Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

МЛ
Доказова медицина

В. З. Нетяженко, О. М. Барна
Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (Рекомендації Американської Колегії Кардіологів та Американської Асоціації Серця: перегляд існуючих рекомендацій 1999 року)

Статины, сепсис, периоперационная профилактика — возможна ли взаимосвязь?

К. М. Амосова, І. В. Прудкий
Варіанти перебігу та лікування гострої лівошлуночкової недостатності при гострому інфаркті міокарда

Лікування системного червоного вовчака і його життєво небезпечних ускладнень (Керівництво з діагностики та лікування системного червоного вовчака у дорослих. Американська колегія ревматологів, 2000 рік)

Ф. С. Глумчер
Острый респираторный дистресс-синдром: определение, патогенез, терапия

О. С. Сичов, Т. В. Гетьман
Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика

Т. Д. Никула
Гостра ниркова недостатність

В. А. Пирогов
Неврогенные расстройства мочеиспускания

Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина
Место новых фторхинолонов в пульмонологической практике

О. Й. Жарінов
Принципи обстеження та невідкладної допомоги при пароксизмі миготливої аритмії. Частина І. Діагностичні підходи та вибір тактики лікування

Ж. І. Возіанова, А. М. Печінка
Менінгококова інфекція на сучасному етапі

Б. Н. Маньковский
Неотложные состояния при сахарном диабете

С. М. Віничук
Метаболічні енцефалопатії: патофізіологія, клініка, лікування

Завершене дослідження

Сравнение интенсивного и умеренного снижения уровней липидов статинами после острого коронарного синдрома: исследование PROVE-IT

NEWS

Сторінками журналу Anesthesia & Analgesia

Віхи історії

Л. В. Тимошенко
Гострий і хронічний гемодіаліз — з історії розвитку. Точки зіткнення — гепарин

З етикою, гідністю та турботою про пацієнта — Мерк оголошує добровільне зняття з ринку Віоксу (VIOXX)

Клінічні ситуації

Менінгококова інфекція

Сучасні медичні препарати та технології

М. П. Захараш, Н. Д. Кучер, А. И. Пойда, И. А. Яремчик
Роль препарата Сорбилакт в раннем послеоперационном периоде у больных колопроктологического профиля

Левофлокс (препарат ІІІ поколения фторхинолонов) — возможности в лечении госпитальной и внегоспитальной пневмонии

А. И. Фролов, О. С. Сычев, Н. В. Пелех
Применение бета-блокаторов для лечения нарушений ритма сердца у беременных при длительном наблюдении

Г. В. Дзяк, А. А. Ханюков
Опыт использования комбинированного препарата лозара-Н в лечении больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца

В. Н. Денисенко
Эффективность противорвотного препарата омстрон в практике неотложной хирургии брюшной полости и нейротравматологии

Т. І. Мизгіна, Л. І. Гуровська, Т. М. Горячевська, Л. В. Крикотенко
Використання препарату Ентеросгель у комплексі лікування новонароджених з перинатальною патологією

С. П. Пасечников, О. Д. Никитин
Фармакотерапия больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы препаратом дженокард (доксазозин)

В. И. Грищенко, Т. Н. Пахольчук, А. А. Бурый, О. В. Яма
Комплексное лечение детей, больных острыми кишечными инфекциями, с применением Силикса

Читацька вітальня

Олександр Возіанов
Біологічна етика — інвективи теоретиків і реалії життя

Олег Жарінов
Найвищий вияв зрілості наукової школи. Рецензія

Хроніка подій