Анонсы статейГОЛОВНА
ГОЛОВНА Поиск
 

МЛ
Читацька вітальня

А.Тарасенко
Психология начинается с точности. Интервью с Г.Я.Пилягиной

Медицина доказів

Б.М.Пухлик
/інфекції/ Наш великий земляк Зельман Абрахам Ваксман

О.С.Чабан
/психіатрія/ Современная терапия депрессии

О.О.Хаустова
/психіатрія/ Психосоматичні розлади: від комплексної діагностики до комплексного лікування

М.И.Винник
/психіатрія/ Практика терапии антидепрессантами на этапе первичного звена

Е.В.Гузенко, В.Я.Пишель
/психіатрія/ К вопросу раннего выявления пациентов с первым психотическим эпизодом в практике семейного врача

М.Ю.Ігнатов, М.В.Маркова, В.В.Бабич
/кардіологія/ Щодо терапії тривожно-депресивних розладів непсихотичного регістру, коморбідних із серцево-судинними захворюваннями

И.А.Марценковский, Я.Б.Бикшаева
/дитяча психіатрія/ Применение атипичных антипсихотиков в детской психиатрической практике

М.И.Винник
/психотерапія/ Психотерапия и субъективность

О.Г.Сыропятов, Н.А.Дзеружинская, Е.И.Аладышева
/психіатрія/ Диагностика и лечение психопатологических нарушений при синдроме хронической усталости

О.П.Олійник
/психіатрія/ Психічно хворий у сім’ї: як передбачити та запобігти його агресії

Г.Я.Пилягина, Е.В.Дубровская
/дитяча психіатрія/ Нарушения привязанности как основа формирования психопатологических расстройств в детском и подростковом возрасте

М.В.Маркова, Є.М.Харченко, В.В.Бабич, Н.М.Степанова, С.А.Бахтіярова, О.М.Лещенко
/неврологія/ Невротичні, пов’язані зі стресом розлади, коморбідні з артеріальною гіпертензією: особливості виникнення та терапії

Сучасні медичні препарати та технології

А.Н.Соловьян
/кардіологія/ Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Клиническое применение Кордарона®

В.И.Целуйко, О.В.Пелецкая, О.В.Радченко, А.В.Жадан
/кардіологія/ Влияние Лизиноприла на показатели суточного мониторирования артериального давления и динамику эхокардиографических показателей у больных гипертонической болезнью

М.Н.Клименко, Т.М.Михасева, А.Т.Остапенко, Ж.С.Голяс
/дерматологія/ Опыт наружного лечения при псориазе складок кожи

Т.И.Степаненко, И.Ю.Ватанская, Л.В.Нетруненко, О.Б.Иванова, Н.И.Симрок
/гепатологія/ Эффективность Урсохола в лечении больных неалкогольным стеатогепатитом

Л.Д.Тодоріко
/пульмонологія/ Вікові аспекти поліморбідності при хронічних обструктивних
захворюваннях легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні гіпотиреозу: тригерні чинники, напрямки лікування

Б.С.Шейман, О.И.Осадчая, Г.М.Боярская, Н.А.Волошина
/комбустіологія/ Применение энтеросорбции для профилактики аутоиммунных процессов у больных с тяжелыми ожогами

Н.В.Харченко, Н.Д.Опанасюк, В.В.Харченко, О.Ю.Крюкова
/гастроентерологія/ Использование Лактувита в лечении больных циррозом печени

Хроніка подій

/хірургія/ Хірургія у сенсаційних вимірах:
35 років Інституту хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова АМН України 25

О.Тарасенко
“Дарниця” і “Мистецтво лікування” — співпраця заради медицини

Ю.Віленький, О.Тарасенко
/гастроентерологія/З перших вуст про проблеми дисбактеріозу

Непереможна сила співчуття: 60-річний ювілей В.І.Козявкіна