Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

МЛ
Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Живий ефір

Лекція

В. Н. Коваленко, Д. В. Рябенко
Современные представления о миокардите

Формулярна медицина

С. С. Казак
Вторинні кардіоміопатії у дітей: сучасні уявлення

Д. Д. Иванов
Лечение гипертензии и органопротекция. Ренальная органопротекция

Є. М. Нейко, Н. М. Середюк, І. П. Вакалюк, Р. В. Петровський
Синдром Бругада: діагностика та можливості сучасних лікувальних технологій

М. І. Лутай, А. Ф. Лисенко
Метаболічна терапія при стенокардії: перспективи застосування препарату триметазидин

Г. І. Лисенко, О. Б. Ященко, О. В. Маяцька
Кардіоваскулярні розлади при вегетативних дисфункціях у практиці сімейного лікаря

А. В. Іпатов, О. В. Сергієні, О. М. Лисунець, І. Я. Ханюкова, О. В.Танцура
Методологічні підходи до реабілітації хворих та інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби

С. М. Ткач, Б. Н. Марусанич
Насколько необходим Украине Маастрихтский консенсус 3–2005?

А. А. Хижняк, В. Е. Мушенко, Т. В. Козлова, В. Б. Сивоволов, Ю. В. Волкова, В. И. Иевлева
Опыт использования препарата Ксилат в лечении больных с полиорганной недостаточностью

Гаряча лінія ­— завершені дослідження

А. Э. Багрий Исследование MOSES.
Антагонисты рецепторов ангиотензина II во вторичной профилактике цереброваскулярных катастроф

Симпозіум

Б. Н. Маньковский
Метаболический синдром: распространенность, диагностика, принципы терапии

О. І. Мітченко
Сучасні погляди на менопаузальний метаболічний синдром

О. О. Хаустова Психосоматичний підхід до “хвороб цивілізації”. Проекція — метаболічний синдром

Инсулинорезистентность: ее клиническое значение и возможности коррекции

Діагностика та лікування метаболічного синдрому: наукова заява АНА та NHLBI

Сучасні медичні препарати та технології

М. Н. Пугач
О целесообразности применения и безопасности антипиретиков в
педиатрической и общей врачебной практике

Компания Abdi Ibrahim Pharmaceuticals
Трифарма в мире и в Украине: прочные традиции и новые перспективы

М. Н. Долженко, В. П. Шипулин, Л. К. Соколова
Роль энтеросорбции в гиполипидемической терапии при неалкогольном стеатогепатите у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом ІІ типа

Терапия сопровождения хронических вирусных гепатитов

А. В. Степанченко
Особенности клинических проявлений недостаточности мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне

В. В. Гебеш
Ефективність лактувіту в комплексному лікуванні хворих на дисбактеріоз

Т. И. Бойко, З. И. Шевцова
Метеоризм и принципы его лечения

З. С. Ходжаева, В. М. Сидельникова, П. А. Кирющенков, А. С. Ходжаева
Применение системной энзимотерапии в акушерстве и гинекологии

Читацька вітальня

І. П. Катеренчук
Пріоритет у вченні про ревматичну лихоманку належить українцю

Юрій Віленський
Ревматоїдні артрити: другий фронт Євгена Скляренка

Сенсація