Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

МЛ
На перехресті сторіч

Клітинна і тканинна трансплантація — можливості, перспективи, невирішені проблемиі застереження

Стволовые клетки и их терапевтический потенциал

Доказова медицина

Патогенетичне лікування імуноопосередкованих гломерулопатій

Тубуло-інтерстиціальний нефрит: діагностика та лікування

Лікування хронічної ниркової недостатності на додіалізному етапі

Немедикаментозні методи лікування в нефрології

Артериальная гипертензия при недиабетических прогрессирующих заболеваниях почек

Почки и сердце, сердце и почки: аспекты лечения

Проблемы аллотрансплантации почки на современном этапе

Від першої трансплантації нирки до трансплантації язика

Молодь у пошуку

Епідемія SARS: відоме і невідоме

Сучасні медичні препарати та технології

Опыт использования препарата спазмолекс при лечении периоперационных болей

Молекулярно-генетичні аспекти трансплантації гемопоетичних клітин

Клиническая эффективность a-липоевой кислоты (берлитиона 300) при хронических токсических заболеваниях печени

Диротон: можливості і перспективи застосування для нефропротекції при цукровому діабеті

Опыт применения бронхорила для лечения бронхообструктивного синдрома у детей

Современные подходы к лечению синдрома нарушенного всасывания при воспалительных заболеваниях кишечника

Вплив ентеросорбції на стан ендотоксикозу у хворих на гострі гнійно-запальні захворювання придатків матки

Клинический опыт применения кардилола (карведилола) у больных гипертонической болезнью

Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента липрил в лечении больных ишемической болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью

Опыт применения препарата кофекс у больных с острыми и хроническими заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей

Лікар Суспільство Час

Українська нефрологія: науковий поступ упродовж сторіч

Професор Владислав Маланчук: від хірургічних досягнень — до участі в державних реформах

Із грона піонерів трансплантології в Україні

Лауреати Нобелівських премій у галузі фізіології та медицини

Лідер сучасного типу

З днем народження