Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

МЛ
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА

Гіпотрофія чи хронічний розлад живлення?

Легенева гіпертензія у дітей

Бронхіальна астма у дітей. Сучасні діагностичні підходи
та протоколи лікування

Аномалії конституції (діатези) у дітей.
Сучасні уявлення про патогенетичні механізми, прояви, реабілітацію

Імунопрофілактика та інфекційна захворюваність у дітей

Гостра серцева недостатність у дітей: діагностика та лікування

Сучасні підходи до діагностики та лікування кашлю у дітей

Проблема інфекцій в сучасній неонатології з позицій доказової медицини

Сучасні принципи реанімації новонароджених

СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ПРЕПАРАТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Клинический опыт применения апрокала
при хроническом рецидивирующем панкреатите

Залізодефіцитна анемія: клініко-гематологічна характеристика та ефективність лікування залізовмісним препаратом глобірон сиропом

Досвід застосування препарату кардилол у лікуванні
серцево-судинних захворювань

Ефективність застосування інгібітора ГМГ-КоА-редуктази ловастатину у хворих на прогресуючу стенокардію

Применение ферментного препарата пепзим для коррекции
нарушений ферментативной функции поджелудочной железы при кишечных инфекциях у детей

ЛІКАР, СУСПІЛЬСТВО, ЧАС

С любовью к ребенку

Фатальный диагноз: Ульяновы против Ленина

АНАТОМІЧНИЙ ТЕАТР
Університету св. Володимира
(До 150-річчя від дня вибудування)

Гелий Аронов: «Следствие по факту смерти» и еще пять повестей

Доктор Равик из «Триумфальной арки»

Академик Вадим Иванов: Поединок зимой 53-го

Сердце, отданное детям и солдатам

«Босиком, с непокрытой головой и со свечой в руке»

Хроніка подій

З днем народження!