностика за допомогою продукції компанії “HiMedia” дозволяє кількісно та якісно оцінити патогенну мікрофлору, особливо в ділянках, де розвивається запальний процес. Точне визначення збудників захворювання надає можливість проводити найбільш адекватну антимікробну терапію. У деяких ситуаціях (наприклад, запланована вагітність) виявлення умовно-патогенних мікроорганізмів може вказувати на необхідність превентивного лікування.
Умовною мірою патогенності мікроорганізмів є їх вірулентність, яка виражається ЛД50 — дозою життєздатних мікробних клітин. Для визначення вірулентності збудника використовують живі мікроорганізми, для визначення токсичності — інактивовані. Інактивацію слід здійснювати способом, який би дозволяв не руйнувати мікробну клітину. Найкраще використовувати прогрівання мікробної суспензії на водяній бані при температурі 60–80°C протягом 1 години. Токсичність визначається за токсикометричним показником ЛД50 інактивованих мікроорганізмів.
При токсиколого-гігієнічній оцінці мікробного препарату насамперед слід враховувати чисельність мікроорганізмів і стан, в якому вони знаходяться у препараті (висушені чи нативні клітини) і від якого залежить їх патогенність. На останню можуть впливати також інші компоненти, які входять у мікробний препарат: продукти життєдіяльності, залишки поживного середовища, різні мінеральні та органічні наповнювачі, стабілізатори, емульгатори тощо. У випадку наявності клінічних симптомів у хворих (наприклад, запальних процесів урогенітальної сфери) бажано проводити обстеження на наявність умовно-патогенної флори. Виявлення в цьому випадку умовно-патогенних мікроорганізмів у разі відсутності інших патогенів є основою для ідентифікації перших як етіологічного фактора запалення з призначенням відповідної терапії. Після закінчення лікування проводять контрольне дослідження для виявлення елімінації патогена (або її відсутності).
Якщо для термінового лікування показань немає, лікар повинен взяти до уваги факт виявлення умовно-патогенних мікроорганізмів. При подальшому спостереженні пацієнта, ймовірно, треба збільшити частоту оглядів та лабораторних досліджень (“на флору”, цитологічних). При виникненні неспецифічних клінічних проявів насамперед слід провести дослідження на умовно-патогенні збудники, які виявлялися раніше. Наукові дослідження констатують, що є певна група людей, які мають схильність до інфікування умовно-патогенними мікроорганізмами, причому саме ці мікроби мають підвищену стійкість до терапії, а інфекції, ними спричинені, частіше рецидивують. Тому якісна лабораторна діагностика є важливою умовою підвищення ефективності лікування.


Статьи на похожую тематику:

1. О.Я.Дзюблик Перспективи розвитку лабораторної діагностики в Україні

2. О.Р.Демченко Сучасні технології забору матеріалу для лабораторних досліджень та впровадження транспортних систем

3. О. Г. Шадрін, А. А. Ковальчук Затяжні ентероколіти, зумовлені умовно-патогенною мікрофлорою у дітей раннього віку: діагностика та лікування

4. Дослідження ARMYDA-3, IDEA

5. Гаряча лінія – Завершені дослідження IDEAL

6. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотикотерапії

7. Гаряча лінія – Завершені дослідження REACT, Oxford Vascular Study

8. Доказова медицина як інструмент формування сучасних стандартів фармакотерапії хронічної серцевої недостатньості

9. Є. М. Нейко, Н. М. Середюк, І. П. Вакалюк, Р. В. Петровський Синдром Бругада: діагностика та можливості сучасних лікувальних технологій

10. В.І.Цимбалюк, Б.М.Лузан Сучасні принципи діагностики мігренізміст