Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

МЛ
Доказова медицина

О. М. Лук’янова
Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти
профілактики його порушень

Ю. Г. Антипкін
Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників

С. П. Кривопустов, О. Ф. Черній, І. О. Логінова, Н. Ф. Ващенко
Гіпоксичні ураження серцево-судинної системи
у новонароджених: сучасні підходи до діагностики та лікування

О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов, А. Я. Кузьменко, Ю. О. Марценюк
Пролапс мітрального клапана у дітей: раціональні
підходи до спостереження

О. В. Тяжка, Ю. С. П’ятницький
Реабілітація дітей з атопічним діатезом

Л. І. Чернишова
Первинні імунодефіцити у дітей: діагностика та лікування

Є. Є. Шунько, Т. В. Кончаковська
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених: проблеми та перспективи профілактики і лікування з позицій доказової медицини

Н. Л. Аряев, Е. А. Старец, Н. В. Котова
Высокоактивная антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции у детей

І. С. Сміян
Діарейні захворювання

Післядипломне навчання

Європейська асоціація педіатричної кардіології

Сенсація

Нові дані щодо серцево-судинної безпечності целекоксибу

Світовий досвід

Диагностика и лечение урологических заболеваний у детей.
Рекомендации Европейской урологической ассоциации (2001)

Лікування гострих вірусних гепатитів, 2003.
Керівництво Всесвітньої організації гастроентерологів

Мігрень у дітей та підлітків: фармакологічне лікування.
Рекомендації Американської Академії стандартів якості в неврології та Виконавчого Комітету дитячого неврологічного товариства, 2004

Клінічні ситуації

Клінічні ситуації

Сучасні медичні препарати та технології

Тиберал (орнидазол): качество оригинального препарата от швейцарской компании “Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.”

Можно ли повысить эффективность антибактериальной терапии, уменьшив ее побочные эффекты?

О. А. Беляева, В. Г. Семенов
Энтеросорбция в комплексной терапии заболеваний печени

Т. Д. Никула, В. О. Мойсеєнко
Системна ензимна терапія: перспективи застосування в клінічній нефрології

Ж. Д. Семидоцкая, И. А. Чернякова, О. И. Мисюра, Е. В. Шилова
Инфузионные препараты Сорбилакт и Реосорбилакт в комплексной терапии хронической почечной недостаточности

Гордокс: опыт применения при неотложных состояниях

Тамифлю предотвращает развитие пандемии птичьего гриппа

В. Г. Порохницкий, С. Г. Вороненко, Т. Б. Журба
Нимесил: патогенетическое обоснование применения при ОРВИ

Читацька вітальня

Хроніка подій

Юрій Віленський
Міністр охорони здоров’я України Микола Поліщук: “Медицина заради людини — ось гасло, що має стати нормою нашого життя”