Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

МЛ
Доказова медицина

О. Й. Жарінов, Н. П. Левчук, В. І. Зайцева, В. О. Куць, В. О. Бобров
Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску у хворих з есенціальною гіпертензією на фоні застосування Кандесару

Е. П. Свищенко
Артериальная гипертензия и патология почек

О. В. Синяченко
Медикаментозное лечение артериальной гипертензии у больных подагрой

А. С. Ефимов, Л. К. Соколова, Ю. Б. Рыбченко
Сахарный диабет и сердце

П. Н. Боднар, Г. П. Михальчишин
Инсулинотерапия сахарного диабета

Б. Н. Маньковский
Профилактика сахарного диабета — мечта или реальность?

П. Н. Боднар, Г. П. Михальчишин
Особенности терапии сахарного диабета II типа

Сучасні медичні препарати та технології

В. З. Нетяженко
Исследование SENIORS: новое доказательство эффективности b-блокаторов в лечении сердечной недостаточности

И. Д. Стулин, О. В. Левченко
Кавинтон: успехи в лечении сосудистых заболеваний головного мозга (обзор литературы)

В. А. Бобров, В. И. Зайцева, И. В. Давыдова, Н. А. Шлыкова
Опыт длительного использования Диротона у больных эссенциальной гипертензией с метаболическими нарушениями

Современные достижения в лечении гепатита В

Н. О. Горчакова, І. С. Чекман, В. В. Бабак, Н. М. Юрженко, М. І. Загородний, І. Ю. Яковлєва
Вивчення фармакологічної активності та безпечності препарату Ентеросгель

О. С. Сычев, О. А. Епанчинцева, Е. В. Левчук
Исследование эффективности бисопролола для лечения желудочковых аритмий у больных ишемической болезнью сердца с сердечной недостаточностью

В. А. Потапов
Тифлокс: новый подход к лечению смешанных инфекций органов малого таза у женщин

К. Н. Веремеенко, А. И. Кизим, А. И. Терзов
Механизмы лечебного действия полиэнзимных препаратов

В. В. Чоп’як, Ю. В. Федоров, Х. О. Ліщук-Якимович
Імуноглобуліни для довенного введення: перспективи застосування в Україні

С. П. Пасєчніков, М. В. Мітченко
Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого пієлонефриту

Лечение болевого синдрома и лихорадки. Выбор нестероидного противовоспалительного средства. Сопоставление эффективности и безопасности

Світовий досвід

В. З. Нетяженко, А. М. Гонтар, О. М. Плєнова
Тактика ведення пацієнтів із нестабільною стенокардією та інфарктом міокарда без елевації сегмента ST

О. М. Барна
Ішемічна хвороба серця у жінок

Сприятливі впливи цілеспрямованого зменшення ваги.
Огляд Американської асоціації гастроентерологів з проблеми ожиріння (2002, вересень)

Післядипломне навчання

Європейське кардіологічне товариство (ESC)

Cвітове алергологічне товариство (WAO)

Сенсація

Чи впливають НПЗП несприятливо на процес заживлення тріщин кісток (стрес-переломів)?

Читацька вітальня

Хроніка подій